Paskelbta  Rgs 02, 2014

Gilaičių Biblioteka

Bibliotekos istorija

Pirmoji Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė Janina Jakubėnienė, dirbusi apie 30 metų, gerai pamena, kaip kūrėsi biblioteka.
1971 metų gruodžio 2 dieną tuometinis Šiaulių rajono Kultūros skyriaus vedėjas Jonas Vareika pasirašė įsakymą dėl bibliotekos steigimo Gilaičiuose. Janina Jakubėnienė prisimena, jog biblioteka iš pradžių glaudėsi jos namuose, gyvenvietės keturbutyje. Buvo dvi lentynos, 15 knygų ir 3 skaitytojai. Šis skaičius vėliau išaugo iki šimto. Tuo metu knygas gaudavo siuntiniu tiesiai iš Vilniaus knygų kolektoriaus, dar vėliau iš Saulučių, centrinės Kuršėnų vaikų bibliotekos. Iki 1971 metų pabaigos bibliotekoje buvo sukaupta apie 240 dokumentų.
1972 metais knygas pradėta teikti centralizuotai ir kas mėnesį.
1975 metais gyvenvietėje steigiant kultūros namus buvo numatyta biblioteką įkurdinti juose.
1992 metais biblioteka perkelta į vaikų darželį.
2002 metais — įkurta kultūros namų pastate antrajame aukšte.
1996–2000 m. Janina Jakubėnienė dirbo kartu su anūke Jugita Jakubėnaite.
2000–2007 m. Gilaičių bibliotekoje savarankiškai darbą tęsė Jurgita Jakubėnaitė.
2007–2013 m. bibliotekininke dirbo Audronė Kiuzlingienė.
Svarbiu pokyčiu tapo 2009 metais projekto „Bibliotekos pažangai“ metu įsigyti kompiuteriai ir įkurta vieša interneto prieiga.
2013 metais vyresniąja bibliotekininke dirbo Elona Jasinauskienė. Ji parengė projektą „Informacinės technologijos – tiltas tarp kartų“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto metu savaitgaliais atvykstanti į biblioteką dėstytoja mokė senjorus iš Sauginių ir Gilaičių kaimų  naudotis kompiuteriais, registruotis socialiniuose tinkluose, naudotis elektroninėmis paslaugomis, bendrauti elektroniniu paštu ir kt. Šiuo projektu Gilaičių biblioteka įsigijo šiuolaikines informacines technologijas – planšetinius kompiuterius. Jais moksleiviai-savanoriai konsultavo vyresniosios kartos žmones, padėjo jiems įsisavinti kompiuterinio raštingumo žinias. Už šį projektą Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijos konkurse Gilaičių biblioteka laimėjo nominaciją ,,Netradicinė biblioteka 2013“, už inovatyvią veiklą panaudojant informacines technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir dermę su tradicinėmis paslaugomis.
Nuo 2015 metų Gilaičių bibliotekoje dirba Rita Bielskienė.
Ji įsijungdama į Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programą,  aktyvina savo veiklą, skatina įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skiria vaikų, paauglių, jaunimo skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizuoja susitikimus su kūrėjais.
Biblioteka populiarina lietuvių ir užsienio autorių knygas, rengia popietes, knygų aptarimus, spaudinių parodas, netgi filmų naktis, dalyvauja įvairiose akcijose. Aktyviai dalyvavo Viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Personažų šėlsmas bibliotekose“,  kurio metu bibliotekoje apsigyveno personažas – Pelytė Zita. Gilaičių bibliotekos pelytę Zitą pamėgo ne tik gilaitiškiai, bet ir Kuršėnų, Gruzdžių, Kužių jaunieji skaitytojai.
Biblioteka skatina knygnešystę, savanorystę, kurioje dalyvauja daugiau nei 10 bibliotekos bičiulių. Propaguojamos ir populiarinamos krašto tautinės tradicijos, dalyvaujama edukacinėje veikloje, rengiami kraštotyros darbai. Vienas naujausių darbų – „Laidojimo tradicijos Gilaičiuose“, kuris nuolat papildomas.
Biblioteka bendradarbiauja su Gilaičių bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru, Kužių, Ginkūnų, Paežerių, Romučių, Gruzdžių bibliotekomis.
2017 metais biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos dalinai  finansuojamą skaitymo skatinimo projektą „Knygos teatro įkūrimas Gilaičių bibliotekoje“.  Aktyviai repetuojantis jaunimas metų gale tikisi surengti 3 naujo knygos teatro spektaklio premjeras.
Gražia tradicija tampa kartu su bendruomene organizuojama tarptautinė kaimynų diena „Kaip laikaisi kaimyne?“.
Gilaičių biblioteka aptarnauja Apšrujų, Bunokiškės, Biručių, Briešlaukio, Džiuikų, Gogiškių, Jakštaičių, Jakštaičiukų, Jonelaičių, Kurauskių, Kybarčių, Marmų, Nutaučių, Raupaičių, Siaurimaičių, Stonaičių, Šobliškių, Tyrelkų,  Užvėkių kaimų bei Smilgių ir  Sauginių gyvenviečių gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse (NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas.

Šaltiniai: video medžiaga apie Gilaičių biblioteką: https://www.youtube.com/watch?v=EJsC9UgdJlE
https://www.youtube.com/watch?v=MZm1n7p5kfs&feature=youtu.be

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 5,533
Gilvyčių Biblioteka
Drąsučių Biblioteka

Nėra komentarų