Struktūra ir Kontaktai

Adresas Aušros alėja 21, 76299 Šiauliai
Telefonas  (8 41) 52 51 02
El. paštas info@biblioteka.w3.lt

(spustelėkite skyriaus pavadinimą)

Administracija

Direktorė Ingrida Klupšaitė

Telefonas (8 41) 52 51 02 direktore@biblioteka.w3.lt
Mob.  8 686 81 671

Direktorės pavaduotojas, l. e. pareigas, Almantas Šlivinskas
Telefonas (8 41) 52 37 98
El. paštas projektai@biblioteka.w3.lt

Vyresnioji specialistė raštvedybai Rima Vilkienė
Telefonas / faksas (8 41) 52  51 02
El. paštas rastine@biblioteka.w3.lt

Vyresnioji specialistė ūkio reikalams Jurita Juozaitienė
Telefonas (8 41) 52 38 02
El. paštas ukis@biblioteka.w3.lt

 

Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius užtikrina viešosios bibliotekos ir struktūrinių teritorinių padalinių fondų atnaujinimą, užsako dokumentus, inventorina ir formuoja komplektavimo apskaitos dokumentus, naudojant LIBIS programą. Skyrius pildo elektroninio katalogo duomenų bazę naujai gautų dokumentų bibliografiniais įrašais, organizuoja teritorinių struktūrinių padalinių fondų rekatalogavimo darbus.

Vedėja Albina Černikienė komplektavimas@biblioteka.w3.lt
Vyriausioji bibliotekininkė Lida Smulkytė fondas@biblioteka.w3.lt
Vyresnioji bibliotekininkė Loreta Motuzienė katalogavimas@biblioteka.w3.lt
Telefonas  (8 41) 52 38 02

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Informacijos ir kraštotyros skyrius kaupia, sistemina, analizuoja, populiarina informacinius leidinius ir rašytinius dokumentus apie Šiaulių rajoną, jo istoriją, kultūrą, žymius žmones. Rengia naujai gautų leidinių, nepublikuotų kraštotyros darbų parodas, kasmet sudaro Šiaulių rajono jubiliejinių datų kalendorius. Bibliotekai įsijungus į LIBIS Analizinės bibliografijos posistemį, rengiami  vietinės spaudos ir dokumentų straipsnių įrašai.

Vedėja Rita Nesavaitė
Telefonas (8 41) 50 20 15 krastotyra@biblioteka.w3.lt
Vyriausioji bibliografė Zita Lažinskaitė
Telefonas (8 41) 50 20 15 bibliografija@biblioteka.w3.lt
Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Roberta Rasikienė  
Telefonas  (8 41) 52 37 98 kultura@biblioteka.w3.lt
Vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė
Telefonas  (8 41) 50 20 15  metodinis@biblioteka.w3.lt
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Šarūnas Gruzdys sarunas@biblioteka.w3.lt
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Kostas Aleksandrovičius
Telefonas (8 41) 52 51 02  itinzinierius@biblioteka.w3.lt

Darbo taryba

Pirmininkė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Roberta Rasikienė    
Tel. (841) 52 37 98
El. paštas kultura@biblioteka.w3.lt

Sekretorė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Karolina Jasiukevičiūtė
Tel. (841) 58 13 60
El. paštas kursenubiblioteka@biblioteka.w3.lt

Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė Rita Bielskienė
El. paštas gilaiciubiblioteka@gmail.com