Mokamos Paslaugos

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE“ PAKEITIMO“ (2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-154, Šiauliai) (PDF, 145 KB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS (PDF, 1,29 MB)