Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

Apie 1850 m.
Gimė liaudies skulptorius Antanas LENGVENIS. Keletą metų gyveno Gruzdžių apylinkėse.
M L T E. — Vilnius, 1968. — T. 2, p. 317.
1850 m.
Mirė prancūzų archeologas, etnografas, keliautojas Diubua De MONPERE (DUBOIS De MONTPEREUX) Frederikas, kasinėjęs Gegždelių pilkapį. Gimė 1798 m.
L T E. — Vilnius, 1980. — T. 3, p. 117.
1855 m.
Gimė Henrikas LAUCEVIČIUS, gydytojas. Baigė Šiaulių gimnaziją ir Petrapilio karo medicinos akademiją. Porą metų gydytojavo savo šeimos Dzidų- Demereckių dvare netoli Bubių. Mirė 1931 02 16 Šiauliuose.
Lietuvių enciklopedija.  — USA, 1958. – T. 14, p. 261.
1855 m.
Paryžiuje mirė Ezechielis STANEVIČIUS, 1831 m. sukilimo dalyvis, dalyvavo mūšiuose prie Šiaulių.Gimė 1798 04 10 Padubysyje (Šiaulių r.)
Žemaitija.  — K., 1992, p. 53.
1860 m.
Dvarininkas Eustachijus KARPIS pastatė bažnyčią Pakapėje.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991.  — T. 3, p. 44.
1865 m.
Šakynoje gimė Antanas RIMAVIČIUS, liaudies skulptorius, kunigas.
*1865 Šakynoje † 1933 Daugpilyje, palaidotas Rubeniuose (Latvija) *. Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1841—1890 m. studijavo Peterburgo dvasinėje seminarijoje. Kunigauti buvo paskirtas į Latviją. Kunigavo įvairiuose miesteliuose: Balvoje, Rubenuose ir kt. A. Rimavičius — drožėjas savamokslis, visą gyvenimą kūrė skulptūras. Labiausiai mėgo medžio drožybą. Jo kūrybai didžiausią įtaką darė Latgalos bažnyčių barokinės skulptūros bei puošybos elementai. Vis dėlto savo skulptūrines kompozicijas jis kūrė gana savarankiškai, daugiausia dėmesio skyrė skulptūrų monumentalumui, apibendrintam temos traktavimui.
A. Rimavičiaus kūryba  — savita ir originali XIX a. pabaigos —  XX a. pradžios lietuvių ir latvių liaudies kultūros atšaka. Prieš mirtį A. Rimavičius lankėsi Šiauliuose. Didelį įspūdį jam padarė „Aušros“ muziejus. Todėl testamentu nemažą dalį savo kūrybos ir surinktą meno vertybių kolekciją užrašė ir paliko Šiaulių „Aušros“ muziejui. Į Šiaulius buvo atvežti 178 A. Rimavičiaus darbai. Kita jo darbų dalis liko Latvijos muziejuose, bažnyčiose ir privačiose kolekcijose. 1933 m. spalio mėn. Šiauliuose įvyko A. Rimavičiaus darbų paroda.
Šiuo metu „Aušros“ muziejuje saugomi 133 A. Rimavičiaus darbai. Tai Pietos Nukryžiuotieji, Kristaus statulėlės, Madona su kūdikiu, Dievo motina, Šv. Kazimieras, Šv. Juozapas ir Kryžiaus kelio stotys. Tai labai savita ir įdomi senosios skulptūros kolekcija.
(informacija parengta pagal V. Šiukščienės str. Antanas Rimavičius kryžiaus kelio stotys http:// www.tradicija.lt/Menininkai/A_Rimavicius.htm); Varpai. — 1992, p. 163—166.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,893
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų