Paskelbta  Kov 08, 2016

Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską

Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską / [sudarė Nijolė Čižikienė, Aurelija Genelytė-Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius : Perto ofsetas). – 293, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-411-157-0

Knygoje spausdinami artimųjų, bendramokslių, bendradarbių ir bendraminčių atsiminimai apie žodynininką, didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiąjį redaktorių, lietuvių tarminės leksikografijos pradininką Vytautą Vitkauską (1935–2012). Skelbiama 1995 m. Lietuvos meno darbuotojų rūmuose vykusio Vytauto Vitkausko jubiliejinio vakaro dalyvių kalbų fragmentų, parengtų pagal renginio stenogramą, penki periodiniuose leidiniuose spausdinti pokalbiai su Vytautu Vitkausku ir apie jį, supažindinama su unikaliu mokslininko rankraštiniu palikimu – užrašų knygelėmis ir darbo kalendoriais, spausdinama keletas Vytauto Vitkausko laiškų literatūrologui Algiui Samulioniui. Pasakojimus papildo artimųjų ir kolegų išsaugotos nuotraukos. Visa ši medžiaga atspindi įvairialypę profesoriaus asmenybę, parodo jį kaip tikrą idealistą, sąmoningą ir aktyvų pilietį, mokslinio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo dalyvį, stebėtoją ir vertintoją. Knygoje atkuriamas ne tik Vytauto Vitkausko mokslinės veiklos kelias ir asmenybės bruožai, bet ir platesnis istorinis kontekstas.

Iš kairės Profes. Z. Zinkevičius, V. Vitkauskas,Vilnius

Vytauto Vitkausko 70-mečio iškilmės. Zigmas Zinkevičius pirmas iš kairės.

Akad. Zigmas Zinkevičius: „Malonu, kad ima rodytis vis naujų atsiminimų knygų apie žymiuosius mūsų kalbininkus, daug nusipelniusius lituanistikos mokslui ir praktikai.

Su Vytautu Vitkausku, apie kurį pasakojama šioje knygoje, teko daug bendrauti, jį gerai pažinoti labai ilgą laiką. Tai buvo plačių interesų žmogus, lengvai randanti bendrą kalbą ne tik su kolegomis mokslininkais, bet ir su įvairių visuomenės sluoksnių, įvairių profesijų žmonėmis. Tad neabejoju, kad ir knyga apie jį bus įdomi daugeliui skaitytojų, ne vien lituanistams.

Knygoje skelbiami atsiminimai padės suprasti, kuo gyveno, kuo domėjosi Juozo Balčikonio mokinys ir sekėjas, didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiasis redaktorius, lietuvių tarminės leksikografijos pradininkas, bendrinės kalbos puoselėtojas, aktyvus teatrinio gyvenimo dalyvis Vytautas Vitkauskas“.

Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,546
FLORISTINIŲ DARBŲ PARODA GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE
MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE VYKO EDUKACINIS RENGINYS SU TAUTODAILININKAIS

Nėra komentarų