Paskelbta  Rgp 26, 2014

Kurtuvėnų Biblioteka

Bibliotekos istorija

Kurtuvėnų biblioteka įkurta 1948 metais klebonijos pastate. Šiame pastate buvo įsikūręs taip pat Kurtuvėnų valsčius.
,,Prieškario laikais bibliotekėlė buvo Kurtuvėnų klebonijoje. Knygas dažniausiai išduodavo kunigas Grauslys. Čia daugiausia buvo meilės romanai, taip vadinama ,,Geltonoji literatūra“( iš bibliotekininkės Antaninos Koskutės-Paulauskienės prisiminimų). Kurtuvėnų bibliotekos patalpos keitėsi 12 kartų.
2013 metais, renovavus Kurtuvėnų pradinę mokyklą,  biblioteka įsikuria erdviose, patraukliose Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose.
Pirmoji bibliotekininkė – Grybauskienė. Bibliotekoje dirbo: Antanina Koskutė-Paulauskienė (1949–1951 m. ), Antanas Petrauskas (1951–1958 m.), Regina Bražaitė-Baktienė (1958–1967 m.),  Zofija Stanelytė-Popova, Adolfas Grigas,  Otilija Gedminaitė-Kiršinienė (1967–1977 m.), Audronė Kiršinaitė (1977–1984 m.),  Virginija Paplauskaitė-Kvietkauskienė (1984 m. dirbo tik keletą mėnesių), Aldona Dilinskaitė-Komienė (1984–1986 m.), Irena Damanskytė-Pluščiauskienė (1986–2013 m.).
Nuo 2013 metų bibliotekoje dirba Aurelija Kniurienė.
Bibliotekos veikla  planuojama ir vykdoma atsižvelgiant į laiko aktualijas, siekiant  tinkamai pažymėti svarbias datas: Gimtosios kalbos dieną, Tarptautinę vaikų knygos dieną, visai Lietuvai svarbias datas, tautines ir valstybines šventes, rašytojų sukaktis. Kasmet organizuojami renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
Mikrorajono gyventojams  teikiamos kultūrinės, švietimo ir informacinės paslaugos, skatinant ir populiarinant skaitymą,  sutelkiant kuo daugiau gyventojų į biblioteką. Bibliotekoje  registruoti  203 skaitytojai, iš jų net 70 vaikų.
Per 2016 metus apsilankė 2693 lankytojai, iš kurių 1771 vaikai.
Sudarytos palankios sąlygos įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių  gyventojų savišvietai, turiningam laisvalaikio praleidimui, bendravimui.
Ketvirti metai vyksta prie bibliotekos įkurto lėlių teatro ,,Kurtinukai“ užsiėmimai. Dvylika Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių lanko užsiėmimus,  kuriuose stengiasi išreikšti save per vaidybą,  patys gaminasi dekoracijas, lėles, reikalingas pasirodymams. Įrengtas kampelis skaitymui, žaidimams, smėlio ir šviesos spalvų staliukas, padėtos priemonės  spalvinimui.
Bibliotekos fondą sudaro 7641 dokumentai, parengta aštuoniolika kraštotyros darbų, rašomas bibliotekos metraštis.
Kurtuvėnų biblioteka aptarnauja Bulėnų, Dirvonų, Gervėnų, Girnikų, Kurtuvėnų, Laisvučių, Linartų, Margių, Naisių, Paširvės, Pašvinės, Pociškės, Rimkiškės, Rimučių, Skaudvilių, Sodeliukų, Viekvedžių, Zuikiškės kaimų gyventojus.
Palaikomas ryšys su visuomeninėmis organizacijomis: Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkciu centru, Bubių seniūnija, Kurtuvėnų regioniniu parku, asociacija „Kurtuvėnų bendruomenė“, Kurtuvėnų parapija, Bubių  seniūnijos bibliotekomis.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse (NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing, Infolex — Lietuvos teisinė duomenų bazė);
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 4,273
Kužių Biblioteka
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

Nėra komentarų