Patalpino Zita  /  On Kov 10, 2016

Bibliografijos žinios. Knygos

Bibliografijos žinios. Knygos = Bibliographical news. Books : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras ; atsakomoji redaktorė Regina Varnienė. – Leidžiama nuo 1947 metų. – 1996, Nr. 1-2006, Nr. 12; 2007-. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1996-. – 29 cm. – Kasmetinis, 2007-. – Mėnesinis, 1996-2006. – Priešantr.: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1999, Nr. 1-. – Priedai: Bibliografijos žinios. Knygos. Pagalbinės rodyklės. – Matmenys: 31 cm, 2007-. – Su pagalbinėmis r-klėmis, 1996-1998. – ISSN 1392-1738 = Registracinė antr.: Bibliografijos žinios. Knygos

2014 / redaktoriai-sudarytojai: Ž. Časaitė, G. Kubilienė, D. Sipavičiūtė ; sudarytojai Z. Baublytė, G. Bernackienė, I. Larionova, R. Urbonaitė. – 2015 (Vilnius : Baltijos kopija). – 507, [1] p.. – R-klės: p. 360-507. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-405-110-4

Valstybinės bibliografijos rodyklėje „Bibliografijos žinios. Knygos“ skelbiami Lietuvoje išleistų knygų, brošiūrų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, natų, žemėlapių ir leidinių Brailio raštu, gautų 2014 m. dokumentų privalomojo egzemplioriaus pagrindu, bibliografiniai įrašai.

Bibliografinio įrašo turinys ir struktūra atitinka valstybinės bibliografijos įrašams keliamus reikalavimus.

Leidinyje bibliografiniai įrašai grupuojami pagal Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK).

Pateikiamos pagalbinės asmenvardžių, antraščių, serijų, leidėjų, tarptautinių standartinių knygos numerių (ISBN) ir tarptautinių standartinių muzikos leidinio numerių (ISMN) rodyklės (Pirmiausia lotyniškais rašmenimis, po to kirilika).

Išsami bibliografinė informacija apie Lietuvoje išleistus dokumentus pateikiama Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Vartotojams suteikta nemokama interneto prieiga prie bibliografinių duomenų adresu http://nbdb. libis.lt

(Iš knygos pratarmės)

 

Categories Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Share This Post
  • 970
Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai
PAMIRŠTAS NOSINAIČIŲ GROŽIS

Komentarų nėra