Patalpino Zita  /  On Lap 21, 2016

2016 LAPKRITIS

10A armagedonas / Remigijus Misiūnas. – [2016]. – 182, [1] p. UDK: 821.172-93-31.

1946 / Victor Sebestyen. – 2015. – 539, [1] p. UDK: 327(100)“1946″.

38 minučių karas ir kitos istorijos įdomybės / Gintautas Kęstutis Ivanickas. – [2016]. – 283, [2] p. UDK: 088.

5 minučių pasakaitės / iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – 2016. – 192 p. UDK: 821-93-34.

7 islandų poetai / sudarė ir iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. – 2016. – 183, [1] p. UDK: 821.113.3-1(082).

80 dienų. Auksinė / Vina Jackson. – [2016]. – 396, [1] p. UDK: 821.111-31.

Aisčiai / Eugenijus Jovaiša. [Kn. 3] : Lietuvių ir Lietuvos pradžia / [dailininkė Laima Tubelytė-Kriukelienė]. – 2016. – 307, [1] p. UDK: 903/904(=17).

Amalo uogos / Juozas Prapiestis. – 2016. – 303, [1] p. UDK: 821.172-1.

Anam ċara / John O’Donohue. – 2016. – 235, [1] p. UDK: 130.12.

Andalūzijos šuo / Ernestas Noreika. – [2016]. – 95, [1] p. UDK: 821.172-1.

Angelai šalia tavęs / Doreen Virtue ir Grant Virtue. – 2016. – 156, [1] p. UDK: 27-167.2.

Antra galimybė / Yvonne Lindsay. – 2016. – 186, [1] p. –  (Svajonių romanai) UDK: 821.111(931)-31.

Apie muzikos būtį / Donatas Katkus. – 2015. – 686, [1] p. UDK: 78.071.2(474.5)(092).

Aš esu čia / Clélie Avit. – 2016. – 213, [2] p. UDK: 821.133.1-31.

Aš ir vėl tavęs ilgiuosi / Kajsa Ingemarsson. – [2016]. – 363, [2] p. UDK: 821.113.6-31.

Aš tave užmiršau / Daiva Čepauskaitė. – [2016]. – 186, [2] p. UDK: 821.172-2.

Ataidėjimai / Petras Gailutis Adomėnas. – [2016]. – 358, [1] p. UDK: 821.172-31.

Atsigręžus / Laima Abraitytė. – 2016. – 221 p., [10] iliustr. lap. UDK: 821.172-94.

Atvertos langinės / Birutė Kanevičienė. – 2016. – 223, [1] p. UDK: 821.172-1.

Baltieji stulpai / Eugenijus Ignatavičius. – [2016]. – 287, [1] p. UDK: 821.172-31.

Berlyno romanas / Lina Ever. – 2016. – 271, [1] p. UDK: 821.172(430)-31.

Bibliografijos žinios. Knygos / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras. 2015 :  / redaktoriai-sudarytojai: Ž. Časaitė, G. Kubilienė, D. Sipavičiūtė. – 2016. – 519, [1] p. UDK: 015(474.5)(05).

Biblioteka žmonėms / Lietuvos aklųjų biblioteka. – 2015. – 56 p. UDK: 027.6-056.262(474.5)(091).

Bikfordo pasaulis / Andrej Kurkov. – 2015. – 278, [1] p. UDK: 821.161.1(477)-31.

Biografijų perlai / Stasys Lipskis. – 2016. – 143, [1] p. UDK: 821.172-322.6.

Birutė – skruzdžių generolė / Vytautas V. Landsbergis. – 2015. – 82, [2] p. UDK: 821.172-93.

Canones nonnulli / Marco Scacchi. – 2016. – 159, [1] p. –  (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos) UDK: 78.071.1(450)(092).

Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė / Ona Voverienė. – 2-asis papild. leid. – 2016. – 271, [1] p. UDK: 342.511(474.5)(092).

Darbai ir dienos / [Lietuvos universiteto] Humanitarinių mokslų fakulteto literatūros skyrius. [T.] 64 :  / rengė Egidijus Aleksandravičius. – 2015. – 253, [1] p. UDK: 008(474.5)(05).

Darbas / [CrimethInc.]. – [2016]. – 326, [1] p. UDK: 331.

Dėdė Fiodoras eina į mokyklą / Eduard Uspenskij. – 2016. – 75, [5] p. UDK: 821.161.1-93-34.

Didysis senelio pabėgimas / David Walliams. – 2016. – 468, [1] p. UDK: 821.111-93-31.

Domas ir Tomas / Tomas Dirgėla. – 2016. – 191, [1] p. UDK: 821.172-93-3.

Duburys / Romualdas Granauskas. – 2-asis leid. – [2016]. – 238, [1] p. UDK: 821.172-31.

Emilė Sparks ir ne itin nusisekusi draugystė / Ruth Fitzgerald. – 2016. – 311, [3] p. UDK: 821.111-93-32.

Epistolofilija / Julija Šukys. – [2016]. – 255, [1] p. UDK: 94(474.5)“1861/1990″(092).

Estera / Lena Andersson. – [2016]. – 194, [1] p. UDK: 821.113.6-31.

Etnografija ir etnografo darbas / Jonas Mardosa. – 2016. – 205, [1] p. UDK: 39(474.5)(091).

Eumenidžių giraitė / Tomas Venclova. – 2016. – 79, [1] p. UDK: 821.172(73)-1.

Europa / [tekstų autoriai Dainius Babilas, Vytautas Bukauskas, Vidimantas Bumelis, Vytautas Kandrotas, Dainius Kinderis, Anita Martutaitienė, Vita Mašalienė, Ieva Metlovaitė, Asta Paulauskytė, Elė Pranaitytė, Giedrė Pulokienė, Modesta Rimkutė, Edmundas Statkauskas, Rimvydas Širvinskas, Ingrida Veliutė]. – [2016]. – 237, [1] p. UDK: 910.4:379.85(4)(036).

F**k it / John C. Parkin. – 2016. – 303, [8] p. UDK: 159.923.5.

Filmukai / [Jurga Baltrukonytė]. – [2016]. – [60] p. UDK: 821.172-93-3.

Fotografuoju kelionėje / Aušra Barysienė. – 2016. – 119, [1] p. UDK: 77(035).

Frančeska / Anna Piwkowska. – 2016. – 172, [7] p. UDK: 821.162.1-93-31.

Gamtinis sodas / Saulius Jasionis. – 2016. – 261, [2] p. UDK: 634.

Gelbėtojas Barnis / Holly Webb. – 2016. – 126, [1] p. UDK: 821.111-93-31.

Gyvieji šaltiniai / [Misionieriškas labdaros fondas „Licht im Osten“. Lietuvos filialas]. 2015, Nr. 4 (72). – 2015. – 31, [2] p. UDK: 27(474.5)(051).

Įdomiausios Lietuvos bažnyčios / [sudarytoja Laima Šinkūnaitė]. – [2016]. – 295, [1] p. UDK: 27-523.4(474.5)(036).

Ieva / Wm. Paul Young. – 2016. – 274, [1] p. UDK: 821.111(71)-312.2.

Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai / Eberhard Windecke. – 2015. – 414, [2] p. –  (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos) UDK: 94(474.5)“1385/1569“(092).

Iš Radvilų giminės istorijos / Deimantas Karvelis. – 2015. – 611, [1] p. UDK: 94(474.5)“1385/1795″.

Išsidažiusi moteris / Françoise Sagan. – 2016. – 494, [2] p. UDK: 821.133.1-31.

Ištirpti prarastam laike / Antanas Drilinga. – [2016]. – 238, [1] p. UDK: 821.172-31.

Jautis / Gintaras Bleizgys. – [2016]. – 157, [1] p. UDK: 821.172-4.

Jei Mėnulis būtų Nulis / Lina Matiukaitė, Ieva Kilienė. – 2016. – 46, [2] p. UDK: 821.172-93-34.

Julius Juzeliūnas / Algirdas Jonas Ambrazas. – 2015. – 706, [2] p. UDK: 78.071.1(474.5)(092).

Juodasis edelveisas / Johann Voss. – 2016. – 291, [1] p. –  (II pasaulinis karas) UDK: 355.48″1939/1945″(093.3).

Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Alfonsas Nyka-Niliūnas / Viktorija Daujotytė. – 2016. – 189, [1] p. –  (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos) UDK: 821.172(092).

Kaip įsimylėti gyvenimą / Cecelia Ahern. – 2016. – 316, [2] p. UDK: 821.111(417)-31.

Kaip sveikai ir pigiai maitintis / [parengė Andrius Rebždys]. – [2016]. – 175, [1] p. UDK: 641.55(083.12).

Kakė Makė ir dantukų fėjos puota / Lina Žutautė. – 2016. – [34] p. UDK: 821.172-93-34.

Kalno šešėlis / Gregory David Roberts. – 2016. – 779, [2] p. UDK: 821.111(94)-31.

Kapsų dainos [Natos] / sudarė Jaunius Vylius. – 2015. – 352 p. UDK: 784.4(474.5).

Kauno puslapiai / Jyrki Erra. – 2015. – 501, [3] p. UDK: 821.511.111-31.

Klaidų komedija; Troilas ir Kresida / William Shakespeare. – [2016]. – 398, [2] p. UDK: 821.111-2.

Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855-1915) / [sudarytojai Reda Griškaitė, Žygintas Būčys]. – 2015. – 475, [1] p. UDK: 903/904:069(474.5-25)(091)(06).

Krikščionys demokratai Lietuvoje, 1989-2015 / [sudarytoja ir apžvalginių tekstų autorė Audronė Viktorija Škiudaitė]. – 2015. – 1200 p. UDK: 329.16(474.5)(091)“1989/2015″.

Kryždirbystė Žemaitijoje / [sudarytoja Teresė Jurkuvienė]. – 2015. – 287, [1] p. UDK: 745.51(474.5)(091)(084).

Kultūros barai / ats. redaktorius E. Kulakauskienė. 2015, Nr. 10 :  / vyr. redaktorė L. Kanopkienė. – 2015. – 112, [1] p. UDK: 008(474.5)(051).

Kultūros barai / ats. redaktorius E. Kulakauskienė. 2015, Nr. 11 :  / vyr. redaktorė L. Kanopkienė. – 2015. – 112, [1] p. UDK: 008(474.5)(051).

Kultūros barai / ats. redaktorius E. Kulakauskienė. 2015, Nr. 12 :  / vyr. redaktorė L. Kanopkienė. – 2015. – 112, [1] p. UDK: 008(474.5)(051).

Kultūros barai / ats. redaktorius E. Kulakauskienė. 2016, Nr. 1 :  / vyr. redaktorė L. Kanopkienė. – 2016. – 96, [1] p. UDK: 008(474.5)(051).

Kultūros barai / ats. redaktorius E. Kulakauskienė. 2016, Nr. 2 :  / vyr. redaktorė L. Kanopkienė. – 2016. – 96, [1] p. UDK: 008(474.5)(051).

Kunigaikščio M.K. Oginskio muzika ir laiškai [Garso įrašas] / Mykolas Kleopas Oginskis. – 2015. – 1 garso diskas (41 min. 52 sek.) UDK: 78.071.1(474.5)(=162.1)(092)(044.2).

Kur skraido liūdesio lėktuvai / Vidmantas Šmigelskas. – [2016]. – 174, [1] p. UDK: 821.172-94.

Laikas iš antrų rankų / Svetlana Aleksijevič. – 2016. – 420, [1] p. UDK: 821.161.3-4.

Laisvės akligatvis / Jana Frey. – 2016. – 156, [2] p. –  (Paribio istorijos) UDK: 821.112.2-93-31.

Laiškai / Jurgis Baltrušaitis. – 2015. – 383 p. UDK: 821.172(092)(044.2).

Laiškai Elzei / Unė Kaunaitė. – 2016. – 172, [1] p. UDK: 821.172-93-312.7.

Legendų šnabždesiai / [Eugenijus Bunka]. – [2016]. – 154, [4] p. UDK: 398.2(474.5).

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas / [sudarytojos Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė]. – [2015]. – 403, [1] p. UDK: 39(474.5)(031).

Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas / Gražina Daunoravičienė-Žuklytė. – 2016. – 668, [4] p. UDK: 781.

Lietuvos fortepijono pedagogikos puslapiai / Liucija Drąsutienė. – 2015. – 622, [1] p. UDK: 786.2.071.5(474.5).

Lietuvos literatūros antologija, 1795-1831 / sudarytoja [ir vyriausioji redaktorė] Brigita Speičytė. T. 1 :  / [parengė Roma Bončkutė, Reda Griškaitė, Erika Malažinskaitė, Žavinta Sidabraitė, Brigita Speičytė, Aurelija Tamošiūnaitė]. – 2016. – 760 p. UDK: 821.172(082).

Lietuvos spaudos statistika / Lietuvos valstybinis leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas, Lietuvos knygų rūmai. 2015 :  / sudarytojos: Rita Markevičienė, Laima Tamulynienė. – 2016. – 82, [1] p. UDK: 002.2(474.5)(083.41)(05).

Lietuvos taukus surijo rusai / Vytautas Žutautas. – [2012]. – 321, [1] p. UDK: 94(474.5)“1953/1964“.

Likimo žvaigždės / Nora Roberts. – [2016]. – 367, [1] p. UDK: 821.111(73)-31.

Manipuliuotojai tarp mūsų / Isabelle Nazare-Aga. – 2016. – 310, [1] p. UDK: 159.923.3.

Maniutės sąsiuviniai / Marija Petrikaitė-Mažeikienė. – 2016. – 234, [2] p. UDK: 821.172-94.

Mano lopšinės / [iliustravo Ieva Juknytė]. – [2016]. – [10] p. UDK: 821.172-93-192.

Mano šviesoforas / [iš anglų kalbos vertė Jūratė Žižytė]. – [2016]. – [12] p. UDK: 656.1:087.5.

Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje / Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka. – 2016. – 102, [2] p. UDK: 821.172(092)(063).

Mažosios dailininkės prisiminimai / Barbora Didžiokienė. [D.] 2 :  / [iš rusų kalbos vertė Ona Mickevičiūtė]. – 2015. – 406, [1] p. UDK: 821.172-94.

Meškis ir Žąsis / Nadia Kovaliova. – 2015. – [32] p. –  (Aš skaitau!) UDK: 821.172-93-3.

Milanas. Santuoka iš išskaičiavimo / Jennifer Hayward (Dženifer Heivard). – 2016. – 314, [1] p. –  (Svajonių romanai) (Metų vestuvės) UDK: 821.111(71)-31.

Mirties fabrikas / Vytautas Žutautas. – 2011]. – 287, [1] p. UDK: 343.34(474.5)(091).

Mirties pardavėjai / Aurelija Jaruševičiūtė, Vytautas Žutautas. – [2013]. – 286, [1] p. UDK: 343.341(474.5)(091).

Molės namai / Holly Webb. – 2016. – 126, [1] p. UDK: 821.111-93-31.

Moteris Jeruzalėje / Abraham B. Yehoshua. – 2016. – 318, [1] p. UDK: 821.411.16`08-31.

Mūsų Šalkauskis / sudarytojai Ritonė Šalkauskienė, Apolonija Nistelienė, Vytenis Rimkus. – 2016. – 187, [1] p. UDK: 1(474.5)(092).

Neatplėštas laiškas / Jean-Claude Mourlevat, Anne-Laure Bondoux. – 2016. – 245, [2] p. UDK: 821.133.1-31.

Nebijok / Indrė Vakarė. – [2016]. – 318, [2] p. UDK: 821.172-31.

Nepakeliama tremtis / George Prochnik. – 2016. – 422, [1] p. UDK: 821.111(73)-94.

Neramumai zombių mieste / Mark Cheverton. – 2016. – 302, [2] p. –  (Herobrino paslaptis) UDK: 821.111(73)-93-3.

O ji tikrai karšta! / Jennifer Hayward (Dženifer Heivard). – 2016. – 186, [1] p. –  (Svajonių romanai) UDK: 821.111(71)-31.

Oro uostas / Sergei Loiko. – 2016. – 323, [1] p., [16] iliustr. lap. UDK: 821.161.1-311.6.

Pasakyk kodėl? / Isabelle Fougère. – 2016. – 107, [3] p., [3] įd. lipdukų lap. UDK: 030:087.5.

Pasakos mergaitėms / [iš anglų kalbos vertė Jūratė Žižytė]. – [2016]. – [14] p. UDK: 821-93-34.

Pasaulio atlasas / Aleksandra ir Danielius Mizielinskiai. – 2-asis leid. – 2016. – 105, [4] p., įsk. virš. UDK: 912(100)(084.4):087.5.

Pasižvalgymai po Vilnių / Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. – Papild. ir patais. leid. – 2015. – 294, [2] p. UDK: 94(474.5-25).

Pažadink mane, kai viskas baigsis / Robyn Schneider. – 2016. – 334, [2] p. UDK: 821.111(73)-93-31.

Per svyruojantį pasaulį / Tomas Tranströmer. – [2016]. – 155, [1] p. UDK: 821.113.6-1.

Plieno audrose / Ernst Jünger. – [2016]. – 284, [3] p. UDK: 821.112.2-312.6.

Poezija Žemaičių ir Lietuvos / sudarytoja Brigita Speičytė. – 2016. – 209, [3] p. –  (Gyvoji poezija) UDK: 821.172-1(082).

Policininko atsiminimai / Juozas Kvaraciejus. – 2015. – 239, [1] p. UDK: 351.74(474.5)(093.3).

Pradingę klajojančiam smėlyje / Rokas Flick. – 2016. – 234, [4] p. UDK: 821.172-31.

Pranas Domšaitis. Vaizduotės realybė / Kristina Jokubavičienė. – 2015. – 591, [1] p. UDK: 75(680)(=172)(092).

Prie Ventos daug erdvės / Vytautas Kirkutis. – 2016. – 61, [1] p. UDK: 821.172(092)(047.53).

Prisiekę meilę įdienojus / Lisa Kleypas. – 2016. – 349, [1] p. –  (Jausmų klasika) UDK: 821.111(73)-311.6.

Prisipažįstu / Jaume Cabré. – 2016. – 783, [1] p. UDK: 821.134.1-31.

Programavimas pradedantiesiems / Rosie Dickins, Jonathan Melmoth, Louie Stowell. – 2016. – 96 p. UDK: 004.43:087.5.

Q / Luther Blissett. – 2016. – 673, [6] p. UDK: 821.131.1-311.6.

Raktas po kilimėliu / Dovilė Zelčiūtė. – 2016. – 64 p. UDK: 821.172-93.

Raštai / Vaižgantas. [T.] 24 : Pamokslai / [parengė Eligijus Daugnora]. – 2015. – 447, [3] p. UDK: 821.172(081.1).

Regis, geruoju nesibaigs / Joss Wood (Džos Vud). – 2016. – 186, [1] p. –  (Svajonių romanai) UDK: 821.111(680)-31.

Reimė / Kate DiCamillo. – 2016. – 198, [2] p. UDK: 821.111(73)-93-31.

Rytoj mane nužudys / Sigitas Stasaitis. – [2014]. – 271, [1] p. UDK: 343.619(474.5).

Roma / Mantas Balakauskas. – 2016. – 61, [3] p. UDK: 821.172-1.

Ropė / [papasakojo Loreta Paškevičienė]. – [2016]. – [10] p. UDK: 821-93-34.

Sąmonės akis / Håkan Nesser. – [2016]. – 317, [1] p. UDK: 821.113.6-312.4.

Savi ir pažįstami / Henrikas Algis Čigriejus. – [2016]. – 151, [1] p. UDK: 821.172-32.

Septynetas / Donata Kontenienė. – [2016]. – 526, [2] p. UDK: 821.172-311.3.

Septyni džiaugsmo vagys / Joyce Meyer. – [2016]. – 215, [1] p. UDK: 27-585.

Septynios kartos / Kazimiera Kazijevaitė. – 2016. – 140, [3] p. UDK: 821.172-31.

Skardinis būgnelis / Günter Grass. – 2-asis patais. leid. – [2016]. – 656, [2] p. UDK: 821.112.2-311.4.

Slaptas augintinių gyvenimas / David Lewman. – 2016. – 142, [2] p., [4] iliustr. lap. UDK: 821.111(73)-93-31.

Sleido namas / David Mitchell. – 2016. – 228, [3] p. UDK: 821.111-31.

Sociocultural crossings and borders / Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė. – 2015. – 563, [1] p. UDK: 78.072(474.5)(06).

Sparnuotojo Nykštuko strėlė / Laimonas Inis. – 2016. – 157, [3] p., XVI iliustr. p. UDK: 821.172-93-34.

Sprogdintoja / Liza Marklund. – [2016]. – 538, [2] p. UDK: 821.113.6-312.4.

Stalino slaptieji agentai / M. Stanton Evans, Herbert Romerstein. – 2016. – 251, [1] p. –  (Šaltasis karas) UDK: 94(47+57).

Stouneris / John Williams. – [2015]. – 327, [1] p. UDK: 821.111(73)-31.

Sumokėta jaunyste / Ona Bujevičiūtė-Padvarietienė. – 2016. – 261, [2] p. UDK: 94(474.5)“1944/1953″(093.3).

Susitiksime Paryžiuje / Michelle Gable. – 2016. – 461, [1] p. UDK: 821.111(73)-31.

Sutartinė / Marcelijus Martinaitis. – 2016. – 370 p. –  (Gyvoji poezija) UDK: 821.172-1.

Svėdasai / Svėdasiškių draugija „Alaušas“, Svėdasų bendruomenė. [T.] 1. – 2012. – 439, [1] p. UDK: 94(474.5).

Svėdasiškių draugija „Alaušas“ / [sudarytojas, mokslinis redaktorius ir bendraautoris Romualdas Vytautas Rimša]. – 2013. – 135, [1] p. UDK: 061.237:908(474.5)(091).

Šarkos / Mark Edwards. – [2016]. – 363, [3] p. UDK: 821.111-311.1.

Šventojo Akiplėšos medžioklė / Gasparas Aleksa. – [2016]. – 357, [2] p. UDK: 821.172-31.

Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje / Elena Žilinskienė. – 2015. – 320 p. UDK: 908(474.5)(092).

Timio rūpesčiai / Holly Webb. – 2016. – 126, [1] p. UDK: 821.111-93-31.

Tolimas sapnas / Salomėja Nėris. – 2016. – 193, [7] p. –  (Gyvoji poezija) UDK: 821.172-1.

Tradiciniai XIX a. pr. – XX a. pr.lietuvių merginų ir moterų  kostiumai / Zigmas Kalesinskas, Asta Vandytė. – 2015. – 115,[1] p. UDK: 391(474.5)(091).

Trečias tomas / Rolandas Rastauskas. – 2015. – 238, [2] p. UDK: 821.172-4.

Ugnikalnio deivė ir Džonas iš Havajų / Vaiva Rykštaitė. – 2016. – 62, [2] p. UDK: 821.172-93-32.

Vaikas lietuvių pasakose ir sakmėse / Jurgita Macijauskaitė-Bonda. – 2015. – 239, [1] p. UDK: 398(474.5).

Vieną vakarą Paryžiuje / Nicolas Barreau. – 2016. – 301, [3] p. UDK: 821.112.2-31.

Vienuoliktas įsakymas / Jeffrey Archer. – [2016]. – 379, [3] p. UDK: 821.111-311.6.

Viešasis valdymas: aktualijos ir sprendimai globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimo sąlygomis / Eugenijus Chlivickas, Borisas Melnikas. – [2016]. – 583, [1] p. UDK: 351/354.

Vilko pasakos / [parašė Oldřich Růžička, Klára Kolčavová]. – [2016]. – [24] p. UDK: 792.97 : 087.5.

Vilkolakiukas Dolfas / Paul van Loon. Kn. 1 : Gimtadienio staigmena. – 2-asis leidimas. – 2015. – 124, [4] p. UDK: 821.112.5-93-312.9.

Vilkolakiukas Dolfas / Paul van Loon. [Kn.] 1 : Gimtadienio staigmena. – 2014. – 124, [4] p. UDK: 821.112.5-93-312.9.

Vilkolakiukas Dolfas / Paul van Loon. [Kn.] 1 : Gimtadienio staigmena. – 3-asis leidimas. – 2016. – 124, [4] p. UDK: 821.112.5-93-312.9.

Vilniaus iliuzionai / Sonata Žalneravičiūtė. – 2015. – 463, [1] p. UDK: 791.45(474.5-25)(091).

Viskas, viskas / Nicola Yoon. – 2016. – 286, [2] p. –  (Paribio istorijos) UDK: 821.111(73)-93-31.

Vyno kopija / Kęstutis Navakas. – 2016. – 198, [2] p. UDK: 821.172-31.

Vorenas Tryliktasis ir Visaregė Akis / parašė Tania Del Rio. – 2016. – 216, [7] p. UDK: 821.111(73)-93-311.3.

Žvirblių sodyba / Leonardas Gutauskas. – 2016. – 77, [3] p. UDK: 821.172-93-3.

Вера и жизнь / главный редактор Вальдемар Цорн. 2015,  № 5 :  / главный редактор Вальдемар Цорн. – 2015. – 31 с. UDK: 27(051).

Вера и жизнь / главный редактор Вальдемар Цорн. 2015,  № 6 :  / главный редактор Вальдемар Цорн. – 2015. – 31 с. UDK: 27(051).

Тропинка. 2015,  № 5 (147) :  / главный редактор Эльвира Цорн. – 2015. – 30, [1] p. UDK: 27:087.5(051).

Тропинка. 2015,  № 6 (148) :  / главный редактор Эльвира Цорн. – 2015. – 30, [1] p. UDK: 27:087.5(051).

 

Categories Gauti Leidiniai
Share This Post
  • 963
ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE
ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ GRUZDŽIUOSE

Komentarų nėra