Paskelbta  Bir 30, 2016

LAIMĖTAS PROJEKTAS „SUSIPAŽINKIM SU ŠIAULIŲ RAJONU KITAIP“

zemelapis sr2016 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu paskirstytos lėšos bibliotekų informacinių technologijų ir vartotojų gebėjimų vystymo projektams 2016 m. finansuoti. Bibliotekų plėtros projektų vertinimo ekspertų komisijai buvo pateikta 20 paraiškų.
Išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus projektus, komisija rekomendavo Kultūros ministerijos paramą skirti tik 9 projektams, tarp jų ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Susipažinkim su Šiaulių rajonu kitaip“, suteikiant 5000 Eur dalinį finansavimą. Projekto tikslas: neformalus jaunimo kraštotyrinių gebėjimų ugdymas ir patriotiškumo, sėslumo skatinimas, panaudojant IRT technologijas ir atviro pasaulio žanro virtualių žaidimų kūrimą. Jo metu numatoma vykdyti bibliotekininkų ir jaunimo mokymus kaip sukurti Šiaulių rajono istorinių, įžymių vietų ar gamtos, kultūros paminklų lankytinų turistinių vietų virtualius maršrutus, panaudojant jaunimo mėgstamą kompiuterinį žaidimą Actionbound. Šioje kūrybinėje veikloje dalyvautų ir 12–15 rajono bibliotekų su aktyviu jaunimu. Kurdamas šių vietovių virtualius maršrutus jaunimas ne tik geriau pažins kraštotyriniu požiūriu  įdomias vietas, bet ir galės lavinti savo kompiuterinius žaidimų kūrimo, bandymų gebėjimus, o ateityje ir tobulinti  tuos žaidimus, pritaikant turistinį virtualų maršrutą pagal kintantį laikmetį. Bendra kūryba ugdo ne tik geresnį tarpusavio bendravimą, bet ir meilę, pagarbą gimtinei, todėl šia veikla biblioteka siekia sumažinti ir jaunimo emigracijos mastus.
Projekto iniciatorius ir vadovas  – Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas edukacinei ir projektinei veiklai Almantas Šlivinskas, konsultantė – Agnė Rapalaitė.

Plačiau>> http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/paskirstytos-lesos-biblioteku-pletros-projektams-2016-metais-finansuoti

Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija

kulturos ministerij

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,283
2016 liepa
VASARA SU KNYGA KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIAUS KIEMELYJE

Nėra komentarų