Patalpino Zita  /  On Kov 10, 2016

Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai

Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai : mokomoji knyga / Nijolė Bliūdžiuvienė ; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas. – 2-oji laida. – Vilnius : Akademinė leidyba, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 63, [1] p. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 61-63. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-33-674-7

Bibliografinė nuoroda atlieka komunikacinę funkciją, padeda atpažinti informacijos išteklius, suprasti ir perduoti bibliografinę informaciją bei toliau ją naudoti. Vienas iš būdų – sudaryti bibliografines nuorodas remiantis Lietuvos standartu „LST ISO 690:2010 Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės“. Mokomojoje knygoje perteikti pagrindiniai tarpusavio bibliografinių nuorodų standarto teiginiai, jie papildyti įvairių informacijos išteklių rūšių ir formų bibliografinių nuorodų sudarymo pavyzdžiais bei bibliografinių nuorodų elementų išdėstymo schemomis. Skaitytojai susipažins su bendrais bibliografinių nuorodų sudarymo reikalavimais ir pagrindiniais elementais, būdingais bet kokiam informacijos ištekliui, susipažins su bibliografinių nuorodų elementų išdėstymo metmenimis bei ras pavyzdžių iš skirtingų išteklių. Be to, knygoje nagrinėjami trys citavimo ir bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymo būdai bei labiausiai pasaulyje paplitę bibliografinių elementų išdėstymo, citavimo, tekstinių išnašų ir bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymo būdai. Skaitytojas ras svarbesnių leidinyje vartojamų sąvokų apibrėžtis, kitų naudingų žinių, kurių reikia sudarant bibliografinę nuorodą. Klausimai ir užduotys padės įsigilinti į mokomojoje knygoje išdėstytą turinį.

Dr. Nijole Bliudziuviene

Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė pirma iš dešinės.

Knygos autorė Nijolė Bliūdžiuvienė – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto docentė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė. Jos moksliniai interesai apima komunikacijos r informacijos krypties terminiją ir standartizaciją. 2010 m. Bliūdžiuvienei apgynus humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties disertaciją „Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese“ suteiktas mokslo daktaro laipsnis. Ji yra Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LSK TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ pirmininkė, iki 2010 m. gyvavusio komiteto LST TK 37 „Terminologija“ ekspertė. Yra parengusi „Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodyno“ dalį, skirtą bibliotekos fondų terminijai. Buvo ir yra darbo grupių rengusių informacijos ir dokumentavimo Lietuvos standartų projektus, vadovė ir ekspertė. Ji dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kuriose skaito pranešimus aktualiomis temomis, ir yra paskelbusi kelias dešimtis straipsnių, dėsto Komunikacijos fakulteto bakalauro ir magistro studijų programų studentams ir profesinei bendruomenei. Ji yra mokslinių straipsnių recenzentė, asmeninės ir valstybinės bibliografijos leidinių atskaitomoji redaktorė ir mokslo leidinių recenzentė bei redakcinės kolegijos narė.

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 1,882
XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba
Bibliografijos žinios. Knygos

Komentarų nėra