VEIKLOS DOKUMENTAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI (PDF, 6 MB)

VEIKLOS PROGRAMA

2017 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS (PDF, 3 MB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių 2017 metams planas (PDF, 419 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacinės veiklos 2017 metams planas (PDF, 325 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyrinės veiklos planas (PDF, 595 KB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokymų, konsultacijų planas (PDF, 140 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų fondo rekatalogavimo planas (PDF, 134 KB )

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos seminarų, dalykinių pasitarimų, metodinių rekomendacijų rengimo planas (PDF, 158)

2016 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS (7 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
(priedai) (7 MB)

 VEIKLOS ATASKAITA

2016 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (I dalis) (PDF, 10 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (tęsinys: II dalis) (PDF, 5 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (I priedas) „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų 2016 m. parengtų kraštotyros darbų sąrašas“) (PDF, 1 MB)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (II priedas) „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2016 m.“) (PDF, 1 MB)

2015 METAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2015 METŲ VADOVO ATASKAITA (PDF, 2 MB)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI