Kraštotyros Darbai

2015 METŲ KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

2014 METŲ KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Karžygiu mes Donelaitį šiandie minim,
Kurs laimėjo didžią kovą mums.
Priešas kirto kumštim geležinėm,
O jisai – kalbos gimtosios gražumu

/Salomėja Nėris/

2014 metų  kovo 14 dieną vyksta Knygnešio dienos ir rajono Metų Kraštotyrininkų pagerbimo šventė Donelaičio pradėta — knygnešių išsaugota. Veikia rajono kraštotyrininkų darbų paroda, skirta Kristijono Donelaičio metams ir Lietuviškos spaudos atgavimo 110-osioms metinėms.
Kraštotyros darbų parodoje dalyvauja Šiaulių rajono kultūros, švietimo įstaigų, Viešosios bibliotekos ir jos filialų bei pavieniai rajono kraštotyrininkai.
Parodai pristatyta 80 Šiaulių rajono kraštotyrininkų darbų, iš jų — 11 spaudinių ir 69 nepublikuoti darbai.
Kultūros įstaigos pateikė — 20, švietimo įstaigos — 12, bibliotekos — 37 [42], kiti kraštotyrininkai — 11 darbų.
Kraštotyros darbų parodos kataloge yra naujausi kraštotyros dokumentai, apimantys 2011—2014 metus. Jie pateikiami abėcėlės seka. Pirma — spaudiniai, po to — rankraštiniai bei kompiuteriu spausdinti darbai.
Kraštotyros darbų tematika įvairi: kultūros, švietimo įstaigų, bibliotekų  kronikos, metraščiai, istorijos, atsiminimai, Lietuvos istorijos atspindžiai, liaudies tradicijos ir papročiai, personalijos, kalendoriai, bibliografijos rodyklės  ir kt. 

*Bažnytėlėn sukviečia varpai: [kraštotyrinė medžiaga apie Kužių miestelį Šiaulių rajone / sudarytojai Vaida Kaupaitytė, Modesta Kvietkauskaitė, Marija Rusteikaitė, Viktorija Timinskaitė, Violeta Laurutienė (darbo vadovė), Virginija Steponavičienė, Nijolė Viktoravičienė]. – Radviliškis: Litera, 2013.- 133 p.: iliustr.
*Keliavo medžiai [Garso įrašas]. — Vilnius: Sutaras, 2013.
*Kirkutis, Vytautas. Zigmo Gėlės namai / Vytautas Kirkutis. — Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013 ([Klaipėda]: S. Jokužio l-kla-sp.) – 191, [1] p.: iliustr., faks., portr. – Santr. angl.
*Lietuviško žodžio didžiavyris: knyga apie kalbininką Vytautą Vitkauską / [sudarytojas Stasys Lipskis; Vytauto Kirkučio straipsnis Kuklus kalbininkas su dideliu žodynup. 10—26)]. — Vilnius: Žuvėdra, 2012. — 66, [1] p.: Iliustr., portr.
*Padubysio kronikos: istorijos ir kultūros žurnalas: metraštis / redaktorius Vytenis Rimkus. — Vilnius: Romualdo Ozolo paramos fondas ,,Už teisingumą Lietuvoje“; Šiauliai: Saulės delta, 2013.
*Prasivėrus svirna duris [Garso įrašas]: Šiaulių krašto liaudies dainos, pasakojimai = Lithuanian traditional folk songs, stories of Šiauliai district / sudarytojos Jūratė Šemetaitė, Aušra Brijūnienė;  Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras; [atlieka skaitovai ir ansambliai; (Raudėnų krašto dainuojamąją ir pasakojamąją tautosaką surinko Jovita Lubienė)]. — Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, 2012. — 1 garso diskas (1:18:54): [stereo], skaitm.; 12 cm + 1 brošiūra ([12] p., įsk. virš. : iliustr.). — (Dainos iš visos Lietuvos). – Lietuvos liaudies kultūros centras.
*Puodžiūnas, Algimantas. Medžioklės takais…Kuršėnų medžiotojų būrelis 1962—2012 metais / Algimantas Puodžiūnas. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2012, 83, [1] p.: iliustr., portr.
*Svirnelie siediejau [garso įrašas]: Šiaulių krašto liaudies muzikantai = Lithuanian traditional folk music, stories of Šiauliai district: Lietuvos liaudies instrumentinė muzika / sudarytojai Arūnas Lunys, Aušra Brijūnienė. — Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, 2013.—1 garso diskas (49 min. 26 sek.): [stereo], skaitm. + 1 brošiūra [8] p.
