Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

1680 m.
Pirmąją Romos katalikų bažnyčią Šakynoje pastatė Šakynos laikytojas Bergas.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T.3, p. 43.
1745 m.
Prie Krikštanų (Joniškio r.) gimė vienas Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimo (1769 m.) vadų, bajoras Simonas ALEKSANDRAVIČIUS. Apie 1770 m. Raseiniuose suimtas ir nuteistas mirti.
T L E.  — Vilnius, 1985.  — T. 1, p. 39—40.
1755 m.
Iš Žemaičių vyskupo A. Tiškevičiaus reliacijos matyti, kad Šakyna turėjo parapijos teises.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — V., 1991. — T. 3, p. 43.
1755 m.
Meškuičiuose gyveno 12 šeimų.
L T E. — V., 1981. — T. 7, p. 424—425.
Apie 1760 m.
Žemaitijoje gimė Juozapas SAVICKIS. Poetas, Šiaulių apskrities bajoras. Mirė po 1826 m.
Biržiška V. Aleksandrynas. Vilnius, 1990.  — T. 2, p. 273.
1780 m.
Kurtuvėnų dvaro valdytojas K. Nagurskis žadėjo valstiečiams asmens laisvę.
Jučas M. Lietuvos istorija. – Vilnius, 1988, p. 85.
1780 m.
Žarėnuose pastatyta akmeninė Šv. Mikalojaus vardo bažnyčia, kurią 1787 m. konsekravo vyskupas Chominskis.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 46.
1780 m.
Vietoj Vileikių kaimo kapinių koplyčios įsteigta bažnyčia, o prie jos įsikūrusi gyvenvietė pavadinta Pakape.
T L E. — Vilnius, 1987.  — T. 3, p. 270.
Po 1795 m.
Aleksandrija atiteko grafams Zubovams.
T L E. — Vilnius, 1985. — T. 1, p. 40.
1798—1800 m.
Raudėnuose (Šiaulių r.) klebonavo kunigas Jurgis Ambraziejus PABRĖŽA, botanikas, religinis rašytojas, poetas.
Tėvas Jurgis Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža*1771 01 15 Večiuose, Skuodo r. † 1849 11 11 (10 30) Kretingoje*. Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo, nuo 1816 m. pranciškonų vienuolis Kretingoje. Rašė eilėraščius (,,Esu sau žmogelis), rengė religinius raštus, kūrė lietuviškus botanikos terminus.
Lietuvių literatūros enciklopedija.  — Vilnius, 2001, p. 365;
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/76637138596d4227bd583bc6a67b9155;http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=4532:pa&catid=298:2-vasaris&Itemid=32;http://angelorum.lt/galimi-kandidatai-i-dievo-tarnus/tevas-jurgis-ambrozijus-ambraziejus-pabreza-1771-1849/
http://senoji.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=2

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,877
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų