Paskelbta  Rgp 29, 2014

Gruzdžių Augustino Griciaus Biblioteka

Bibliotekos istorija

Valsčiaus viršaičio Stasio Motuzos iniciatyva Gruzdžių savivaldybės biblioteka įsteigta 1936 m. lapkričio 1 d. Pirmieji bibliotekos tarnautojai buvo: E. Liutvinas, B. Jarušauskas, J. Jurgaitis, E. Launagienė, J. Papiliauskaitė.
Per karą biblioteka išliko nesunaikinta, tačiau pokariu valdžia jos knygas netrukus išblaškė – dalį perdavė į specialiuosius, tik su leidimais prieinamus fondus, dalį, tikėtina, sunaikino.
1950 m. biblioteka buvo įsikūrusi 41,85 m² patalpose, dokumentų fondą sudarė 2 980 fiz. vnt., skaitė 916 skaitytojų.
Sovietmečiu Gruzdžių bibliotekai vadovavo gausus darbuotojų būrys. Pirmąjį po karo dešimtmetį dirbo: A. Bandzaitė, A. Banaitis, E. Matuliokaitė, A. Selelionienė, A. Getlingienė, E. Lešinskienė.
Šviesus Gruzdžių bibliotekos veiklos tarpsnis susijęs su Birutės Stumbrienės darbo metais. Bibliotekoje pradėjusi dirbti 1961m., ji sutelkė aktyvą, sutvarkė knygų fondą, steigė kilnojamąsias bibliotekėles. Daug padėjo ir jos vyras Petras Stumbrys, tuo metu dirbęs Gruzdžių kultūros namuose. 1961 m. bibliotekos vedėja B. Stumbrienė apdovanota Kultūros ministerijos Garbės raštu, o
1963 m. biblioteka gauna pereinamąją gairelę ,,Geriausia Šiaulių rajono biblioteka“.
1968 m. bibliotekininke dirbo Jadvyga Skėrytė-Stulginskienė.
1982–1988 m. dirbo:  Irena Zavelytė, Jadvyga Danasienė, Aleksandra Jocaitė, Dana Butkienė, Eugenija Zajančiauskaitė-Staivienė, Irena Kundrotienė.
1981—2017 m.   Gruzdžių miestelio bibliotekoje dirbo Irena Petravičienė, anksčiau dirbusi Valdomų, Šiupylių bibliotekose.
Nuo 1988 m. bibliotekoje dirba Jurgita Jasiškytė. Bibliotekininkė aktyviai rengia rytmečius, įvairias valandėlės, bibliotekines pamokėles. Daug vaikų lanko bibliotekoje įsikūrusius dramos, piešimo, darbų, lėlių teatro būrelius. Įvairių švenčių proga ruošiamos programos, koncertai, lėlių teatro pasirodymai.
1989 m. bibliotekoje susikūrė lėlių teatras ,,ABRA KADABRA“. Pirmąjį spektaklį E. Mieželaičio pasaką ,,Zuikis Puikis“ rodė zoninėje lėlių teatrų apžiūroje ,,Molinuko teatras“ Radviliškyje, o 1992 m. balandžio 5 d. rodė V. Žilinskaitės pasaką ,,Karklo šakelė“.
„Molinuko teatro“ apžiūroje Kuršėnuose, 1994 m. balandžio 13 d. Gruzdžių bibliotekos lėlių teatras už pasakos ,,Melagė ožka“ inscenizaciją pelnė teisę dalyvauti respublikinėje apžiūroje Utenos kultūros rūmuose. Penkis kartus  dalyvavauta regioninėje  lėlių teatrų ,,Molinuko“ šventėje ir tris kartus respublikinėje šventėje Panevėžyje  lėlių ,,Vežimo“ teatre. 2003 m. dalyvauta Pasaulio lietuvių Dainų šventėje ,,Mes“, įvairiuose festivaliuose: ,,Debesų avytė“ – Ukmergėje, ,,Vaivorykštė“ – Mažeikiuose, ,,Skudurinukė“ – Klaipėdoje, ,,Kai atgyja lėlės“ –  Rokiškyje ir kituose. Pastatyta daugiau kaip 10 spektaklių: ,,Koks kvailas drugelis“, ,,Miegok, Ugnyte“, ,,Grybukas –  stogiukas“, ,,Bandelė“, ,,Pienės suknelė“ ir kt.
1992 m. persikėlus į naujas patalpas visapusiškai pagerėjo bibliotekos darbas. Skiriama ypatingai daug dėmesio bendravimui su skaitytojais individualiai.
1993 m. gegužės 14 d. bibliotekoje atidaryta Anatolijaus Tyčinos paveikslų ekspozicija. Atidaryme dalyvavo A.Tyčinos žmona Zinaida Tyčina bei įžymūs Baltarusijos meno darbuotojai. Biblioteka paveikslų galerijoje nuolat ruošia įvairias parodas, kurias lanko ne tik miestelio gyventojai, bet ir svečiai iš įvairių Lietuvos vietų.
2003 m. Irena Petravičienė ir Jurgita Jasiškytė buvo pripažintos geriausiomis Metų bibliotekininkėmis Šiaulių rajone. 2016 m. J. Jasiškytė pripažinta geriausia tų metų Šiaulių rajono kultūros darbuotoja.
