Žymūs Žmonės

ŠIAULIŲ RAJONO ŽYMŪS ŽMONĖS

Šiaulių kraštas turtingas žymiais žmonėmis–rašytojais, poetais, spaudos platintojais ir knygnešiais, tautodailės meistrais. Šiaulių rajone gimė, gyveno ir kūrė bei dabar kuria nemažai iškilių asmenybių: pirmųjų lietuviškų kalendorių sudarytojas Laurynas Ivinskis, aušrininkas Jonas Šliūpas, poetai Zigmas Gėlė-Gaidamavičius, Vacys Reimeris, Vytautas Kirkutis, dramaturgai Juozas Grušas, Augustinas Gricius, rašytojai Vidmantė Jasukaitytė, Kazys Almenas ir daugelis kitų.

Ališanka, Eugenijus
Almenas, Kazys Kęstutis
Anglickis, Stasys
Atkočaitis,Vincas
Bagdonavičius,Vacys
Bakanas, Henrikas
Balbierius, Alis
Balčiūnas, Petras
Baldžius(Baldauskas), Juozas

Baranauskas, Augustinas
Bielskytė. Dalia
Biliūnas, Jonas
Bitinaitė, Irena
Bortkevičius, Antanas
Bozytė Dalia
Braziulis Alfonsas
Braziūnas Vladas
Burbaitė Lina
Būtautas Arvydas
Butkytė Jurgita
Butkienė-Čekonytė Vladė
Butkutė Ilzė
Cinauskas Vytautas
Dabrišius Gintautas
Dainys Augustinas
·Daujotytė Nijolė
·Daunys Stasys
·Dembskis Vladislovas
·Dubickaitė Dalia
·Dzenuškaitė Stasė
·Gegeckas Pranas
Gėlė (Gaidamavičius) Zigmas
·Gintalas Petras P.
·Grajauskas Gintaras
·Gricius Augustinas
Grušas Juozas
·Ivinskis Laurynas
·Janauskas Zigmas
·Janavičius Vytautas Steponas
·Janulaitis Augustinas
·Janulis Anastazas
·Jasukaitytė Vidmantė
·Jazukevičiūtė Dalia
Jonynas Antanas A.
·Jovaras ( Krikščiūnas Jonas)
·Jurgelevičienė Marija
·Katiliškis Marius (Albinas Vaitkus)
·Kiela Bronius
·Kirkutis Vytautas
·Kmita Rimantas
·Latakas Gvidas
·Lideikis Juozapas
·Lipskis Stasys
·Lipštas Pranas
·Marcinkevičius Vidas
·Marcinkevičiūtė Tautvyda
·Marčėnas Aidas
·Matulionis Povilas
·Mejeraitė (Mejerytė) Barbora
·Merkelis Aleksandras
·Miliauskaitė Nijolė
·Mingilas Balys
·Molytė Daiva (Lukauskienė)
·Nastaravičius Mindaugas
·Pabrėža Jurgis Ambraziejus
·Pakalniškis Kazimieras
·Parulskis Sigitas
·Pečkauskaitė Marija-Šatrijos Ragana
·Petrošius Donatas
·Radavičiūtė Renata
·Reimeris Vacys
·Riškus Jonas
·Rupka Jurgis
Skripkauskas Antanas
·Slančiauskas Matas
·Stankus Vytautas
·Stašelis Jonas
·Strakšys Adolfas
·Šlepikas Alvydas
·Šliogeris Vincentas
·Šliūpas Jonas
·Šurevičius Vincentas
·Telksnys Vladislovas
·Tomonis Mindaugas
·Tumas-Vaižgantas Juozas
·Ugianskis Andrius Matas
·Ugianskis Jonas
Ulčinaitė Eugenija
·Usinavičius Jurgis
·Valsiūnienė Valerija
·Vanagas Rimantas
·Višinskis Povilas

Vizbaras Jonas

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10