Paskelbta  Rgp 06, 2014

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

Bibliotekos istorija

Voveriškių biblioteka įkurta 1967 m. rugpjūčio 1 d. Laikinai įrengta sename gyvenamajame name.
Pirmoji bibliotekininkė buvo G. Kalinauskaitė. Bibliotekos fondą sudarė 1207 dokumentai, skaitė 140 skaitytojų.
1968–1983 m. bibliotekoje dirbo Matilda Lukošiūnaitė-Pieškuvienė.
1969 m. biblioteka perkeliama į naujas patalpas – Voveriškių kultūros namų antrąjį aukštą. Trys kambariai atiduoti bibliotekai. Prasidėjus privatizacijai šis pastatas buvo parduotas. Bibliotekai padėjo mokykla, davė vieną kambarį pagalbiniame mokyklos pastate.
1995 metais biblioteka perkeliama į buvusio vaikų darželio pirmąjį aukštą.
2004 metais pastatas buvo renovuotas. Jame įrengtas II mokyklos korpusas. Biblioteka perkeliama į 2 aukštą, kur yra ir dabar.
Bibliotekoje dirbo: Regina Lapinskienė, Janina Šetkienė, Virginija Balčiūnienė.
Nuo 1985 m. bibliotekoje dirba Inga Kerienė.
2009 metais pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ bibliotekoje įsteigta viešoji interneto prieiga, įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams.
Bibliotekos fonde yra apie 7000 dokumentų,  2016 m. duomenimis bibliotekoje skaitė 173 skaitytojai.
Rengiami ir kaupiami kraštotyros darbai.
Biblioteka kasmet organizuoja renginius, skirtus  Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitei“, dalyvauja akcijoje „Knygų kalėdos“.
Bibliotekoje vykdomos edukacijos: „Velykų dekoracijos“, „Kalėdinės dirbtuvės“.
Biblioteka bendradarbiauja su  Voveriškių mokykla, Voveriškių bendruomene.
Voveriškių biblioteka aptarnauja Andrijavos, Dausiškių,  Juodinkių, Kuprių, Kušlambalio, Paitaičių,  Pumpučių, Voveriškių,   Žaliūkų kaimų gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 2,768
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA
VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

Nėra komentarų