Istorija

bibliotekos-pastatas-1934-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip atrodė pastatas, kuriame dabar įsikūrusi Biblioteka, 1934 m.

1951 m. vasario mėnesį buvo įsteigta ir pradėjo veikti Šiaulių rajoninė biblioteka (Taikos g. 16, Šiauliai).
1957 m. Biblioteka perkelta į naujas patalpas Kapsuko gatvėje Nr. 25A [dabar Aušros alėja].
1976 m. sukūrus centralizuotą sistemą, biblioteka tapo centrine su 39 filialais. Biblioteka perkelta į naujas patalpas Kapsuko g. 21 [dabar Aušros alėja 21].
1995 m. Biblioteka pavadinta Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka, ji perėjo savivaldybės žinion, pradėjo dirbti pagal naujai patvirtintus nuostatus.
1997 m. Viešoji biblioteka — biudžetine įstaiga, turinti juridinio asmens statusą.
2001 m. Biblioteka — Šiaulių rajono 29 filialų ir Kuršėnų miesto bibliotekos metodikos, bibliografijos ir informacijos centras.
2001 m. gruodžio 16 dieną paminėtas Bibliotekos įsteigimo 50 metų jubiliejus. Ta proga sukurtas bibliotekos ekslibrisas (autorė Lolita Zalogienė).
2002 m. sausio 1 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka — biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą.
2002 m. vasario 4 d. Kuršėnų miesto bibliotekoje atidaryta Interneto skaitykla.
2002 m. spalio 29 d. Kairių filiale — atidarytas ir pradėjo veikti pirmasis Šiaulių rajone aljanso „Langas į ateitį“ viešojo interneto centras.
2003 m. sukurtas bibliotekos puslapis internete http://biblioteka.w3.lt
2003 m. pradėtos rengti Geriausio Šiaulių rajono bibliotekininko pagerbimo šventės.
2004 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS). Kuriami ir siunčiami analiziniai įrašai iš Šiaulių rajono periodinio leidinio „Mūsų dienos“ į LIBIS Nacionalinės bibliografijos duomenų banką.
2005 m.  įsteigti pirmieji viešosios interneto prieigos taškai (VIPT) Kužių, Raudėnų, Meškuičių filialuose.
2007 m. įdiegus LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemę Kuršėnų miesto bibliotekoje – įgyvendintas kompiuterizuotas knygų išdavimas su skaitytojo pažymėjimu, kuris galioja visose LIBIS bibliotekose.
2008 m.  Viešosios interneto prieigos taškai  (VIPT  2) įsteigti Kurtuvėnų, Varputėnų, Verbūnų filialuose.
2008 m. Gruzdžių bibliotekai suteiktas rašytojo Augustino Griciaus vardas.
2008 m. birželio 9 d. Šiaulių rajono savivaldybė ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pasirašė Bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ sutartį. Ši sutartis sudaryta vadovaujantis Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pasirašytu tarptautiniu susitarimu.
2009–2011 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ kompiuterizuoti 25 Viešosios bibliotekos filialai.
2012 m. Kuršėnų bibliotekai suteiktas kalbininko Vytauto Vitkausko vardas.
2013 metų gegužės 9 dieną Kuršėnuose, Lauryno Ivinskio aikštėje paminėta Europos diena. Šventę organizavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka.
2013 m. gruodžio 6 dieną Meškuičiuose lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė susitiko su Meškuičių miestelio bendruomene, Meškuičių bibliotekai padovanojo knygų.
2014 m. gegužės 21 dieną Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje buvo apdovanoti asociacijos paskelbto Metų nominacijos konkurso nugalėtojai. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gilaičių filialas apdovanotas nominacija ,,Netradicinė biblioteka 2013” už inovatyvią veiklą panaudojant informacines technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir dermę su tradicinėmis paslaugomis.
2014 m. Viešoji biblioteka įsijungė į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ organizuojamą iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“, skatinančią autoritetą turinčius žmones tapti bibliotekos, kurią vaikystėje lankė globėjais. Plačiau>> http://biblioteka.w3.lt/iniciatyva-atrask-vaikystes-biblioteka/
2014 m. spalio 13 dieną, Kuršėnuose surengta skaitymo skatinimo akcija „Imkit mane ir skaitykit“. Kuršėnų miesto gatvėmis iš  Lauryno Ivinskio gimnazijos į  Vytauto Vitkausko biblioteką nusidriekusi 1798 žmonių grandinė perdavinėjo per rankas įvairių miesto įstaigų ir organizacijų dovanotas knygas.  Šios akcijos organizatorių ir dalyvių pastangų dėka bibliotekai padovanota per 650 knygų. Akcija oficialiai užfiksuota  Lietuvos rekordų knygoje.
2015 m. balandžio 10 dieną Šiaulių rajono savivaldybės  kultūros centro salėje (Ventos 11A, Kuršėnai) vyko Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus organizuojama 10-oji jubiliejinė vaikiškos knygos šventė ,,Pasibelsk į knygos širdį”.  Visą dešimtmetį pagrindinė šventės ,,Pasibelsk į knygos širdį“ rėmėja ir globėja buvo  Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė.
2015 metų birželio 9 dieną  Šiaulių rajono Gruzdžių kultūros centre Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristatė naują projektą ,,Verslo ir amatų akademija“, įgyvendinamą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bazėje, finansuojamą Bilo ir Melindos Geitsų fondo (angl. Bill & Melinda Gates Foundation).
2015 metų lapkričio 20 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vyko konferencija ,,Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa“, skirta  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-ies metų ir Vytauto Vitkausko – lietuvių kalbininko,  kuršėniškio, kurio vardas suteiktas bibliotekai, 80-ies metų sukakčiai paminėti. Pristatyta istoriko Jono Kiriliausko knyga ,,Kuršėnų bibliotekos istorija: (žmonės, knygos, laikas)“.
2016 metų vasario 18 d.  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nauji Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai. Filialai pavadinti struktūriniais teritoriniais padaliniais (bibliotekomis). Įkurti knygų išdavimo punktai Sauginiuose ir Smilgiuose (2017 m. panaikinti). Panaikinti Smilgių, Pakapės ir Micaičių filialai.
Viešųjų bibliotekų sistemą rajone sudaro: Viešoji biblioteka ir 26 struktūriniai teritoriniai padaliniai>> http://biblioteka.w3.lt/valdymo-strukturos-schema/
2016 metų  vasario 25 d. 17-oje Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje įsikūrusioje Bibliotekų erdvėje, pirmą kartą buvo eksponuojamos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  virtualios parodos – „Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai – 90“ ir „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“.
2016 metų  gegužės 21 d.  Kuršėnuose vykusios  šventės „Kuršėnai – puodžių sostinė“ metu, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva, pirmą kartą veikė Knygų mugė, kurioje dalyvavo Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacijos leidyklos: „Andrena“, „Bonus Animus“, „Gelmės“, „Gimtasis žodis“,   „Žara“.  Spalvingi, linksmai nuteikiantys ir žaismingi knygų personažai kvietė apsilankyti Knygų mugėje ir įsigyti naujausių leidinių. Knygų personažai, sukurti rajono bibliotekininkų,  pagyvino ir šventinę eiseną į Daugėlių pušyną.
2016 m. gegužės 26 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko projekto ,,Verslo ir amatų akademija“ metu įkurtų  naujų inovatyvių erdvių ir paslaugų pristatymas. 6-iuose Viešosios bibliotekos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose (Raudėnų, Kužių, Meškuičių, Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Kairių, Gruzdžių Augustino Griciaus) įrengti mini biurai verslui pradėti ir administruoti, o Gruzdžių Augustino Griciaus, Meškuičių ir Kužių bibliotekose dar  įkurtos ir Info erdvės mokymuisi ir verslumui skatinti.
2016 m. birželio 18 d. pirmoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje susirungė 17 pačių pajėgiausių visos šalies bibliotekų komandų.  Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai atstovavo 3 komandos: „Činčiberas“ (Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka), „Kolibris“ (Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka), „Šypsena“ (Kairių biblioteka).
2016 m. lapkričio 19 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių knygų mugė 2016 „Skaityk – būk asmenybė!”. Mugėje savo naujas edukacines paslaugas: smėlio ir šviesos spalvų staliukus bei šviečiančius  molbertus pristatė Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bibliotekos edukacinės priemonės įsigytos įgyvendinant projektą „Biblioteka – kūrybiškumui ir edukacijai“, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių rajono savivaldybė.
2016 m. gruodžio 16 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko renginys „Atminties takais“ skirtas bibliotekos 65-erių metų veiklai ir „Bibliotekų metų“ uždarymui paminėti. 2016-ieji metai buvo ypatingi Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai: susitikimai su rašytojais, kūrybos vakarai, skaitymo skatinimo akcijos, mokymai, nauji projektai, edukacinės veiklos, skatino visuomenės tobulėjimą, dvasingumą bei kultūros ugdymą. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Šiaulių televizija sukūrė filmą „Atminties takais“, skirtą bibliotekos 65-erių metų veiklos sukakčiai paminėti. Renginio metu įvyko filmo premjera.

Bibliotekos direktoriai

1957—1990 Veronika NORVILIENĖ

1990—2001 Irena ŠLERGIENĖ

2001-06-01—2012 Birutė LITEVKIENĖ

2013—INGRIDA KLUPŠAITĖ