fotogilvyciai
Written by SRSVB  /  On Dec 14, 2012

Paminėtas Gilvyčių bibliotekos veiklos 65-metis

Gruodžio 12 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gilvyčių filiale vyko šventė ,,Kai persipina žodžai su darbais“, skirta bibliotekos veiklos 65-mečiui.

Renginio vedėja, Gilvyčių bendruomenės pirmininkė ir renginių organizatorė Rimutė Janaitienė šventę pradėjo Maironio eilėraščiu ,,Trakų pilis“, primindama, kad šiemet visoje Lietuvoje minimos tautos dainiaus Maironio 150-osios gimimo metinės. Šventėje dalyvavo garbingi svečiai: Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Bezaras, rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Slabys, Viešosios bibliotekos direktorė Birutė Litevkienė, savaitraščio ,,Šiaulių kraštas“ korespondentas Algimantas Brikas, miestelio pedagogai, bendruomenės nariai, buvusios Gilvyčių bibliotekos darbuotojos, kolegės iš Bubių seniūnijos bibliotekų.
Trumpai bibliotekos istoriją apžvelgė Gilvyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė Ona Juškenienė. Biblioteka pradėjo veikti kaip klubas-skaitykla 1947 metais Paviekių kaime. Knygų buvo nedaug, tad klubas-skaitykla daugiau buvo kaip vietovės gyventojų susibūrimo vieta. Pirmasis bibliotekininkas — Viktoras Barzinskas. Jo šviesus atminimas pagerbtas tylos minute. Keitėsi bibliotekos darbuotojai, ji buvo perkeliama iš vienų patalpų į kitas, kol 1991 įsikėlė į dabartines patalpas. Bibliotekoje 27 metus su nedidelėmis pertraukomis dirbo Irena Stuglienė. Ji dalyvavo šventėje ir palinkėjo bibliotekai daug skaitytojų ir dar ilgai gyvuoti. Linkėjimus nuo buvusios darbuotojos Zofijos Babrauskienės perdavė ilgametė Bubių filialo bibliotekininkė Laima Pangonienė. Šiuo metu bibliotekos fondas siekia per 8 tūkstančius fizinių vienetų, skaito 200 skaitytojų. Lankytojų bibliotekoje pagausėjo, kai 2012 metų birželio mėnesį, pagal projektą ,,Bibliotekos pažangai“ buvo įsteigta vieša interneto prieiga. Dabar kaimelio gyventojai gali naršyti internete, kopijuoti bei spausdinti dokumentus.

Renginį paįvairino įdomus buvusios Gilvyčių mokyklos mokytojos Irenos Speranskienės pasakojimas apie Maironį, jo gyvenimo fragmentus. Mokytoja paskaitė keletą poeto eilėraščių bei padeklamavo poemą ,,Jūratė ir Kąstytis“. Ilgametė lietuvių kalbos mokytoja prisiminė, kaip dar sovietmečio laikais, mokinius skatino skaityti ir domėtis Maironio kūryba. Viešosios bibliotekos direktorė Birutė Litevkienė pasveikino bibliotekininkę, aktyviausius bibliotekos skaitytojus, bibliotekos pagalbininkus — savanorius. Ji taip pat perdavė susirinkusiems nuoširdžius Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės sveikinimo žodžius. Padėką bibliotekos 65-mečio proga įteikė Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, dar ilgai bibliotekai gyvuoti linkėjo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Bezaras, Bubių seniūnas Vytautas Slabys. Kuklias dovanėles įteikė ir sveikino kolegės. Renginio metu skambėjo nostalgiškos Rimutės Janaitienės ir Jolantos Pukėnienės atliekamos dainos, Gilvyčių pagrindinės mokyklos vaikučių suvaidinta literatūrinė kompozicija.

Rita Nesavaitė,
Informacijos ir kraštotyros skyrius

 

Categories Naujienos
Share This Post
  • 1,392
aukstelke 6 Aukštelkės bibliotekos naujų patalpų atidarymo šventė
sakyna 3 Paminėtas Šakynos bibliotekos jubiliejus

No Comments