Struktūra

Bibliotekos struktūra

Administracija

Direktorė Birutė Litevkienė

Tel./faks. (8 41) 52 51 02, e-mail

Vyr. buhalterė Vilma Bagdonienė

Tel. (8 41) 50 20 16, e-mail

Specialistė personalui ir rašvedybai Danutė Baranauskienė

Tel./ faks. (8 41) 52 51 02, e-mail

Skyriai

Fondo tvarkymo ir komplektavimo skyrius

Fondo tvarkymo ir komplektavimo skyrius užsako dokumentus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir jos filialams. Per metus vidutiniškai sutvarko virš 10 tūkstančių egzempliorių spaudinių. Pildo bibliotekos individualią spaudinių apskaitos, spaudinių užsakymų kartotekas, veda rajono bibliotekų fondų apskaitą.Nuo 2004 metų birželio mėnesio inventorinami ir formuojami komplektavimo apskaitos dokumentai, naudojant LIBIS programinę įrangą.Kuriamas bibliotekos kompiuterinis katalogas, turintis per 3 tūkstančius bibliografinių įrašų. Šio katalogo įrašai pateikiami LIBIS suvestiniam katalogui.

Fondo tvarkymo ir komplektavimo skyriui priklauso Mainų rezervinis fondas, kuriame kaupiami ir tvarkomi retai naudojami, dubletiniai, leidiniai,neprofilinė literatūra bei spaudiniai priimti iš uždarytų rajono bibliotekų fondų.Mainų fonde per 26 tūkstančiai dokumentų.

Tel. (8 41) 52 38 02, e-mail

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Informacijos ir kraštotyros skyriuje sukaupta daugiau kaip 7 tūkstančiai informacinių leidinių. Vartotojų paslaugoms – sisteminė straipsnių, teminė, citatų kartotekos, informacinių leidinių katalogas, elektroninis katalogas,internetas. Surasti reikalingos literatūros Jus dominančia tema mielai padės bibliografės.

Kraštotyros fondas ir kartoteka, vietiniai leidiniai suteikia daug informacijos apie Šiaulių rajoną – jo istoriją, kultūrą, dabartį, žymius žmones. Rengiamos nepublikuotų kraštotyros darbų parodos, kasmet sudaromi Šiaulių rajono jubiliejinių datų kalendoriai.

2004 m. bibliotekai įsijungus į LIBIS Analizinės bibliografijos posistemį nuo rugsėjo mėnesio rengiami ir nuolat siunčiami vietinės spaudos (savaitraštis „Mūsų dienos“) straipsnių analiziniai įrašai į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB).

Tel. (8 41) 50 20 15, e-mail

 

Metodikos kabinetas

Vyr. metodininkės teikia metodinę pagalbą filialų bibliotekininkams, organizuoja seminarus ir gamybinius pasitarimus, naujų darbuotojų apmokymą. Rengia metodines rekomendacijas. Skyriuje kaupiama metodinė medžiaga, literatūra bibliotekininkystės klausimais.

Tel. (8 41) 52 37 98, irena.slergiene@biblioteka.w3.lt, a.pusciuviene@biblioteka.w3.lt

 

Saugykla

Saugykloje sukaupta apie 17 tūkstančių spaudinių. Fonduose – vertingi istoriniai, politiniai veikalai, kultūros ir meno, istorijos dokumentai, dailės reprodukcijų albumai, grožinės literatūros kūriniai. Saugykla išduoda spaudinius rajono filialams, užsako knygas per TBA iš kitų bibliotekų. Rengia temines ir naujų spaudinių parodas.

