Written by Zita  /  On Gru 31, 2014

2015 SAUSIS

RENGINIAI IR PARODOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS FILIALUOSE 2015 METŲ SAUSIO MĖNESĮ

 RENGINIAI

■ 5 d. 11 val. – MEŠKUIČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE – rytmetys vaikams „Knygos padeda pažinti pasaulį“. (Rengia Meškuičių biblioteka).

■ 6 d. 16 val. – MICAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – knygų aptarimas „Lietuvių rašytojų kūryba“, skirta Knygų Kalėdoms.

■ 7 d. 15 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Vanduo gyvybei“, skirta Jungtinių Tautų tarptautiniam veiksmų „Vanduo gyvybei“ dešimtmečiui.

■ 13 d. 11 val. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – literatūrinė popietė „Prisimenant Sausio 13-tąją“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

■ 13 d. 16 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – informacinė popietė – viktorina suaugusiems „Mes už Lietuvą“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

■ 13 d. 14 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Su knyga per stebuklų pasaulį“, skirta Metų knygos rinkimams.

■ 13 d. 12 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Jiems amžinybės šviesa ir atmintis“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

■ 14 d. 15 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Antanas Biliūnas – prozininkas, poetas, bibliografas“ (A. Biliūnui – 110).

■ 14 d. 14 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Kad širdelės sušiltų ateina pasakos“.

■ 15 d. 15 val. – GINKŪNŲ KULTŪROS CENTRO SALĖJE – Ginkūnų bibliotekos vykdyto 2014 m. projekto „Kelionė skaitymo, pažinimo ir kūrybos keliais“ aptarimas. Rengia Ginkūnų biblioteka.

■ 16 d. 14 val. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – bibliografinė apžvalga „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę…“, skirta Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms.

■ 16 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – garsinio skaitymo valandėlė I-IV kl. moksleiviams „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę…“, skirta Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms.

■ 20 d. 11 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Išrinkime geriausią 2014 metų vaikišką knygą“, skirta Metų knygos rinkimams.

■ 21 d. 11 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinis rytmetys „Skambėkit vėtroje, beržai“, skirtas Kazio Borutos 110-osioms gimimo metinėms.

■ 23 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliografinė apžvalga „2014 metų knygos“, skirta Metų knygos rinkimams.

■ 23 d. 17 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė suaugusiems „Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą“, skirta Mykolo Kleopo Oginskio metams.

■ 28 d. 14 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Kad širdelės sušiltų ateina pasakos“.

■ 28 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – garsiniai skaitymai vaikams „Oi, kaip čia gražiai pašalę…“ (Almai Karosaitei – 70).

■ 27 d. 14 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų parodos atidarymas „Visiems mums šviečia saulė ta pati“ .

■ 29 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – literatūrinė popietė „Knygos kvepia apelsinais“, skirta Metų knygos rinkimams.

PARODOS

■ 1 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų kalėdinių darbelių paroda „Žiemos pasaką atradau knygose“ (veiks iki 01-06).

■ 1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygų gimtadieniai“ (veiks iki 01-10).

■ 1 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Kalėdinių darbelių paroda „Sniego angelo giesmė“ (veiks iki 01-06).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleivių darbelių paroda „Žiemos pasaką tau seksiu“ (veiks iki 01-30).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – dovanotų knygų paroda „Knygų Kalėdos bibliotekoje“ (veiks iki 01-06).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laukiame stebuklų“, skirta Šv. Kalėdoms (veiks iki 01-06).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Kai eglės sidabrą barsto…“ (veiks iki 01-06).

■ 2 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių pagrindinės mokyklos II-III kl. mokinių piešinių paroda „Apšerkšniję mūsų žiemos“ (veiks iki 02-27).

■ 2 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Juodoj nakty pražydo laisvė“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-30).

■ 3 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mūsų laisvės metai – 1991“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-20).

■ 5 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Menkas poetas, jei jis eilėraščio savo gyvenimu nerašo“ (Kaziui Borutai – 110) (veiks iki 01-31).

■ 5 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Atminimo aukuras dega“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-22).

■ 5 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaulių krašto šviesuolis“ (Vyteniui Rimkui – 85) (veiks iki 01-30).

■ 5 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – rankdarbių paroda „Margaspalvių raštų burtai“, skirta Etnografinių regionų metams (veiks iki 01-29).

■ 5 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kazui Borutai – 110“ (veiks iki 01-20).

■ 5 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Visi ieškosim, ieškosim atrastos Lietuvos…“, skirta Etnografinių regionų metams (veiks iki 12-31).

■ 6 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kaziui Borutai – 110“ (veiks iki 01-12).

■ 6 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kūryba – gilus gyvenimo pažinimas“ (Kaziui Borutai – 110, Antanui Baranauskui – 180, Antanui Biliūnui – 110) (veiks iki 01-12).

■ 6 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos moksleivių darbų paroda „Puodelis arbatai“ (veiks iki 01-31).

■ 6 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tragiško likimo rašytojas“ (Kaziui Borutai – 110) (veiks iki 01-20).

■ 6 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tu man buvai jaunystė ir svajonė…“ (Kaziui Borutai – 110) (veiks iki 01-13).

■ 6 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kalendoriaus lapelis primena, mes neužmirštame…“, skirta kūrėjams, sausio mėnesio jubiliatams (veiks iki 01-31).

■ 7 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Kas mes būtume be jų?“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-13).

■ 8 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tau dar liko sūnų, kas tėvynę apgins“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-16).

■ 9 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Esu savo kartos žmogus“ (Kaziui Borutai – 110) (veiks iki 03-05).

■ 9 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Druskos arimų vėjas“ (Kaziui Borutai – 110) (veiks iki 01-30).

■ 9 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pro vaikystės langą“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 02-20).

■ 10 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – taupyklių paroda „Mano šeimos taupyklė“ (veiks iki 02-10).

■ 10 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tautos atmintyje“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-17).

■ 12 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vis kitoki balseliai…“ (Antanui Baranauskui – 180) (veiks iki 01-30).

■ 12 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Antanui Biliūnui – 110“ (veiks iki 01-29).

■ 12 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Antanui Baranauskui – 180“ (veiks iki 01-29).

■ 12 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Atmintis gyva“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-16).

■ 12 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laisvės gynėjus prisimenant“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-30).

■ 12 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Skleidęs šviesą ir gerumą“ (Jonui Kriaučiūnui-Jovarui – 135) (veiks iki 01-30).

■ 13 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda Prisimenant Sausio 13-tąją“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-19).

■ 13 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda Laisvės spalvos“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-24).

■ 13 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda Tikėki, Lietuva, mumis“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-19).

■ 13 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Neblėstanti Sausio 13-oji“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-16).

■ 14 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Vaikystės langą pravėrus“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 01-30).

■ 15 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Antanui Biliūnui – 110“ (veiks iki 01-30).

■ 16 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Anykščių šilelis – vakar ir šiandien“ (Antanui Baranauskui – 180) (veiks iki 01-30).

■ 16 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Kas mažas neišdykęs“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 01-30).

■ 17 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Eilėraščio rašymas – tarsi vaikščiojimas po kambarį ant pirštų galų“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 01-31).

■ 19 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Per rugsėjo tirštą rūką“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 01-30).

■ 19 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kaip išnešti uodegytę“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 02-12).

■ 19 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Eilėraščio rašymas – tarsi vaikščiojimas po kambarį ant pirštų galų“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 01-30).

■ 19 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Aš ir visi kiti“ (Almai Karosaitei – 70) (veiks iki 01-30).

■ 23 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Viskas nublanksta prieš knygas“ (Antonui Čechovui – 155) (veiks iki 02-06).

■ 27 d.  – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų paroda „Visiems mums šviečia saulė ta pati“ (veiks iki 02-26).

Categories Renginiai
Share This Post
  • 1,550
2015 metų Šiaulių rajono kalendorius
2015 VASARIS

Komentarų nėra