Paskelbta  Rgs 05, 2014

Bridų Biblioteka

Bibliotekos istorija

Bridų biblioteka išaugo iš pokario laiku buvusio klubo-skaityklos, įkurto 1945 m. apylinkės tarybos pastate. Pirmoji skaityklos vedėja buvo Genė Daujotaitė. Tuo metu būtina darbo forma buvo garsinis knygų ir spaudos skaitymas. Be laikraščių, būdavo reklamuojamos politinio turinio brošiūros.
1946 m. lapkričio mėn. klubui-skaityklai pradėjo vadovauti Eufrozina Savickienė. Klubas perkeltas į mokyklą. Fondas buvo labai skurdus, biblioteka prenumeravo 2–3 laikraščius, gaudavo 18 brošiūrų.
1952 m. vietoj klubo-skaityklos įkuriama biblioteka. Didėja knygų fondas, knygos pradėtos išduoti gyventojams į namus. Per metus knygų fondas išaugo iki 1000 egzempliorių. Biblioteka vėl grįžo į apylinkės tarybos pastatą.
1959 m. rudenį biblioteka buvo iškelta į Sutkūnų kaimą.
Iš Sutkūnų į Bridus biblioteka perkelta 1965 m., jai naujame mokyklos pastate buvo suteiktos patalpos.
1966–1979 m. bibliotekoje dirbo Marija Gužauskienė, jos pastangomis ženkliai padidėjo knygų fondas, skaitė daug naujų skaitytojų.
Nuo 1979 m., beveik 25 metus, Bridų bibliotekoje dirbo Zofija Babrauskienė. Gerai dirbanti biblioteka 1984 m. užėmė I-ąją vietą kaimo bibliotekų konkurse.
2004 m. pradėjo dirbti Izolina Karženauskienė.
Beveik dešimtmetį išdirbusią bibliotekininkę pakeitė Laura Baužaitė, vėliau – Gitana Montvydienė,  Irmina Šiškutė.
Nuo 2017 m. dirba Milda Vėlavičiūtė-Atkočiūnė
Bibliotekoje sukaupta 10089 dokumentų, per 2016 metus apsilankė apie 1000 lankytojų.
Bridų biblioteka aptarnauja Bridų, Sutkūnų, Vinkšnėnų kaimų, Gruzdžių miestelio ir Šiaulių miesto gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ naudojimasis duomenų bazėmis NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ renginiai, parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis;
♦ edukaciniai užsiėmimai.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų A4 formato kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas.

 

 

 

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 5,806
Bubių Biblioteka
Bazilionų Biblioteka

Nėra komentarų