Korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę atsakinga
vyresnioji specialistė raštvedybai Rima Vilkienė
Telefonas / faksas (8 41) 52  51 02 rastine@biblioteka.w3.lt

Siauliu raj savivaldybe

https://www.siauliuraj.lt/Veiklos-sritys518182

Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje už korupcijos prevenciją atsakinga
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ersida Medžiūnienė,
tel. (8 41) 59 96 46, el. p. ersida.medziuniene@siauliuraj.lt,
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

Pranešimai apie korupciją:
https://www.siauliuraj.lt/Veikla141344365703642