Finansinės Ataskaitos

2017  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 409 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 754 KB )

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 793 KB )
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 316 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 289 KB)
2017 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF, 1 MG)

III ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 (PDF, 3 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 3 MB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 6 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 3 MB)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF, 5 MB )

 

II ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30 (PDF, 3 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 335 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 6 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 3 MB)

I ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 (PDF, 608 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (PDF,715 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 1,47 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 862 KB)


2016  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmątų vykdymo aiškinamasis raštas už laikotarpį 2016-01-01-2016-12-31(PDF, 422KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 464 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 258 KB )
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 182 KB )
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 467 KB)
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF,871 KB)

III ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30 (PDF, 263 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 286 KB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 456 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 303 KB)


II ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30 (PDF, 590 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 799 KB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 1 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 743 KB)

I ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31 (PDF, 593 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 744 KB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 1 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 756 KB )

2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF, 2 MB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 1 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 677 KB )
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 533 KB )

III ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-09-30 (PDF, 622 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 841 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 739 KB )
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 632 KB )

II ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 (PDF, 992 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 859 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 735 KB )
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 629 KB )

I ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 (PDF, 1,013 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo mėn. 31 d. duomenis (PDF, 829 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo mėn. 31 d. duomenis (PDF, 718 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 676 KB)

2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF,2 MB)
Finansinės būklės apskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF,1 MB)
Veiklos rezultatų apskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 656 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 553 KB)
Pinigų srautų apskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 1,25 MB)
Grynojo turto pokyčių apskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 564 KB)