Patalpino Zita  /  On Kov 09, 2016

XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba

XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba = Książki litewskie XVIII wieku w języku polskim = Polish books published in Lithuania in the 18th century : kontrolinis sąrašas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Bibliografijos ir knygotyros centras ; [sudarytojos Marija Ivanovič, Karina Basiul] ; [redaktorė Virginija Savickienė] ; [atsakomoji redaktorė Nijolė Bliūdžiuvienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 679, [1] p. ; 27 cm. – Dalis teksto gretut. liet., angl., lenk.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-405-114-2 (įr.)

Kontroliniame sąraše „XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba“ suregistruoti spaudiniai (knygos, kalendoriai, kitomis kalbomis parašytos lenkų kalbos gramatikos, lenkų-kitų kalbų žodynai, smulkūs spaudiniai, taip pat ir tie spaudiniai, kuriuose lenkiškas tekstas gretutinis arba jo yra daugiau negu teksto kalba), išleisti 1701–1800 metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veikusiose spaustuvėse.

Rengiant kontrolinį sąrašą , naudotasi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Lenkijos nacionalinės bibliotekos, Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos, Lenkijos mokslų akademijos Literatūros instituto bibliotekos, Lenkijos nacionalinio muziejaus Krokuvos kunigaikščių Čartoriskių bibliotekos fondais, kitų šalių (Lenkijos, Rusijos, Ukrainos) elektroninių katalogų įrašais, bibliografiniais šaltiniais.

Bibliografiniai įrašai parengti pagal „ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas“ (Vilnius, 2013)rekomendacijas, taip pat „Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisykles“ (Vilnius, 2002).

Bibliografiniai įrašai grupuojami abėcėlės tvarka, bibliografinio įrašo kreipties elementas rašomas originalo kalba. Įrašai, kurių kreipties elementas arba antraštė rašomi ne lotyniškais rašmenimis (graikų, kirilica) grupuojami po įrašų lotyniškais rašmenimis. Sąrašo pradžioj e pateikiamas bibliotekų ir kitų įstaigų pavadinimų siglų sąrašas, pagal bibliografinius šaltinius aprašytų spaudinių bibliografinių nuorodų sąrašas, pabaigoje pateikiamos antraščių, asmenvardžių, chronologinė ir leidimo vietų rodyklės.

XVIII a. Lietuvos lenkiškų knygų bibliografiniai įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Visiems vartotojams suteikta nemokama interneto prieiga Nacionalinės bibliotekos svetainės dalyje Katalogai http://www.libis.lt:8082.
(Iš knygos pratarmės)

Virginija Savickienė, LNB Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyriaus vyriausioji bibliografė:
„Skaitytojus turėtų sudominti kontrolinis sąrašas „XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba“. Tai dar vienas leidinys, atspindintis didelio projekto – suregistruoti Lietuvos teritorijoje leistus spaudinius kitomis kalbomis – dalį (1998 m. buvo išleistas kontrolinis sąrašas „XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos“). Nuo XVIII a. valstybės dokumentų kalba tapo lenkų kalba, tad nenuostabu, kad be įvairių administravimo, teismo dokumentų, buvo leidžiama daug religinės tematikos, grožinės literatūros ir daug kitokio pobūdžio spaudinių. Sąraše užregistruoti 5355 spaudiniai, 1701–1800 metais lenkų kalba išėję Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veikusiose spaustuvėse: knygos, kalendoriai, kitomis kalbomis parašytos lenkų kalbos gramatikos, lenkų-kitų kalbų žodynai, smulkūs spaudiniai, taip pat ir tie spaudiniai, kuriuose lenkiškas tekastas gretutinis arba jo yra daugiau negu teksto kalba. Sąrašo pabaigoje – 17 naujų įrašų, papildančių sąrašą „XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos“. Rengiant kontrolinį sąrašą, buvo stengtasi nurodyti ir spaudinių saugojimo vietą. Vilniaus universiteto bibliotekoje rasta 2513 tokių spaudinių, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje – 1505, Nacionaliniame publikuotų dokumentų archyve – 831, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje – 741, Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje – 1085, Krokuvos Jogailos universitete – 931 ir kt. 282 spaudiniai registruoti remiantis Karolio Estreicherio veikalu „Bibliografia polska XIX. stòlecia“.

Atskirų bibliografinių rodyklių, skirtų XVII–XVIII a. knygoms lenkų kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje registruoti, nėra išleista ir Lenkijoje, tad šis leidinys taps Lietuvos raštijos tyrinėtojo, bibliotekininko, bibliofilo ir kiekvieno, besidominčio mūsų valstybės spaudos paveldu, parankine knyga.“
(Tarp knygų. 2016, nr. 1, p. 15.)

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 1,635
AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS
Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai

Komentarų nėra