2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas)2 darbuotojai1672,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai1043,00 Eur
Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas4 darbuotojai963,00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)32 darbuotojas872,00 Eur
Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius)4 darbuotojai857,00 Eur
Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas)4 darbuotojai618,00 Eur