Patalpino Zita  /  On Kov 10, 2016

Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos: 1908–1909, d. 3

Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [redaktorių kolegija: Juozas Tumelis (pirmininkas) … et al.]. – Vilnius : Mintis, 1969-. – t. ; 27 cm. – 1969 m. leid. antr.: Lietuvos TSR bibliografija

Serija C : Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. – 1991-

1908-1909, d. 3 : Išeivijos periodikos publikacijos = Publications from expatriate periodicals / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; [parengė Rasa Adomavičienė, Irena Jezukevičienė] ; [redaktorė-sudarytoja Irena Jezukevičienė] ; [atsakomoji redaktorė Nijolė Bliūdžiuvienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 462, [1] p.. – Gretut. antr. vok. k. nėra. – Dalis teksto gretut. liet., angl.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-405-115-9 (įr.)

 „Lietuvos bibliografijos“ C serijos rodyklėje „Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos 1908–1909, d. 3, Išeivijos periodikos publikacijos“ suregistruoti išeivijos lietuvių laikraščių, žurnalų straipsniai, recenzijos, iliustracijos, grožinės literatūros kūriniai.

Šiai rodyklei medžiaga peržiūrėta de visu iš 22 pavadinimų lietuviškų periodinių leidinių, ėjusių tuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose ir didžiojoje Britanijoje. Rodyklei atrinkta medžiaga atspindi visuomeninį, kultūrinį išeivijos gyvenimą ir svarbesnes Lietuvos aktualijas. Į bibliografiją įtraukti ir didesnės apimties nelietuviškos tematikos autoriniai straipsniai, grožinės literatūros kūriniai.

Bibliografiniai įrašai parengti pagal „ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas“ jungtinės laidos (Vilnius, 1913) rekomendacijas. Leidinyje įrašai sugrupuoti pagal Universaliąją dešimtinę klasifikaciją (UDK)“, skyrių viduje išdėstyti autorių ar antraščių abėcėlės tvarka. (…) Leidinyje pateiktos pagalbinės asmenvardžių, kolektyvų, vietovardžių bei grožinės literatūros kūrinių ir eilėraščių pirmųjų žodžių rodyklės.

Rodyklėje taip pat pridėtas periodinių leidinių sąrašas, kuriame nurodyti konkretūs aprašytų periodinių leidinių numeriai.

bibliografiniai įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Interneto adresas: http://www. libis.lt:8082.

(Iš knygos pratarmės)

Virginija Savickienė, LNB Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyriaus vyriausioji bibliografė:

„Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos: 1908–1909, d. 3“ – 31-oji šiai serijai priklausanti rodyklė. Joje suregistruoti straipsniai, recenzijos, iliustracijos, grožinės literatūros kūriniai iš išeivijos lietuvių laikraščių bei žurnalų, ėjusių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje: „Dalgis“, „Darbininkų viltis“, „Dilgėlės“, „Kova“, „Lietuva“, „Rankpelnis“, „Tėvynė“, „Vienybė lietuvninkų“, „Žvaigždė“ ir kt. (iš viso 22 pavadinimai). Atrinktos publikacijos atspindi išeivijos organizacijų, draugijų, politinių organizacijų, partijų veiklą, Lietuvos aktualijas ir jų atgarsius. Į rodyklę įtraukti ir nelietuviškos tematikos autoriniai straipsniai. Grožinės literatūros skyrius ypač įdomus tuo, kad jame atsispindi nelietuvių autorių grožiniai kūriniai , išversti į lietuvių kalbą. Iš jų galima spręsti, kokį skaitytoją ugdė periodinė spauda, kokia literatūra buvo paklausi, o neretai ir sužinoti, kada autoriaus kūriniai pirmą sykį išversti į lietuvių kalbą.

Publikacijos, atrinktos šiai rodyklei, yra svarbus šaltinis visų sričių specialistams, mokslininkams, tyrėjams ir prisidės prie lietuvių išeivių spaudos paveldo integravimo į lietuviško spaudos paveldo visumą.“
(Tarp knygų. 2016, nr. 1, p. 15.)

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 1,095
PAMIRŠTAS NOSINAIČIŲ GROŽIS
Joachimas Lelewelis. Dvejetas bibliografinių knygų

Komentarų nėra