Paskelbta  Rgp 11, 2014

ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

Bibliotekos istorija

Šiupylių biblioteka įkurta 1957 metais. Pirmoji bibliotekininkė buvo Kazimiera Ramanauskienė.
1959—1981 m. vyko didelė darbuotojų kaita, bibliotekoje dirbo: Birutė Stumbrienė, Stasė Savickaitė-Špinkienė, Milda Neimantaitė-Tomkienė, Julė Dargevičiūtė, Genutė Dakanytė-Znutienė, M. Žiulpienė, Irena Gedminaitė-Petravičienė, Adelė Gužauskienė, R. Stasiulytė-Jokubaitienė, Danutė Gužauskienė, Liuda Povilaitytė.
1981–2009 m. bibliotekoje dirbo Dalia Grybauskienė. Vėliau — Jurgita Stankaitienė.
Nuo 2014 m. Šiupylių bibliotekoje dirba Salvinija Šeškauskienė.
Biblioteka šešis kartus kėlėsi iš vienų patalpų į kitas. „Biblioteka buvo „Tarybinės žemės“ kolūkio raštinės pastate, dešinėje pusėje. Tuoj įėjus buvo skaitykla, kurioje laikraščiai ir žurnalai, o toliau (kitame kambaryje) knygų fondai. Į biblioteką vieną kartą buvo atėjęs Augustinas Gricius. Kalbėjome apie knygas, ką žmonės skaito, domėjosi apie šiupyliškių gyvenimą.“ (Iš bibliotekininkės Stasės Savickaitės-Špinkienės atsiminimų, kuri Šiupylių bibliotekoje dirbo 1961–1962 m.).
1962–1970 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Milda Neimantaitė-Tomkienė. Iš jos atsiminimų: „Bibliotekos patalpos buvo perkeltos pas šiupylietį Jurgį Lideikį. Kada prie kultūros namų buvo atgabentas namas,buvo pastatytas priestatas prie kultūros namų, į kurį buvo perkelta biblioteka. Mano darbo metais buvo atvykęs Augustinas Gricius su Juozu Baltušiu, Vaciu Reimeriu, Mykolu Sluckiu. Susitikimas vyko Augustino Griciaus name“.
1991 m. Šiupylių biblioteka persikėlė į Šiupylių kolūkio pastatą-kontorą (buvusį Šiupylių lopšelio-darželio pastatą), vėliau – į gyvenamąjį  pastatą.
Nuo 2015 metų biblioteka jaukiai įsikūrė Šiupylių kaimo bendruomenės namuose. Bibliotekos fonde sukaupta virš  6360 fiz. vnt. Bibliotekos fondas nuolat atnaujinamas. Skaito 159 skaitytojai, per metus apsilanko apie 1200 lankytojų.
Šiupylių biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Šiupylių kaimo bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialu, Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka.
Šiupylių biblioteka aptarnauja Augučių, Biržių, Lukošaičių, Maldenių, Mažeikių, Rakandžių, Šėkščių, Šiupylių kaimų gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse (NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas.

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 4,685
VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Nėra komentarų