2004 m. Gruzdžių biblioteka persikraustyta į naujas erdvias patalpas Šiaulių gatvėje. Biblioteka erdvi ir užima apie 227 m². Pagrindinė bibliotekos naujovė – knygų muziejus ,,Neįprastų knygų šalis“. Čia patalpinta daugiau kaip 150 knygų, kurios skiriasi savo forma, pagamintos iš įvairių medžiagų, su langeliais, neperšlampamos, pagamintos bibliotekos skaitytojų ir kita.
2008 m. kovo 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nutarimu Gruzdžių bibliotekai buvo suteiktas rašytojo Augustino Griciaus vardas. Šia proga vykusioje literatūrinėje šventėje „Augustinas Gricius –  Gruzdžių krašto ąžuolas“ dalyvavo Augustino  Griciaus vaikai: profesorė, habilituota dr. Laima Griciūtė ir urologas Kastytis Gricius. Prie Gruzdžių bibliotekos pritvirtinta ir atidengta Gruzdžių krašto tautodailininko Adolfo Pališaičio sukurta ąžuolinė atminimo lenta, patvirtinanti, kad Gruzdžių bibliotekai suteiktas šis vardas.  Kiekvienais metais gruodžio mėnesį organizuojamos popietes, skirtos Augustino Griciaus atminimui ir rodomas spektaklis pagal šio rašytojo kūrybą.
Nuo 2003 m. kiekvieną pavasarį į biblioteką renkasi Gruzdžių eiliuotojai, o 2009 m. kovo mėn. buvo įkurtas eiliuotojų klubas ,,Girstulė“, apjungęs 15 narių. Eilėraščiai spausdinami Šiaulių rajono literatų almanache ,,Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį“, o 2011 m. išleista eilių knygelė ,,Tyli gimtosios žemės išpažintis“.
2012 m. eiliuotojai tapo Šiaulių rajono literatų asociacijos nariais, dalyvauja įvairiuose renginiuose ne tik Šiaulių rajone, bet ir už jo ribų.
2014 m. išleista bendra prozos ir poezijos knygelė ,,Blyksniai“, 2017 m.  – ,,Rapsodija“. Bibliotekos eiliuotojų klubo ,,Girstulė“ nariai yra aktyvūs pagalbininkai ruošiant įvairius renginius, parodas bibliotekoje.
Bibliotekoje veikia dramos būrelis ,,Činčiberis“, skaitovų būrelis ,,Žodžių spalvos“ ir naujai įkurtas lėlių teatras ,,Stebuklingas lagaminas“.
Rengiamos bendros šventės ir aktyviai dalyvaujama bendruose renginiuose su Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialu, lopšeliu-darželiu ,,Puriena“, Gruzdžių gimnazija, Gruzdžių vaikų socializacijos centru, neįgaliųjų draugija, Gruzdžių krašto bendruomene.
Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka aptarnauja Apušėlių, Bučiūnų, Daujočių, Dargaičių, Dimšių, Gurbų, Jauneikiškių, Kantminių, Karvelių, Lygudų, Maniūšių, Poviliškių, Raubaičių, Račių, Sauginių, Strazdų, Saveikių, Šepkaičių, Taurakių, Valdomų kaimų ir Gruzdžių miestelio gyventojus.
Kasmet vyksta tradiciniai renginiai: pavasarinės eiliuotojų šventės, ataskaitinės popietės, vaikų skaitymo konkursai, valandėlės skirtos Augustinui  Griciui, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitei“, skaitytojų naujametinės vakaronės ir kt.
Bibliotekoje dažnai vyksta į vairios edukacinės pamokėlės, mokymai, įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojams, Gruzdžių krašto bendruomenei. Gaminami darbeliai iš vilnos, modelino, gipsinio binto, medžiagos, popieriaus.
2016 m. lapkričio mėnesį bibliotekoje pradėjo dirbti Liongina Šufinskienė. Ji įkūrė vaikų dramos būrelį ,,RUDNOSIUKAS“, kuriame vaidina įvairaus amžiaus vaikai.
Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka išskirtinė tuo, kad joje pradeda įsikurti vis daugiau knygų personažų –  interjerinių lėlių. Skaitytojai turės galimybę susitikti savo pamėgtą herojų ne tik knygoje, bet ir ant lentynos, palangės ar kitoje visiškai netikėtoje vietoje.
2016 m. Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje įrengtas mini biuras pradedantiesiems verslininkams bei Info erdvė jų mokymuisi ir verslumui skatinti.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse: NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing, Infolex — Lietuvos teisinėje duomenų bazėje;
♦ konsultacijos naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

 

 

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 7,784
Kairių Biblioteka
Ginkūnų biblioteka

Nėra komentarų