*Šakynos kraštas: [straipsnių rinkinys /sudarytoja Laimutė Varkalienė]. — Vilnius: ,,Diemedžio” leidykla, 2013 (Vilnius: Standartų sp.). — 742, [2] p.: iliustr. – Santr. angl. — 742[2] p.: iliustr.
*Šiaulių rajonas = Šiauliai district / [sudarytoja Gitana Kudulienė. — Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2013.-79, [1] p.: Iliustr., žml.
*Vaicekauskas, Jonas. Įžeminimas: novelės / Jonas Vaicekauskas. — Vilnius : Vilnius: Versus aureus, 2013 (Klaipėda: Druka. — 109, [3] p.: iliustr.

*Baranauskienė, Ona. Verbūnų folklorinio ansamblio istorija / Kultūros centro Verbūnų filialas. —Verbūnai, 2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Bernotienė, Vida. Varputėnų bibliotekos metraštis 2010—2013 / Varputėnų biblioteka. — Varputėnai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Bezarienė, Zita. Raudėnų mokyklos istorijos apžvalga 1910—1990 metai / Medžiagą rinko: Jovita Lubienė, Irena Žalienė, Vaida Aleknavičienė, Vilija Lapėnienė, Alma Steponavičienė, Regina Skudrickienė, Antanina Adomaitienė, Birutė Petronytė, Stanislava Veidemanienė / Raudėnų mokykla. — Raudėnai, 2012.- 184 p.: iliustr.
*Briedienė, Vilma, Karpinaitė, Asta. Meškuičiai: [istorijos ir dabarties faktų kronika] / Meškuičių biblioteka. — Meškuičiai, 2012—2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Briedienė, Vilma, Karpinaitė, Asta. Kryžių kalnas / Meškuičių biblioteka. — Meškuičiai, 2012—2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Butnorienė, Janina. Ringuvėnų bibliotekos kronika (tęsinys) / Ringuvėnų biblioteka. – Ringuvėnai, 2013. — 13 p.: iliustr.
*Butnorienė, Janina. Romučių bibliotekos metraštis 2011—2012 / Romučių biblioteka. — Romučiai, 2013. — 16 p.: iliustr.
*Butvidienė, Sigutė. Kultūrinės veiklos kronika 2012—2013 / Kultūros centro Šakynos filialas. — Šakyna, 2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Dabregienė, Benita. „Seklyčia“: moterų klubo metraštis / Naisių biblioteka. – Naisiai, 2002—2014. —[Be ištisinės numeracijos.: iliustr.
*Dabregienė, Benita. Gibaičių kaimo istorija  / Naisių biblioteka. – Naisiai, 2012. — 46 p.: iliustr.
*Doftartaitė, Genovaitė. Ginkūnų kultūros centre organizuotos parodos / Ginkūnų kultūros centras. – Ginkūnai, 2014. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Grigalius, Arnas. Ginkūnai po 20 nepriklausomybės metų / Ginkūnų S.  ir V. Zubovų pagrindinė mokykla; vadovė Alina Šivickaitė. — Ginkūnai, 2012.—21 p.: iliustr.
*Gulbinaitė, Lionė. Mokytojai, palaidoti Gruzdžių kapinėse / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras. – Gruzdžiai, 2011—2012. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Jasinauskienė, Elona. Gilaičių bibliotekos metraštis / Gilaičių biblioteka. – Gilaičiai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Jasinauskienė, Elona, Kiuzlingienė, Audronė. Gilaičių sentikiai / Gilaičių biblioteka. — Gilaičiai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Jasiškytė, Jurgita. Gruzdžių dvaro istorija / Gruzdžių A. Griciaus biblioteka. — Gruzdžiai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Jasiškytė, Jurgita. Knygnešių pėdos Gruzdžių krašte / Gruzdžių A. Griciaus biblioteka. — Gruzdžiai, 2008—2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Jucaitė, Laima. Mokyklos metraštis 2011—2012 / Drąsučių mokykla. — Drąsučiai, 2011—2012.—170 p.: iliustr.
*Jucaitė, Laima. Mokyklos metraštis 2012—2013 / Drąsučių mokykla. —Drąsučiai, 2012—2013.-196 p.: iliustr.
