Patalpino Zita  /  On Kov 09, 2016

Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai. 2014.

Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai = Bibliographical news. Serials : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras ; atsakomoji redaktorė Regina Varnienė. – Leidžiama nuo 1949 metų. – Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1949-

2014 / sudarytojos: D. Gedminienė, R. Kondratavičienė, G. Kubilienė, A. Minikevičienė, D. Sipavičiūtė, R. Urbonaitė. – 2015 (Vilnius : LNB). – 115, [1] p.. – Pagalbinės r-klės: p. 84-115. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-609-405-111-1

Valstybinėje bibliografijos rodyklėje „Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai“ skelbiami Lietuvoje išėjusių serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių, gautų 2014 m. dokumentų privalomojo egzemplioriaus pagrindu, bibliografiniai įrašai, kurie grupuojami pagal leidinių rūšis: laikraščiai; žurnalai, biuleteniai ir kiti informaciniai leidiniai; periodiniai ir metiniai rinkiniai. Atskirą grupę sudaro leidiniai akliesiems, saugomi Lietuvos aklųjų bibliotekoje: leidiniai Brailio raštu ir garsiniai žurnalai.

Į rodyklę neįtraukti žinybiniai, reklaminiai ir vienadieniai leidiniai.

Bibliografiniai įrašai parengti pagal tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo jungtinę laidą „ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas“ (Vilnius, 2013). Numeracijos srityje pateikiama tik pirmojo (pradedančiojo) seralinio leidinio tomo numeracija.

Pateikiamos pagalbinės redaktorių, antraščių, (pirmiausia lotyniškais rašmenimis, po to kirilika), tarptautinių standartinių serialinio leidinio (ISSN), kolektyvų ir publikavimo vietų rodyklės.

Išsami bibliografinė informacija apie Lietuvoje išleistus dokumentus pateikiama Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Vartotojams suteikta nemokama prieiga prie bibliografinių duomenų adresu http: //nbdb.libis.lt

(Iš knygos pratarmės)

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 1,282
ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTEKININKAI MOKĖSI NAUDOTIS PLANŠETINIAIS KOMPIUTERIAIS
AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

Komentarų nėra