TYČINA, ANATOLIS – DAILININKAS

∗1897m. gegužės 11 Gruzdžiuose †1986 Minske. Baltarusių dailininkas, grafikas. Kurį laiką mokėsi Šiauliuose.   Dailininkas tarsi sujungė dvi tautas. Lietuva   jo motinos šalis, o Baltarusija  dailininko tėvynė. A. Tyčinos kūrinius galima suskirstyti į 3 grupes: lakštinę  paveikslinę grafiką,  knygų iliustracijas ir ekslibrisus. A.Tyčina sukūrė daug Baltarusijos gamtovaizdžių, yra ir Lietuvos pajūrio vaizdų. Svarbiausia ir populiariausia dailininko kūrybos sritis ekslibrisai, jų sukurta apie 1000. A. Tyčina laikomas Baltarusių ekslibriso pradininku.

APIE A. TYČINĄ

■ Gruzdžiai. – Vilnius: Žuvėdra, 1999, p. 252–254.
■Vansauskienė, Janina. Dailininkas sujungė Minską ir Šiaulius.– Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2011, geg. 7, p. 6.