Paskelbta  Rgp 16, 2014

Romučių Biblioteka

Bibliotekos istorija

Pirmieji įrašai I-joje inventorinėje knygoje padaryti 1951 m. Tada biblioteka buvo Smurgių kaime privačiame name ir vadinosi klubu-skaitykla. Įregistruoti pirmieji 246 fiz. vnt. Pirmoji vedėja buvo B. Daukšaitė.
1958 m. nurašymo aktuose surastos dviejų darbuotojų pavardės: skaityklos-klubo vedėja – B. Daukšaitė ir bibliotekos vedėjas Bronius Varkalis. Bibliotekai suteiktas Pakštelių pavadinimas.
1959 m.  bibliotekos vedėja dirbo Janinos Sutkienė.
1961 m. bibliotekoje pradėjo dirbti O. Lipskytė.
1966 —2001 m.  dirbo Zofija Kanišauskienė.
2001 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Janina Spulginienė.
2005 m. biblioteka iš buvusios mokyklos patalpų perkeliama į naujas patalpas.
Nuo 2007 m. bibliotekoje dirba Janina Butnorienė.
2007 m. gautas kompiuteris ir įvestas internetas.
2009 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ bibliotekoje įsteigta vieša interneto prieiga, vartotojams skirti trys kompiuteriai su programine įranga.
Bibliotekoje sukauptas 4000 fiz. vnt. fondas, kuris nuolat atnaujinamas.
Romučių biblioteka aptarnauja Agailių, Gedinčių, Ivaškių, Kušeikių, Maizenių, Nugarių, Pakštelių, Papalskių, Pusbamblių, Rekčių, Ringuvėlės, Romučių, Smurgių, Strazdų, Žilių kaimų gyventojus.
Biblioteka bendradarbiauja su kaimo bendruomene, Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Kuršėnų poskyriu, Kuršėnų kaimiškąja seniūnija.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas.

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 2,835
ŠAKYNOS BIBLIOTEKA
Ringuvėnų Biblioteka

Nėra komentarų