VEIKLOS DOKUMENTAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF, 6 MB)

2019 m. vasario 12 d. Nr. T-15 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo“. (PDF, 198)

2019 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“. (PDF, 272 KB)

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-373 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ pakeitimo“. (PDF, 410 KB)

2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-154 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ pakeitimo“. (PDF, 145 KB)

Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-177) (PDF, 139 KB )

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (PDF, 4 MB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės (PDF, 7 MB)