Paskelbta  Rgp 08, 2014

VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

Bibliotekos istorija

Varputėnuose biblioteka-skaitykla veikė jau po 2-ojo Pasaulinio  karo. Įsikūrusi buvo Jokūbo Margevičiaus name. Pasak bibliotekininkės Zofijos Mankutės-Babrauskienės, darbą ji perėmė iš Birutės Margevičiūtės. Tada biblioteka-skaitykla priklausė Užvenčio rajonui.
1952 metais įsteigta  biblioteka priklausė Kuršėnų viešajai bibliotekai, vėliau Šiaulių rajono centrinei bibliotekai. Išvežus Būtautų šeimą į Sibirą, jų namuose įkurdinta biblioteka, medicinos punktas, mokykla.
1995 metais pastačius naują pastatą, į jį persikėlė ir biblioteka. Joje dirbo: Zofija Babrauskienė, Ona Ališauskienė, Aldona Rudaitienė, Vida Andrijauskienė, Marija Jocienė.
Nuo 2010 metų bibliotekoje dirba Vida Bernotienė.
Varputėnų biblioteka aptarnauja Kryklių, Likučių, Laumakių, Šilkalnių, Širminių, Urkuvėnų, Varputėnų, Vizdergių, Žygaičių kaimų gyventojus.
2008 metais, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ bibliotekoje įsteigta vieša interneto prieiga. Pradžioje prie kompiuterių susidarydavo vartotojų eilės. Dabar biblioteka – vienintelis kaime  likęs kultūros židinys. Biblioteka – erdvė, kurioje galima susiburti, turiningai praleisti laisvalaikį, skaityti, dalyvauti renginiuose, kurti ir tobulėti.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse: NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų A4 formato kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas.

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 4,642
VERBŪNŲ BIBLIOTEKA
ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

1 Comment