Paskelbta  Bir 05, 2019

REIKALINGAS DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOS BIBLIOTEKININKAS 0,5 ETATO TERMINUOTAM LAIKOTARPIUI

Pareigybės charakteristika:

Pareigybės pavadinimas – Drąsučių bibliotekos bibliotekininkas.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti vartotojų informacinės kompetencijos ugdymą, jų žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimą, viešos interneto prieigos paslaugų viešinimą.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių / humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
 2. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office, Excel programa arba analoginiu programiniu paketu.
 3. Žinoti bibliotekininkystės, informacijos paieškų sistemų teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką.
 4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą.
 5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, žinoti raštvedybos reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kūrybiškai spręsti pavestas funkcijas, turėti projektinio darbo patirties.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Teikia vartotojams viešas interneto prieigos paslaugas Bibliotekos interneto skaitykloje.
 2. Laiku apskaito suteiktas paslaugas (veda dienoraštį ir kt.) rankiniu ir / ar automatizuotu (LIBIS SAP, VRSS) būdu.
 3. Organizuoja viešos interneto prieigos vartotojų individualius ir grupinius kompiuterinio raštingumo mokymus, akcijas, konkursus ir kitas veiklas.
 4. Konsultuoja ir padeda vartotojams ieškoti spausdintos ir skaitmeninės informacijos, ugdo vartotojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis, įsisavinant e. paslaugas bei kitus interneto išteklius.
 5. Populiarina informacinių technologijų svarbą gyventojų tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui, viešina veiklą spaudoje, internetinėje erdvėje.
 6. Dalyvauja projektinėje veikloje, vykdo papildomo finansavimo ar paramos Bibliotekai paiešką.

Prašymą, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją siųskite el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt iki birželio 12 d. pavadinimu Bibliotekininkas arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei adresu Aušros alėja 21, Šiauliai.

Pastaba. Asmuo gali būti socialiai draustas (dirbantis), taip pat gaunantis senatvės arba netekto darbingumo pensiją.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

Kategorijos Uncategorized
Pasidalinti įrašu
 • 437
LEGO ROBOTŲ KONSTRAVIMO UŽSIĖMIMAS KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE
2019 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Nėra komentarų