Struktūra ir Kontaktai

Adresas Aušros alėja 21, 76299 Šiauliai
Telefonas  (8 41) 52 51 02
Faksas (8 41) 52 51 02
El. paštas info@biblioteka.w3.lt

(spustelėkite skyriaus pavadinimą)

Administracija

Direktorė Ingrida Klupšaitė

Telefonas / faksas (8 41) 52 51 02 direktore@biblioteka.w3.lt
Mob.  8 686 81 671

Direktorės pavaduotojas L. e. p. Almantas Šlivinskas
Telefonas / faksas (8 41) 52 37 98
El. paštas projektai@biblioteka.w3.lt

Vyresnioji specialistė raštvedybai Rima Vilkienė
Telefonas / faksas (8 41) 52  51 02
El. paštas rastine@biblioteka.w3.lt

Vyresnioji specialistė ūkio reikalams Dalia Gužauskienė
Tel. (8 41) 52 38 02 dalia.guzauskiene@biblioteka.w3.lt[

Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius užtikrina viešosios bibliotekos ir struktūrinių teritorinių padalinių fondų atnaujinimą, užsako dokumentus, inventorina ir formuoja komplektavimo apskaitos dokumentus, naudojant LIBIS programą. Skyrius pildo elektroninio katalogo duomenų bazę naujai gautų dokumentų bibliografiniais įrašais, organizuoja teritorinių struktūrinių padalinių fondų rekatalogavimo darbus.

Vedėja Albina Černikienė
Vyriausioji bibliotekininkė Lida Smulkytė,  bibliotekininkas Nerijus Petrulis
Telefonas  (8 41) 52 38 02 albinacernikiene@biblioteka.w3.lt

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Informacijos ir kraštotyros skyrius kaupia, sistemina, analizuoja, populiarina informacinius leidinius ir rašytinius dokumentus apie Šiaulių rajoną, jo istoriją, kultūrą, žymius žmones. Rengia naujai gautų leidinių, nepublikuotų kraštotyros darbų parodas, kasmet sudaro Šiaulių rajono jubiliejinių datų kalendorius. Bibliotekai įsijungus į LIBIS Analizinės bibliografijos posistemį, rengiami  vietinės spaudos ir dokumentų straipsnių įrašai.

Vedėja Rita Nesavaitė
Telefonas (8 41) 50 20 15 ritanesavaite@biblioteka.w3.lt
Vyriausioji bibliografė Zita Lažinskaitė
Telefonas (8 41) 50 20 15 zitalazinskaite@biblioteka.w3.lt
Kultūrinės veiklos vadybininkė Roberta Rasikienė
Telefonas  (8 41) 52 37 98 kultura@biblioteka.w3.lt
Vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė
Telefonas  (8 41) 52 37 98  a.kirsinaite@biblioteka.w3.lt
Inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimo Šarūnas Gruzdys
Mob. 8 655 57 990 sarunas@biblioteka.w3.lt

Darbo taryba

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roberta Rasikienė
Tel. (841) 52 37 98 ; Mob. 8 615 60 529
El. paštas kultura@biblioteka.w3.lt

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Karolina Jasiukevičiūtė
Tel. (841) 58 13 60; Mob. 8 670 66 001
El. paštas kursenubiblioteka@biblioteka.w3.lt

Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė Rita Bielskienė
Mob. 8 616 310510
El. paštas gilaiciubiblioteka@gmail.com