Paskelbta  Rgp 21, 2014

Naisių Biblioteka

Bibliotekos istorija

1948 m. įkurtas klubas-skaitykla, kurioje buvo vos kelios lentynos su knygomis,  jai vadovavo Jonas Traškus.
Bibliotekoje dirbo: Janina Danasienė, Laima Žilinskienė, Stasė Kasperavičienė, Milda Daraškienė.
1977 m. Biblioteka įsikelia į naujai pastatytus Kultūros namus. Joje dirbo Irena Karbauskienė, Leonora Budrienė.
1977 m. liepos mėn.  Bibliotekoje pradėjo dirbti Benita Dabregienė.
1988 m. biblioteka kėlėsi į kitas patalpas Gėlės g. 6, o  2009 m. rudenį biblioteka įsikuria Šiaulių rajono literatūros muziejaus pastate, Plento g. 9.
2018 m. birželio 1 d.   Naisių biblioteka mini 70-ies metų veiklos jubiliejų. Biblioteka įsikuria gyvenvietės centre – Gėlės g. 8.

Naisių biblioteka aptarnauja  Adomiškio, Bagdongirio, Dakčių. Daunorių,  Dvarlaukių., Gibaičių, Karvazų, Kirmelynės, Mišeikių,  Naisių, Norkūnų, Sereikių, Žačių kaimų gyventojus.
Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, organizuojamos popietės, valandėlės, garsiniai skaitymai vaikams, edukacinės popietės, rengiamos spaudinių parodos. Organizuojant  renginius bendradarbiaujame su Naisių mokykla, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialu, bendruomene.
Biblioteka – kaupia, tvarko, saugo spaudinių ir dokumentų fondą. 2016 metais bibliotekoje  buvo 318 skaitytojų, iš jų 97 vaikai. Bibliotekos fondas kasmet pasipildo naujomis knygomis.
Bibliotekoje kaupiama kraštotyrinė medžiaga, naujais aprašais pildoma kraštotyros kartoteka. Rengiami susitikimai su kraštiečiais.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse (NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing, Infolex — Lietuvos teisinė duomenų bazė);
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų A4 formato kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 4,949
Paežerių Biblioteka
Meškuičių Biblioteka

Nėra komentarų