Paskelbta  Gru 08, 2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠIMTMETIS: DARBAI IR ŽMONĖS: ŠIAULIŲ RAJONO KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

*Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, Irena. Kurtuvėnų bibliotekos metraštis / Kurtuvėnų biblioteka. – Kurtuvėnai, 2012–2017.–136 p.: iliustr.
*Kniurienė, Aurelija. Kur liūdi Kurtuvėnų kryžiai pakelėm / Kurtuvėnų biblioteka. – Kurtuvėnai, 2017. – 58 p.: iliustr.
*Kontrimas, Algirdas. Užgavėnės Kurtuvėnuose; Žiema, žiema, bėk iš kiemo: [fotoalbumai (5), įamžinantys Kurtuvėnų krašto liaudies tradicijas: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012] / Šilėnų mokykla. – Šilėnai, 2017. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Kužių seniūnijos bendruomenės / sudarė Augustas Jasiūnas, Evelina Urbietytė, Eglė Petrauskaitė, Albinas Rynkevič; darbo vadovės Violeta Laurutienė, Teresė Hokienė / Kužių gimnazija. – Kužiai, 2016. – 40 p.: iliustr.
*Kvecytė, Irmina, Rimkutė, Regina. Laisvės kovų atgarsiai Meškuičiuose: kompaktinis diskas (DVD+R) / Meškuičių gimnazija. – Meškuičiai, 2017.
*Laisvės angelo kelionė nepriklausomybės link / sudarė Irmina Kvecytė, Regina Rimkutė; vadovė Rosita Serpauskienė / Meškuičių gimnazija. – Meškuičiai, 2017. – 14 p.: iliustr.
*Metų knyga / sudarė Roma Meinoriutė, Genovaitė Jakutienė, Violeta Laurutienė, Virginija Steponavičienė, Jurgita Kragienė, Gediminas Prialgauskas / Kužių gimnazija. – Kužiai, 2016. – 53 p.: iliustr.
*Petrauskaitė, Antanina. Verbūnai – čia mūsų etninė savastis, čia aš gyvenu / Verbūnų biblioteka. – Verbūnai, 2017. – 75 p.: iliustr.
*Ragauskienė, Vida. Prisiminimai apie Vytautą Vitkauską / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. – Kuršėnai, 2017. – 39 p.: iliustr.
*Ragauskienė, Vida. Vytautas Vitkauskas ir Kuršėnų biblioteka / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. – Kuršėnai, 2017. – 77 p.: iliustr.
*Slavinskienė, Danutė. Pasakojimai ir istorijos apie Raudėnų mikrorajone esančius kryžius ir koplyčias / Raudėnų biblioteka. – Raudėnai, 2017. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Skirmantienė, Ona. Kryžius ne tik kančios, bet ir tikėjimo simbolis… / Žadžiūnų biblioteka. – Žadžiūnai, 2017.– 34 p.: iliustr.
*Spulginienė, Janina. 2016 metų metraštis / Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. – Kuršėnai, 2016. – 91 p.: iliustr.
*Šiaulių rajono 2015 metų kalendorius / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius [sudarė Rita Nesavaitė]. – Šiauliai, 2015. – 29 p.: iliustr.
*Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos: parodos, skirtos Etnografinių regionų metams, katalogas / Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras; Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius. – Šiauliai: Lucilijus, 2015. – [12] p.
*Teatrų atlaidai Kurtuvėnuose: [nuotraukų albumas] / Fotografijų autorius Algirdas Kontrimas; Šilėnų mokykla. – Šilėnai, 2016. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
*Vrublevskaja, Jekaterina. Jonas Šliūpas (1861–1944) / Gruzdžių gimnazija. A. Dereškevičienės kraštotyros muziejus. – Gruzdžiai, 2017. – 66 p.: iliustr.
*Vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ metraštis / sudarytojos Ieva Poškutė, Eglė Poškutė; redaktorė Leontina Valskienė / Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras. – Kuršėnai, 2017. – 407 p.: iliustr.
*Valuckienė, Jūra. Kožnas namuose sveikatą randa, kuris kryžių stato / Bubių biblioteka. – Bubiai, 2017. – 15 p.: iliustr.
*Vieškeliu per Kužių seniūniją / Kužių gimnazijos kraštotyros būrelio mokinių kolektyvinis darbas. – Kužiai, 2015. – 39 p.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 2,430
RANKŠLUOSČIAI: LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖ
DVASINĘ GIEDRĄ GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE SKLEIDŽIA ANGELAI

Nėra komentarų