Paskelbta  Rgs 01, 2014

Ginkūnų biblioteka

Bibliotekos istorija

Ginkūnų bibliotekos veiklos pradžią galima laikyti 1900-uosius metus, kai Ginkūnų dvaro savininkai Sofija ir Vladimiras Zubovai leido gyventojams naudotis dvaro bibliotekos knygomis.
Iki 1939 metų dvaro biblioteka buvo atvira žmonėms.
1950 m. Šapnagių kaime įkuriamas klubas-skaitykla.
1951 m. perkeliamas į buvusių ūkininkų Ramanauskų namą, kuris pavadinamas Šapnagių kaimo biblioteka. Jame buvo ne tik laikraščių, bet ir knygų.
1953 m. įsteigta Ginkūnų daržininkystės tarybinio ūkio biblioteka, išlaikoma ūkio profsąjungos lėšomis. 1976 metais atkeliama į Zubovų dvaro kumetyną, po bibliotekų centralizacijos, profsąjunginė biblioteka tapo Ginkūnų kaimo biblioteka.
1978 m. paskirta dirbti Ona Daukšaitė,  įgijusi bibliotekininkės profesiją.
1998 m. spalio mėnesį biblioteka buvo perkelta į Sofijos ir Vladimiro Zubovų dvaro patalpas, nes kumetynas buvo grąžintas savininkams. Ona Daukšaitė organizuodavo įvairius renginius, tačiau daug laiko skyrė ir kraštotyrai.  Būdama Šiaulių miesto Samariečių bendrijos sekretorė, prie bibliotekos buvo įkūrusi krikščioniškos pakraipos būrelį vaikams „Mylėki artimą“.
2004 metais Ona Daukšaitė išrinkta geriausia Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininke. Ši nominacija – jos trisdešimties metų bibliotekoje kruopštaus darbo įvertinimas.
2005 metais biblioteka persikėlė į Ginkūnų seniūnijos pastato patalpas – erdvias, šviesias, šiltas, šiuolaikiškai suremontuotas – 8 vietų skaitykla, spaudinių parodoms rengti  ir organizuoti įvairius renginius.
2009 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Asta Bukantaitė.
2009 metų pabaigoje įkurta vieša interneto prieiga, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, kartu su Kultūros ministerija visoje šalyje įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekos lankytojams suteikta galimybė naudotis kompiuteriais ir nemokamu internetu.
2011 m. rugsėjo 1 d. bibliotekoje dirbti pradėjo Rimvida Linauskienė, prieš tai daugiau nei tris dešimtmečius dirbusi Smilgių bibliotekoje. Rimvida Linauskienė 2013 metais išrinkta geriausia 2012 metų rajono bibliotekininke.
2013 m. gruodžio mėnesį Rimvida Linauskienė dalyvavo šventiniame renginyje Prezidentūroje, Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“.
Bibliotekoje organizuojami renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, vykdomos projektinės veiklos, įvairūs kiti renginiai bei užsiėmimai jaunimui ir vyresnio amžiaus lankytojams.
Biblioteka ugdo gyventojų informacinę kompetenciją,  skatina gyventojus bendrauti, dalyvauti  edukaciniuose renginiuose, o susitikimai ir apsilankymai bibliotekoje praturtina ne tik žiniomis, skatina kūrybą, bet svarbiausia – bibliotekos erdvė ir jos renginiai – teikia džiaugsmą.
Ginkūnų biblioteka aptarnauja Ginkūnų, Malavėnų, Malavėniukų,  Šapnagių, Uosupio, Žeimių,  Žuvininkų kaimų gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing, Infolex — Lietuvos teisinė duomenų bazė;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

.

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 5,720
Gruzdžių Augustino Griciaus Biblioteka
Gilvyčių Biblioteka

Nėra komentarų