*Karženauskienė, Izolina. Bridai spaudoje / Bridų biblioteka. – Bridai, 2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Kerienė, Inga. Voveriškių bibliotekos 2013 metų metraštis / Voveriškių biblioteka. — Voveriškiai, 2014. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Keturakytė, Zina, Budzinskas, Antanas. Mano gatvė / Šakynos biblioteka. — Šakyna, (1993) 2013.—78 p.: iliustr.
*Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, Irena. Kurtuvėnų bibliotekos metraštis / Kurtuvėnų biblioteka. – Kurtuvėnai, 2013.—76  p.: iliustr.
*Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, Irena. Meilė knygai iš kartos į kartą / Kurtuvėnų biblioteka. – Kurtuvėnai, 2013.—22 p.:  iliustr.
*Kraštotyra — tautos istorinės atminties dalis: parodos, skirtos Knygnešio dienai ir Lietuvos muziejų metams, katalogas / sudarytojai Elena Leparskienė, Sigita Lukienė, Rita Nesavaitė, Laimutė Varkalienė. — Šiauliai, 2012. — [12] p.
*Linauskienė, Rimvida, Daukšaitė, Ona. Byra žodžiai, jausmai ir darbai…: Šapnagių kaimo draugijos ,,Kibirkštėlė” veiklos kronika 2010—2013 /Ginkūnų biblioteka. — Ginkūnai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Nesavaitė, Rita, Varkalienė, Laimutė. Šakynos krašto žymūs žmonės ir šviesuoliai / Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2012. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr., portr.
*Rita Nesavaitė: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka;  sudarė Laimutė Varkalienė, Rita Nesavaitė. – Šiauliai, 2012. — [24] p.: iliustr., portr.
*Petravičienė, Irena. Eiliuotojų klubas ,,Girstulė“ / Gruzdžių A. Griciaus biblioteka. — Gruzdžiai, 2012.— 179 p.: iliustr.
*Petravičienė, Irena. Įžymūs Gruzdžių seniūnijos žmonės / Gruzdžių A. Griciaus biblioteka. — Gruzdžiai, 2013. – 268 p.: iliustr.
*Petrauskaitė, Antanina. Verbūnų bibliotekos metraštis 2012 / Verbūnų biblioteka. — Verbūnai, 2013.—70 p.: iliustr.
*Platiakienė, Asta. Bazilionų miestelio bibliotekos kronika / Bazilionų biblioteka. – Bazilionai, 2012-2014.-[Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Poškienė, Birutė. Senųjų amatų tradicijų tęsėjai / Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras. – Kuršėnai, 2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Popovienė, Zofija. Stanelių giminės ištakos. — Bubiai, 2011. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Preimontienė, Ramutė. Kairių bibliotekos metraštis 2012 / Kairių biblioteka. — Kairiai, 2013. — 20 p.: iliustr.
*Preimontienė, Ramutė. Kairių eiliuotojai / Kairių biblioteka. — Kairiai, 2013.—35 p.: iliustr.
*Preimontienė, Ramutė. Prisiminimai apie Zapalskių kaimą / Kairių biblioteka. — Kairiai, 2013.—40 p.: iliustr.
*Ragauskienė, Vida. Bibliotekos metraštis 2012 m. / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. — Kuršėnai, 2014. – 88 p.: iliustr.
*Ragauskienė, Vida. Bibliotekos metraštis 2013 m./ Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. — Kuršėnai, 2014.—103 p.: iliustr.
*Rudzinskienė, Irena. Mano Donelaitika. — Šiauliai, 1980—2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Rudzinskienė, Irena. Tolminkiemyje / Nuotraukos K. Bingelio ir V. Volodkos. — Šiauliai,  1992.—86 p.: iliustr.
*Sabaliauskienė, Rasa. Šiaulių rajono visuomeninės moterų organizacijos „Atgaiva“ metraštis. – Šiauliai, 2001—2014. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Sinkevičienė, Birutė. Bazilionų mėgėjų teatras / Kultūros centro Bazilionų filialas. – Bazilionai, 2014. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Sinkevičienė, Birutė. Parodos Bazilionų kultūros centre / Kultūros centro Bazilionų filialas. – Bazilionai, 2013. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Sinkevičienė, Birutė. Užgavėnės Bazilionuose / Kultūros centro Bazilionų filialas. – Bazilionai, 2000—2012. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Sinkevičienė, Birutė. Velykiniai renginiai vaikams 1999—2013 / Kultūros centro Bazilionų filialas. – Bazilionai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Skėrys, Leonardas. Andriejus Kalendrapasaulio tautų teisuolis. —Žarėnai, 2014. — 15 p.: Iliustr.
*Skėrys, Leonardas. Politinės kalinės tremtinės Pranės Varnaitės-Pakamanienės gyvenimo aprašymas tremtyje. – Žarėnai, 2014.—16 p.: iliustr.
*Skėrys, Leonardas, Skėrys, Steponas. Šakynos — Žarėnų kraštas: pasipriešinimo kovos su okupantais /spausdino Gabrielius Merkevičius – Žarėnai, 2014.—33 p.: iliustr.
*Skirmantienė, Ona. Gyvenimas neįgaliųjų draugijos tėkmėj / Žadžiūnų biblioteka. — Žadžiūnai, 2014.—108 p.: iliustr.
*Slavinskienė, Danutė. Raudėnų bibliotekos metraštis / Raudėnų biblioteka. — Raudėnai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Spulginienė, Janina. Bibliotekos metraštis 2013 / Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. — Kuršėnai, 2014. — 60 p.: iliustr.
*Steponavičienė, Alma. Skerdienos dorojimas ir sūdymas: [respublikinėje kompleksinėje kraštotyros ekspedicijoje, vykusioje Bazilionų krašte, surinkta medžiaga] / Raudėnų pagrindinė mokykla. — Raudėnai, 2012.–20 p.: iliustr.
*Šalkauskas, Stasys. Konstantinas (Kostas) Šalkauskas – Lietuvos kariuomenės pulkininkas, savanoris. — Šakyna, 2013 —  [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Šalkauskas, Stasys. …vis tiek mielesnė Tau už viską Šakyna — šiaurės vakarai. — Šakyna, 2013. — 78 p.: iliustr.
*Šeškauskienė, Salvinija, Stankaitienė, Jurgita. Šiupylių žemės ąžuolas: apie Augustiną Gricių / Šiupylių biblioteka.  — Šiupyliai, 2012—2014. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Šiaulių rajono Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinės mokyklos metraštis 2012 / Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla; jaunųjų kraštotyrininkų darbas; vadovė Alina Šivickaitė. — Ginkūnai, 2013. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Šiaulių rajono Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinės mokyklos metraštis 2013 / Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla; jaunųjų kraštotyrininkų darbas; vadovė Alina Šivickaitė. — Ginkūnai, 2014. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Šiaulių rajono 2012 metų kalendorius / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius [sudarė Rita  Nesavaitė, maketavo Lida Smulkytė]. — Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2012.—35 p.: iliustr.
*Šiaulių rajono 2013 metų kalendorius / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius [sudarė Rita Nesavaitė, maketavo Lida Smulkytė]. – Šiauliai:  Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013.—51 p.: iliustr.
*Šiaulių rajono 2014 metų kalendorius / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius [sudarė Rita  Nesavaitė]. — Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013 (Šiauliai: Lucilijus). — 48 p.: iliustr.
*Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka: leidinys skirtas bibliotekos 60-mečiui / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarė: B. Litevkienė (ats. redaktorė), R. Nesavaitė, A. Černikienė, Z. Lažinskaitė, A. Puščiuvienė; maketavo L. Smulkytė. – Šiauliai, 2011. – 14 p.: iliustr.
*Valuckienė, Jūra. Apybraiža apie Bubių dvaro sodybą / Bubių biblioteka. — Bubiai, 2011. — 26 p.: iliustr.
*Valuckienė, Jūra. Bubių etnografinio ansamblio „Obelėlė“ praeitis ir dabartis / Bubių biblioteka. — Bubiai, 2013.—20 p.: iliustr.
*Vazgienė, Vitalija. Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ istorija. 1985—2010. / Kuršėnų kūrybos namai. — Kuršėnai, 2011. D. 1.—213 p.: iliustr.
*Vazgienė, Vitalija. Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ istorija. 1985—2010. / Kuršėnų kūrybos namai. – Kuršėnai, 2011. D. 2.—262 p.: iliustr.
*Vazgienė, Vitalija. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus istorija (2000- 2011) / Kuršėnų kūrybos namai. – Kuršėnai, 2012. — 171 p.: iliustr.
*Viktoravičienė, Nijolė. Kužių biblioteka spaudos ir interneto puslapiuose / Kužių biblioteka. — Kužiai, 2002—2014. — [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Žukauskienė, Rita. Naisių literatūros muziejaus metraštis 2012—2013 / Šiaulių rajono literatūros muziejus. – Naisiai, 2014.  —78 p.: iliustr.