Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

REIKŠMINGI 2015 METŲ ĮVYKIAI IR JUBILIEJAI

♦35 metai, kai 1980 12 17 Čikagoje (JAV) mirė Marius KATILIŠKIS (tikr. Albinas Vaitkus), prozininkas. Gimė 1914 09 26 (13) Gruzdžiuose (Šiaulių r.).
60 metų, kai 1955 07 31 Kaune gimė Tautvyda MARCINKEVIČIŪTĖ, poetė, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė.
65 metai, kai 1950 10 10 Sarginėje (Prienų r.) gimė Gintautas DABRIŠIUS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
65 metai, kai 1950 09 20 Jakutijoje gimė Vitalijus LUKOŠAITIS, skulptorius. Mirė 1986 m., palaidotas Kurtuvėnuose (Šiaulių r.).
65 metai, kai 1950 01 23 Keturvalakiuose (Vilkaviškio r.) gimė Nijolė MILIAUSKAITĖ, poetė, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė. Mirė 2002 03 25 Druskininkuose.
65 metai, kai 1950 05 22 Kaune mirė Augustinas JANULAITIS, teisininkas, istorikas. Gimė 1878 03 19 Malavėnuose  (Šiaulių r.).
65 metai, kai 1950 07 13 Medeikiuose (Biržų r.) gimė Petras BALČIŪNAS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
70 metų, kai 1945 08 07 Viskakarčiamėje (Lazdijų r.) gimė Vidas MARCINKEVIČIUS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
75 metai, kai 1940 12 14 Akėčiuose (Šakių r.) gimė Juozas RUZGIS, poetas. Mokytojavo Kuršėnuose, Dirvonėnuose. Mirė 1980 07 19 Dirvonėnuose, palaidotas Micaičiuose (Šiaulių r.).
80 metų, kai 1935 m. JAV karo lakūnas Feliksas VAITKUS lėktuvu „Lituanika II“ skrido iš Niujorko į Kauną.
80 metų, kai 1935 08 01 Kuršėnuose gimė Vytautas VITKAUSKAS, lietuvių kalbininkas, profesorius, habilituotas daktaras.
85 metai, kai 1930 01 17 Zatišuose (Šiaulių r.) gimė Vytenis RIMKUS, poetas, dailėtyrininkas.
85 metai, kai 1930 06 05 Pandėlyje (Rokiškio r.) gimė Vytautas CINAUSKAS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
100 metų, kai 1915 06 01 Runionyse (Molėtų r.) gimė Vladislovas TELKSNYS, memuaristas, dramaturgas.
105 metai, kai 1910 m. Gruzdžiuose pastatyta nauja mūrinė bažnyčia.
105 metai, kai 1910 m. Bubiuose įkurta žemesnioji pienininkystės mokykla.
110 metų, kai 1905 12 22 Bernotave (Plungės r.) gimė Stasys ANGLICKIS, poetas, prozininkas. Mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose. Mirė 1999 02 26 Vilniuje.
110 metų, kai 1905 m. ant Girnikų kalno, minint lietuviškos spaudos atgavimo metinę sukaktį, pastatytas medinis kryžius.
115metų, kai 1900 03 08 Laumakiuose (Šiaulių r.) gimė Alfonsas BRAZIULIS, publicistas, vertėjas. Mirė 1982 04 06 Clevelande (JAV, Ohio valst.).
115 metų, kai 1900 10 15 Gruzdžiuose (Šiaulių r.)  mirė Pranas LIPŠTAS, parašęs mokslo populiarinimo darbą „Aprašymas žemės ir jos turtų“, 1863 metų sukilimo dalyvis. Gimė 1841 12 01 Šakynoje (Šiaulių r.).
130 metų, kai 1885 m. įkurtas slaptas jaunimo sambūris „Atgaja“, veikęs Gruzdžių apyl. (Šiaulių r.).
135 metai, kai 1880 m. Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Julija JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ, dantų gydytoja, rašė straipsnius „Medicinoje“. Mirė 1978 m.
135 metai, kai 1880 01 13 Žadžiūnuose (Šiaulių r.) gimė Jonas KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS, poetas. Mirė 1967 01 21 Šiauliuose.
140 metų, kai 1875 06 28 (16) Ušnėnuose (Kelmės r.) gimė Povilas VIŠINSKIS, kritikas, prozininkas, publicistas. Gyveno Kurtuvėnuose, Šiauliuose. Mirė 1906 04 23 Berlyne, palaidotas Vilniuje.
150 metų, kai 1865 m. Šakynoje (Šiaulių r.) gimė Antanas RIMAVIČIUS, kunigas, skulptorius. Mirė 1933 m. Daugpilyje (Latvija).
150 metų, kai 1865 06 02 Rakandžiuose (Šiaulių r.) gimė Rokas ŠLIŪPAS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1959 05 26 Garliavoje (Kauno r.).
155 metai, kai 1860 01 07 Pašvinėse (Šiaulių r.) gimė Jonas SPUDULIS, kalbininkas, gydytojas, „Aušros“ bendradarbis. Mirė 1920 07 06 Tauragėje.
155 metai, kai 1860 09 17 Kupiškyje gimė Povilas MATULIONIS, miškininkas, poetas, dramaturgas. Mirė 1932 03 15 Aleksandrijoje (Šiaulių r.).
165 metai, kai 1850 02 21 Trumpaičiuose (Joniškio r.) gimė Matas SLANČIAUSKAS, tautosakos rinkėjas, literatas. Gruzdžių ir kt. apylinkėse platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Mirė 1924 03 11 Trumpaičiuose, palaidotas Rudiškiuose  (Joniškio r. ).
205 metai, kai 1810 08 15 (03) Šilalės parapijoje Gimė Laurynas IVINSKIS, literatas, leksikologas, vertėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas. Mirė 1881 07 29 Milvyduose (Šiaulių r.), palaidotas Kuršėnuose.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

65 metai, kai 1950 m. įsteigta RAUDĖNŲ kaimo biblioteka.

45 metai, kai 1970 m. įsteigta ŽADŽIŪNŲ kaimo biblioteka.

∗∗∗

Sutrumpinimai

apyl. — apylinkė
apskr.— apskritis
r. — rajonas
vlsč. — valsčius
JAV — Jungtinės Amerikos Valstijos
LTE — Lietuviškoji tarybinė enciklopedija
MLTE — Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija
TLE — Tarybų Lietuvos enciklopedija

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,895
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų