Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

1910 m.
D.
Zubovas Bubiuose (Šiaulių r.) įkūrė žemesniąją pienininkystės mokyklą.
Kraštotyra. — Vilnius, 1981, [Kn. 13], p. 53.
1930 m.
Bubiuose
buvo per 300 gyventojų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1992. — T. 4, p. 478.
1935 m.
Lietuvos vyriausybė pastatė Pavenčiuose didelį cukraus fabriką. Fabrikas vidutiniškai perdirbdavo per dieną 800 tonų cukrinių runkelių. Sezono metu dirbdavo apie 500 darbininkų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1992. — T. 4, p. 455.
1935 m.
Kuršėnuose
buvo 3268 gyventojai.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1992.  — T. 4, p. 455.
1940 m.
Meškuičiuose
buvo apie 500 gyventojų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 28.
1940 m.
Šakynos
parapija apjungė 2323 katalikus.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 44.
1940 m.
Nemakščiuose (Raseinių r.) mirė kunigas Juozas JANULAITIS. Lietuviškosios spaudos platintojas draudžiamuoju metu. Gimė 1868 10 02 Malavėnuose ( Šiaulių r.).
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1956. — T. 9, p. 293.
1940 m.
Kuršėnai
tapo dekanato centru. Parapijai priklausė ir Micaičių filija, su kuria apjungė 9125 katalikus.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991.  — T. 3, p. 51.
1945 m.
Partizanų būrys, vadovaujamas D. Kraujalio veikė Pakampėje, Vytauto Didžiojo rinktinė veikė Bubių-Kurtuvėnų apylinkėse, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinė  — Gruzdžių, Meškuičių valsčiuose .
Aušros alėja. — 1994, kovo 24.
1950 m.
Panaikinta Šiaulių apskritis, įkuriant Šiaulių, Joniškio, Linkuvos, Pakruojo, Radviliškio , Kuršėnų , iš dalies, Akmenės rajonus. Šiaulių rajonas apima 1155 km² plotą, turi 19 apyl. , 3 tarybinius ūkius, 24 kolūkius.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 9.
1980 m.
Meškuičiuose buvo 1000 gyventojų.
L T E.  — Vilnius, 1981. — T. 7, p. 424.
1980 m.
Niujorke (JAV) mirė Stasys LUŠYS, ekonomistas, 1941 m. Sukilimo dalyvis, vienas VLIK-o organizatorių Amerikoje. Gimė 1903 m. Šiaulių apskr., Vaišnorų k.
Tėvynės sargas. — 1993, Nr. 4, p. 7—26.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,856
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų