ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje už duomenų teisinę apsaugą atsakingas
Almantas Šlivinskas, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Telefonas  (8 41) 52 37 98
El. paštas projektai@biblioteka.w3.lt

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TVARKOS APRAŠAS (PDF, 3 MB)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TAISYKLĖS (PDF, 4 MB )