VEIKLOS DOKUMENTAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF, 6 MB)

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-15 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro tarybą, Viešosios bibliotekos tarybą ir Kultūros centro tarybą “, (PDF, 587 KB)

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-13 sprendimas „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“, (PDF, 450 KB)

2019 m. vasario 12 d. Nr. T-15 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo“, (PDF, 198 KB)

2019 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, (PDF, 272 KB)

Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-177), (PDF, 139 KB )

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės, (PDF, 4 MB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės, (PDF, 7 MB)