Paskelbta  Geg 15, 2017

LIETUVOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

Informaciją apie bibliotekų veiklas ir jų vertinimą

  Lankytojų skaičius:

1.Moderniose bibliotekose, kurios vykdo savo misiją – užtikrina visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros (KM bibliotekų plėtros strateginės kryptys) – lankytojų daugėja: viešosiose bibliotekose (Nacionalinė biblioteka, Savivaldybių ir apskričių viešosios bibliotekos) 2015 m. apsilankė 10 619 882 lankytojai, 2016 m. – 10 763 144 (↑ 1,4 proc.)

2.  2016 metais virtualiai šalies bibliotekose apsilankė beveik 16 milijonų lankytojų;

3. Bibliotekos tampa atviromis vartotojams, nebebūtinas pažymėjimas, įėjimas laisvas ir paslaugos teikiamos neregistruotiems vartotojams.

Lietuvos viešųjų bibliotekų lankomumo palyginimas su ES statistika

1.Lietuva užima 1 vietą pagal neformalaus ugdymo veiklose dalyvavusių lankytojų skaičių bibliotekose: net 75% vartotojų teigia, kad dalyvavo neformalaus ugdymo veiklose – ES vidurkis tik 25 %.

2. Pagal gyventojų, besinaudojančių viešųjų bibliotekų paslaugomis, skaičių Lietuva ES kontekste yra per vidurį (2013–2015 m. ES bibliotekų statistika). Bibliotekų paslaugomis Lietuvoje naudojasi ⅕ (21 proc.) gyventojų.  Palyginimui:

-Islandijoje, Suomijoje, Švedijoje, Ispanijoje – apie 35 proc.,

-Airijoje, Latvijoje, D. Britanijoje, Prancūzijoje – 19 proc.,

-Vengrijoje, Čekijoje, Austrijoje – apie 14 proc.,

-Kroatijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Serbijoje – apie 10 proc.

Bibliotekos transformuojasi ir teikia naujas paslaugas:

statistika2

1. Biblioteka visada buvo tarpininkas tarp žmogaus ir informacijos. Anksčiau vienintelė priemonė informacijai pasiekti buvo knyga. Šiais laikais – didelė dalis informacijos pasiekiama tik internetu. Todėl bibliotekos prisitaikė prie vartotojų poreikių ir teikia naujas paslaugas

2. Per pastaruosius 10 metų Viešosios bibliotekos iš esmės modernizavo informacinių technologijų infrastruktūrą, padidino darbuotojų kompetenciją. Tyrimai rodo, kad vis daugiau žmonių biblioteka asocijuojasi ne tik su spausdintine knyga, o tiesiog su šaltiniu informacijai gauti – žr. diagramą.

Bibliotekų teikiama nauda:

1.100% ES parlamentarų sutiko, kad modernios viešosios bibliotekos kuria pridėtinę vertę visuomenei (Public Libraries 2020 tyrimas).

2. Bibliotekos prisideda prie esminių strateginių LT ir ES tikslų, tokių kaip:

a. Mokymasis visą gyvenimą – Lietuvoje mokosi visą gyvenimą tik 6% suaugusiųjų:

I. 2016 m. viešosiose bibliotekose vien Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) mokymuose dalyvavo 46 646 gyventojų.  Nuo 2009 m. IRT mokymuose dalyvavo apie 150000 gyventojų.

II. Net 75 proc. bibliotekų vartotojų kasmet dalyvauja edukacinėse bibliotekų veiklose.

III. Tyrimai rodo (BP2 ataskaita), kad 50% bibliotekoje išmokusiųjų naudotis IRT leidžia sutaupyti laiko; 42%  – sutaupyti pinigų. Tokia pati dalis (42%) teigia, kad naudojasi IRT technologijomis daugiau tik bibliotekos dėka (BP2 projekto ataskaita).

IV.Tyrimai rodo (BP2 ataskaita)  – lankymasis bibliotekoje ir dalyvavimas siūlomose veiklose „skatina skaitymą (61%). Skaitymas nėra vien tik kultūros klausimas, jis turi tiesioginę įtaką verslui ir ekonomikai. Jau nebegalime eksportuoti rankų darbo jėgos, turime eksportuoti intelektą, kūrybingumą, tyrinėjimus, inovacijas – visas šis turtas pirmiausia atsiranda iš informacijos, skaitymo (Emili Teixidor „Skaitymas ir gyvenimas“, – V.: LNB, 2014).

b. Skaitmeninės atskirties mažinimas. 2016 m. Lietuvos statistikos duomenimis, net 26% gyventojų nesinaudojo IRT. Lietuvos viešosios bibliotekos ne tik suteikia visiems gyventojams galimybę naudotis internetu, bet ir padeda jiems orientuotis skaitmeniniame pasaulyje: surasti reikiamą informaciją, susimokėti mokesčius, užsiregistruoti pas gydytoją, susisiekti su giminaičiais ir t.t.

c. Socialinės atskirties mažinimas. Bibliotekų tinklas suteikia visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacija ir technologijomis socialinėms ir visuomenės reikmėms, taip pat ir sunkiai pasiekiamiems kaimo gyventojams bei socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Tyrimai rodo (BP2 ataskaita) lankymasis bibliotekoje ir dalyvavimas siūlomose veiklose „priartinaprie vietos bendruomenių (73%) bei į jas įtraukia (60%); praturtina laisvalaikį (74%), praplečia pažinčių (72%) ir draugų ratą (47%);

Aprašyme remiamasi Nacionalinės bibliotekos statistika ir šiais tyrimais:

http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.html

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20Cross-European%20Library%20Impact.pdf?sequence=1

http://3erdve.lt/media/public/Tyrimai_2016/bp2_kokyb_projektu_dalyviai_v2.pdf

http://3erdve.lt/media/public/Tyrimai_2016/rezultatu_zemelapis_ii_2016_fin.pdf

Lietuvos bibliotekininkų draugijos informacija

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,632
POPIETĖ ,,KALBOS GIMTOSIOS SKAMBESYS“ KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS MINI TARPTAUTINĘ ŠEIMOS DIENĄ

Nėra komentarų