Written by Rita  /  On Jul 09, 2018

Priimami dokumentai užimti laisvą pareigybę

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius

Pareigybės pavadinimas – Šiaulių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius.
Pareigybės grupė – specialistas.
Pareigybės lygis – A2.
Pareigybės paskirtis – diegti bei prižiūrėti kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, tvarkyti duomenų bazes, atlikti ir atnaujinti interneto ir elektroninių paslaugų techninę priežiūrą, užtikrinti elektroninės informacijos saugą ir programinės įrangos legalumą.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu technologijos, socialinių ar fizinių mokslų srities ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu.
2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį informacinių ir komunikacinių technologijų srityje.
3. Išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus.
4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, duomenų apsaugą ir informacijos saugą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1. Prižiūri bibliotekos sistemos kompiuterių tinklą, programinę įrangą, programų naudojimo legalumą.
2. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose programinę įrangą, užtikrina stabilų jos veikimą.
3. Administruoja bibliotekos lokalų kompiuterinį tinklą ir jame funkcionuojančius serverius, užtikrina nepertraukiamą jų darbą, vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones.
4. Prižiūri ir tvarko LIBIS programos techninę įrangą, vykdo LIBIS bibliotekoje sukauptų duomenų archyvavimą ir saugojimą.

Gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt iki liepos 31 d. pavadinimu „Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius“ arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei, adresu Aušros alėja 21, Šiauliai.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

 

 

Categories Naujienos
Share This Post
  • 94
KAIRIŲ BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ PAŽINTINĖ-EDUKACINĖ IŠVYKA Į „RAMUNYNĄ“
Priimami dokumentai užimti laisvą pareigybę

No Comments