Kalendorius paveikslelisgeras2
Written by Rita  /  On Dec 27, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

atkurtailietuvai100-horizontalus-logo-tamsus-spalvotas-rgb_(1)Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje kasmet sudaromi Šiaulių rajono minėtinų datų kalendoriai.
Šiaulių rajono 2018 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu, jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2017 metais minėtini įvykiai, faktai. Kalendorius apima metus, kurie baigiasi skaičiais 3 ir 8.
Pagrindiniai datų šaltiniai — enciklopedijos, žinynai, monografijos, informaciniai bei periodiniai leidiniai, kraštotyros kartoteka, elektroninis katalogas, interneto tinklapiai.
2018 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2018 metų sukaktys.
2018 metų kalendorius skiriamas visiems, norintiems susipažinti su svarbiausiais Šiaulių rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.  Kalendorius skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

1948 m.
Įsteigta KURTUVĖNŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D. 2, p. 90.
1948 m.
Įsteigta NAISIŲ  biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 90.
1953 m.
Įsteigta VERBŪNŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 91.

Categories Kraštotyra
Share This Post
  • 2,239
bazilionai1 BAZILIONUOSE – LITERATŪRINIS MUZIKINIS VAKARAS „BUVO VISKO“
picture-276047 SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

No Comments