Patalpino Zita  /  On Kov 10, 2016

Joachimas Lelewelis. Dvejetas bibliografinių knygų

Dvejetas bibliografinių knygų : 3 tomai / Joachimas Lelewelis ; [leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas) … [et al.] ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Versus aureus, 2011-. – 3 t. : faks. ; 25 cm. – (Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: Vygintas Bronius Pšibilskis (pirmininkas) … [et al.]). – Orig. antr.: Bibliograficznych ksiąg dwoje. – ISBN 978-9955-34-340-0 (įr.)

  1. 2 : Antrosios bibliografinės knygos. – 2015 (Vilnius : BALTO print). – 446, [1] p., [12] sulankst. iliustr. lap. : faks.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-9955-34-588-6

Lietuvių kalba publikuojamas XIX amžiaus mokslo paminklas – žymaus istoriko, bibliografo, knygos mokslo teoretiko Joachimo Lelewelio (1786–1861) veikalas „Dvejetas bibliografinių knygų“ (Vilnius, 1823–1826). Antrajame tome J. Lelewelis nagrinėja raštijos ir bibliotekų istoriją, teorinius ir praktinius knygotyros ir bibliotekininkystės mokslų klausimus, pateikia to meto Varšuvos universiteto bibliotekos fondų teminį vaizdą. Mokslinio veikalo autorius nevengia beletristinių nuokrypių, literatūrinių palyginimų, tiesioginio dialogo su skaitytoju. Visa tai vaizdžiai lietuviškai XIX amžiaus kalbos stilistika atkūrė vertėja Aldona Baliulienė. Leidinys skiriamas mokslo visuomenei ir visiems besidomintiems mokslo istorija.

Joachim_Lelewel2

Joachimas Lelewelis (1786–1861)

JOACHIMAS LELEWELIS:

„Ilgas kelias į kurį išsirengta. Nors ten esama pailsio vietų, naktigulų, nors vežėjas duoda arkliams atsipūst, tankiai sustoja ir pagirdo, ir šieno jiems pamėtėja, ir gerai abrako įpila, vis dėlto didelis postovius daro. Nusidilina briko ašis lygu plunksna į popierių; nusiplūkia arkliai lygu autorius, uoliai prisižadėtąjį veikalą tiekdamas, nuobodžiauja keleivis lygu skaitytojas, nekantriai prie veikalo pabaigos skubinantis. Tačiau pažadėtąją kelionę reikia užbaigti ir sustoti toje vietoje, kurią geidi pasiekti. Ir įkinkėte mane į ilgą žygį, bibliografinės knygos, kurį trokštu užbaigti ir nutraukti, vos tik atsistosiu į tą vietą. Jūs mane į tai įkinkėte, jūs, mano paguoda, mano rūpestis ir mano papjūtis! Jūs, kliudydamos Lenkijos bibliotekų istorijos arba spausdinimo istorijos, spausdinimo išradimo istorijos epizodus, pateikdamos trumpą grafikos išdėstymą ir nurodydamos kodeksų, tiek rašytinių , tiek ir spausdintinių, aprašymo būdus, užgriebėte geroką dalį to, kas vadinamas bibliognozija, bibliografija, tai yra bibliografijos pagrindų, arba tai, kas prie bibliografinių žinių tiekos rašėjų buvo priskirta. Jūs ir šiuo atžvilgiu bibliografinės esate. Pagaliau esate bibliografinės todėl, kad ištikimai Jerzio Samuelio Bandtkie‘s pėdomis sekate ir jo veikalų praskintu keliu žengiate. Sukasi ratai aplink savo ašis, bėga žemė ir planetos aplink saulę, lekia naktinis drugys aplink degančią žvakę, lygiai taip sukasi ir šių dienų mano tomų knygos ir skirsniai aplink Bandtkie‘s veikalus“.

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 1,030
Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos: 1908–1909, d. 3
ŠVENTINIS RYTMETYS ŠIAULIŲ RAJONO DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIAMS ,,KVIEČIU TAVE Į LIETUVĄ“

Komentarų nėra