Tel. (8 41) 52 37 98

Filialai

Biblioteka

Adresas

Telefonas

Seniūnija

Aukštelkės Poilsio g., Aukštelkės k., 80181 Šiaulių kaimiškoji
Bazilionų Pageluvio g. 13, Bazilionų k., 80162 37 38 10 Bubių
Bridų Bridų k., 76100  Šiaulių kaimiškoji
Bubių Šilojų g.1, Bubių k., 80200 38 87 01 Bubių
Drąsučių Laisvės g. 32,Drąsučių k., 81108 37 62 78 Kuršėnų kaimiškoji
Gilaičių Gilaičių g. 12, Gilaičių k., 80260 Kužių
Gilvyčių Pušyno g.7, Gilvyčių k., 80254 37 33 36 Bubių
Ginkūnų Žeimių g.9,Ginkūnų k., 81494 58 90 66 Ginkūnų
Gruzdžių Šiaulių g.3, Gruzdžių k., 81418
e-mail
55 92 15 Gruzdžių
Kairių Plento g. 2, Kairių k.,
80114
e-mail
37 42 32 Kairių
Kuršėnų Interneto skaitykla KuršėnuoseVentos g.11a, Kuršėnai, 81157
e-mail
58 13 60 Kuršėnų miesto
Kuršėnų vaikų sk. Vilniaus g.15-1, Kuršėnai, 81153
e-mail
58 23 33 Kuršėnų miesto
Kurtuvėnų P. Višinskio g. 1a, Kurtuvėnų k., 80224
e-mail
55 70 08 Bubių
Kužių Rasos takas 5-12, Kužių k., 80265
e-mail
37 51 15 Kužių
Meškuičių J. Basanavičiaus 2, Meškuičiai, 81442
e-mail
55 83 60 Meškuičių
Micaičių Saulės g. 1, Micaičių k., 81211 37 88 37 Kuršėnų kaimiškoji
Naisių Z.Gėlės g.6, Naisių k., 81474 38 60 25 Meškuičių
Paežerių Nelindos g. 9,Dirvonėnų k., 81309 37 58 45 Raudėnų
Pakapės Darželio g.3, Pakapės k., 80146 Šiaulių kaimiškoji
Raudėnų Tryškių g. 6, Raudėnų k., 81322
e-mail
37 66 37 Raudėnų
Ringuvėnų Vairuotojų g. 3, Ringuvėnų k. 81198 Kuršėnų kaimiškoji
Romučių Ventos g. 20-4, Romučių k., 81105
e-mail
Kuršėnų kaimiškoji
Smilgių Vieversių g. 5, Smilgių k., 81113 55 77 47 Kužių
Šakynos Šiaulių g. 24, Šakynos k., 81342 37 76 25 Šakynos
Šiupylių Saulėtekio g.12, Šiupylių k., 81356 Gruzdžių
Varputėnų Varputėnų k.,  80242
e-mail
37 69 10 Kuršėnų kaimiškoji
Verbūnų Radvilų g. 3, Verbūnų k., 81371
e-mail
37 70 71 Kužių
Voveriškių Medžiotojų g. 2, Voveriškių k., 77194 Šiaulių kaimiškoji
Žadžiūnų Gudelių g. 7, Žadžiūnų k., 80103 37 04 80 Kairių
Žarėnų Draugystės g. 27, Žarėnų k.,  813354 Šakynos

 Kuršėnų miesto bibliotekoje skaito virš 2 tūkstančių skaitytojų. Per metus apsilanko 16 tūkstančių lankytojų, jiems išduota daugiau kaip 39 tūkstančiai spaudinių. Fonduose sukaupta per 36 tūkstančius dokumentų. Tai viena seniausių ( įsteigta 1939 m.) ir didžiausių rajono bibliotekų.

2002 metais atidaryta interneto skaitykla. Jos atidarymą rėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos programa ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas”. Interneto skaitykloje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos, sujungtos su interneto tinklu.

Skaitytojai nemokamai gali naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis LITLEX (teisinės informacijos centro rengiama Lietuvos Respublikos teisės dokumentų duomenų bazė) ir ELTA (Lietuvos naujienų agentūros rengiama informacija iš Lietuvos ir pasaulio).

Europos Komisijos delegacijos Informacijos centras bibliotekoje įsteigė lentyną su informacija apie Europos Sąjungą, kuri nuolat papildoma naujais leidiniais.

Kartu su rajono savivaldybės viešąja biblioteka Kuršėnų miesto biblioteka parengė projektą ,,Biblioteka XXI amžiuje”, kurį rėmė Europos Komisijos delegacijos Informacijos centras.

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje

Europos Komisijos delegacijos Informacijos centras

Lietuvos Kultūros ministerija

Kuršėnai www.kursenai.lt

Kuršėnų miesto bibliotekos vaikų literatūros skyriuje sukaupta apie 15 tūkstančių vaikiškų knygų, gaunama 11 pavadinimų žurnalai ir laikraščiai. Nuolat rengiamos literatūros parodos, organizuojami renginiai vaikams. Biblioteka bendradarbiauja su Kuršėnų miesto ir apylinkių vaikų lopšeliais darželiais, pagrindinėmis ir vidurinėmis mokyklomis.Bibliotekoje – 2 kompiuterizuotos darbo vietos. Vaikams rengiamos bibliografinės pamokėlės.

Vaikų literatūros skyrius yra ir metodinis centras kaimo filialų darbuotojams dirbantiems su vaikais.

Mažuosius skaitytojus aptarnauja ir visuose Šiaulių rajono viešosios bibliotekos filialuose.