Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

1870 m.
Kurtuvėnuose gimė Ona BUTKAITĖ, škaplierninkė, lietuviškų knygų platintoja.
*1870 06 19 Kurtuvėnuose † 1962 06 18 Aukštelkėje*, palaidota Aukštelkėje. Pauparė, knygnešė. Gimė neturtingų bajorų Butkevičių šeimoje. Nuo 1893 vertėsi knygų platinimu, dažniausiai platindavo religines knygas. Keliaudama su knygomis ir prekiaudama prie bažnyčių devocionalijomis knygas slėpdavo dėžėje su dvigubu dugnu. Nepriklausomybės laikais gyveno Kurtuvėnuose, 1950 persikėlė gyventi į Aukštelkės invalidų namus (Šiaulių r.).
Varpai.  — 1990, p. 82—85. Knygnešys. — Vilnius, 1992 (fotografuot. leidimas), t. 2, p. 162—167. Lietuvių enciklopedija. — (USA) Boston, 1954, t. 3, p. 381.
1885—1895 m.
Įkurtas slaptas jaunimo sambūris „Atgaja“, veikęs Gruzdžių apylinkėse.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 33.
Apie 1890 m.
Šiaulių aps. gimė Pranas KABAILA, pulkininkas. Mokėsi Padubysyje. Dalyvavo Lietuvos laisvės kovose, apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Mirė 1958 m. Šiauliuose.
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1956. — T. 9, p. 294.
1895 m.
Plungėje mirė Mykolas RACEVIČIUS-RAČAS, vargonininkas, kompozitorius. Vargonininkavo Gruzdžiuose, Šiauliuose, Plungėje. Sukūrė giesmių, lietuviškas mišias „Pakojų tavo sosto“. Gimė 1829 m. Vijoliuose ( Šiaulių r.).
T L E. — V., 1987.  — T. 3, p. 479.
1905 m.
Didžiulis gaisras Kuršėnuose sunaikino 30 gyvenamųjų namų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 51.
1905 m.
Juozo TUMO-VAIŽGANTO rūpesčiu Kuršėnuose įsteigta beturčių šelpimo draugija šelpė 117 vargšų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991.  — T. 3, p. 51.
Apie 1910 m.
Valstiečių banko lėšomis 1 km nuo Rėkyvos ežero iškastas Banko kanalas, einąs palei geležinkelio liniją ir prie Ilguočių kaimo įeinąs į Beržę.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1991.  — T. 3, p. 106.
1910 m.
Gruzdžiuose
pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, kurią 1920 m. konsekravo žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 32.
1910 m.
Klebono kunigo  K. Gaudiešiaus rūpesčiu Meškuičiuose įsteigta dviklasė mokykla.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 28

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 33,451
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų