VEIKLOS DOKUMENTAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI (PDF, 6 MB)

VEIKLOS PROGRAMA

2018 m.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS (PDF, 5 MB )

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 M. UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR VERTINIMO RODIKLIAI (PDF, 300 KB)

2017 m.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS (PDF, 3 MB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių 2017 metams planas (PDF, 419 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacinės veiklos 2017 metams planas (PDF, 325 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyrinės veiklos planas (PDF, 595 KB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokymų, konsultacijų planas (PDF, 140 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų fondo rekatalogavimo planas (PDF, 134 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos seminarų, dalykinių pasitarimų, metodinių rekomendacijų rengimo planas (PDF, 158)

2016 m.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS (7 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
(priedai) (7 MB)

 VEIKLOS ATASKAITA

2017 m.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIO VEIKLOS PLANO 2017 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (PDF, 5 MB)

2016 m.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (I dalis) (PDF, 10 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (tęsinys: II dalis) (PDF, 5 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (I priedas) „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų 2016 m. parengtų kraštotyros darbų sąrašas“) (PDF, 1 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (II priedas) „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2016 m.“) (PDF, 1 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas „Dėl rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 2017 m. gruodžio 29 d. Nr. V-101, Šiauliai (PDF, 7 MB)