MATULIONIS, POVILAS – POETAS, MIŠKININKAS, VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS

∗1860 rugsėjo 17 Kupiškyje†1932 03 15 Aleksandrijoje, Šiaulių r.).ninkas, visuomenės ir politikos veikėjas, profesorius. 1889 m. baigė Peterburgo miškų institutą, dirbo miškininku įvairiose Rusijos ir Lietuvos vietovėse. Kartu su kitais inteligentais Vilniuje 1895 m. subūrė iki 1904 m. veikusią slaptą lietuvių draugiją „Dvylika Vilniaus apaštalų“. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, buvo paskirtas Miškų departamento direktoriumi, viceministru. Su … Tęskite MATULIONIS, POVILAS – POETAS, MIŠKININKAS, VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS skaitymą