20121023vitkausk
Written by SRSVB  /  On Oct 25, 2012

Kuršėnų miesto bibliotekai suteiktas kalbininko Vytauto Vitkausko vardas

2012 metų spalio 23 dieną Kuršėnuose miesto bendruomenės nariai, svečiai susirinko į šventę ,,Gimtųjų žodžių duona”, skirtą kalbininko Vytauto Vitkausko vardo suteikimo bibliotekai proga.

Šventė prasidėjo lekskografo, dialektologo Vytauto Vitkausko pagerbimu senosiose Kuršėnų kapinėse. Apie Vytauto Vitkausko darbų reikšmę Kuršėnams ir visai Lietuvai kalbėjo Kuršėnų miesto Garbės pilietė, pedagogė Sigita Lukienė. Kuršėnų parapijos klebonas Saulius Paliūnas pašventino paminklą. Prie kapo pasimeldę, uždegę žvakutes, padėję gėlių ir sugiedoję giesmę ,,Marija, Marija” bei Lietuvos himną šventės dalyviai patraukė link bibliotekos.
Prie įėjimo į Kuršėnų biblioteką pritvirtinta lenta su Kuršėnų miesto Garbės piliečio Vytauto Vitkausko bareljefu. Tautodailininko Raimondo Baškio sukurtą ir bibliotekai dovanotą bareljefą iškilmingai atidengė Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas ir kalbininko brolis Algis Vitkauskas.

Renginio dalyviai trumpam susirinko bibliotekos skaitykloje, kurioje galėjo susipažinti su išsamia ir turininga paroda, skirta Vytautui Vitkauskui. Lentyną su ornamentine knyga sukūrė ir bibliotekai dovanojo Kuršėnų politechnikos mokyklos moksleiviai ir jų mokytojas Egidijus Žilinskas. Kalbininkas Vytautas Vitkauskas savo lėšomis buvo įsteigęs premiją, skirtą jauniesiems filologams. Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas bibliotekai dovanojo V. Vitkausko ištaisytus moksleivių, dalyvavusių jaunųjų filologų konkursuose, darbus.
Renginio tęsinys vyko Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje. Susirinkusius susikaupimui pakvietė patriotinė Gretos Jocaitės atliekama daina (vadovės H. Mockienė ir D. Streckienė). Tylos minute pagerbtas kalbininko Vytauto Vitkausko atminimas. Rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro ,,Ikaras” atlikėjai suvaidino literatūrinę kompoziciją, skirtą lietuviškam žodžiui, intarpuose buvo girdimas įrašas su gyvu kalbininko Vytauto Vitkausko žodžiu.

Išsamiai dialektologo, leksikografo, mokslininko Vytauto Vitkausko kūrybą apžvelgė rašytojas Vytautas Kirkutis, sulygindamas Vytautą Vitkauską su kitu iškiliu Kuršėnų krašte XIX amžiuje gyvenusiu žmogumi, lietuviško kalendoriaus leidėju ir sudarytoju Laurynu Ivinskiu.

Literatūros kritikas Stasys Lipskis pristatė ką tik išleistą, dar spaustuvės dažais kvepiančią knygelę, skirtą Vytautui Vitkauskui ,,Lietuviško žodžio didžiavyris”. Renginio vedėja Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vita Šventickienė pristatė atvykusius svečius, kolegas, artimuosius, draugus iš Kuršėnų, Panevėžio, Vilniaus ir pakvietė pasidalinti prisiminimais apie žymų Kuršėnų krašto žmogų.
Atsiminimais apie garbų žmogų Vytautą Vitkauską dalijosi jo buvęs artimas kurso draugas Eugenijus Urbonas. Jis prisiminė, kad Vitkauskas labai sielojosi dėl lietuvių kalbos, jos grynumo. Drauge su poetais Apučiu, M. Martinaičiu ir kitais jie įkūrė maironiečių draugiją, vienijančią daugiau 2,5 tūkstančius jaunųjų kalbos puoselėtojų. Įdomius ir juokingus epizodus iš susitikimų su kalbininku V. Vitkausku pasakojo žurnalistė Jūra Baužytė, jos sesuo, žinoma TV žurnalistė Nijolė Baužytė. Apie jo vaidmenis teatre, nuolatinį siekį, kad aktorių kalba būtų kuo taisyklingesnė pasakojo aktorė Agnė Gregorauskaitė.

Šiltai apie kolegą ir puikų žmogų kalbėjo Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė, kitos instituto darbuotojos.

Svečiai dovanojo vertingų knygų Kuršėnų bibliotekai. Prisiminė Vytautą Vitkauską ir vaikystės draugai, kaimynai.
V. Vitkausko brolis ir jo žmona padėkojo už gražų jiems artimo žmogaus atminimo įamžinimą ir puikią šventę. Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas įteikė padėkas Jadvygai ir Algiui Vitkauskams už rūpinimąsi Vytautu Vitkausku bei tautodailininkui Raimondui Baškiui už paramą įamžinant Vytauto Vitkausko vardą.
Rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus padėkos raštus įteikė Stasiui Lipskiui ir Vytautui Kirkučiui už kalbininko Vytauto Vitkausko atminimo įamžinimą knygoje ,,Lietuviško žodžio didžiavyris”.

Viešosios bibliotekos direktorė Birutė Litevkienė dėkojo Kuršėnų bibliotekos pagarbininkams savanoriams — Kuršėnų politechnikos mokyklos direktorei Rupšienei, šios mokytojams E. Žilinskui ir L. Laureckiui, kitiems bibliotekos bičiuliams ir pagalbininkams bei nuolatiniams skaitytojams.

Koleges su švente ir garbingo vardo suteikimu sveikino Raudėnų, Drąsučių, Ringuvėnų filialų bibliotekininkės, Kuršėnų Šiaulių rajono kultūros centro direktorius Raimondas Sinkevičius, literatų klubo ,,Atgaiva” atstovės.

Informacijos ir kraštotyros skyrius

 

Categories Naujienos
Share This Post
  • 2,100
aukstelke 6 Aukštelkės bibliotekos naujų patalpų atidarymo šventė

No Comments