Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

2015 METAIS SUKANKA

1445 m.
Romos katalikų pirmąją bažnyčią Šiauliuose pastatė ir parapiją įkūrė Žemaičių seniūnas Mykolas Kęsgaila.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. —Vilnius, 1991. — T.3, p. 9.
1495 m.
Mykolas Jogelavičius Kurtuvėnuose pastatė pirmąją bažnyčią.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 260.
1550 m.
Raudėnų karališkajame dvare pastatyta koplyčia.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 250.
1570 m.
Istoriniuose šaltiniuose minimi Bubiai.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 230—263.
1590 m.
Varputėnų dvaras žinomas XVI a. ir minimas Beržėnų valsčiaus, kuriam tada priklausė aktuose.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T.3, p. 56.
1625 m.
Karaliaus Zigmanto III laikais pastatyta Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Šiauliuose.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T.3, p. 9.
1630 m.
Maras žiauriai palietė Šiaulių ekonomijos gyventojus.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.-Vilnius, 1991.-T.3, p. 8.
1635 m.
Žinoma, kad Ariogalos Tijūnas P. Šiūkšta užrašęs Gilvyčius Kražių mokyklos neturtingiems mokiniams išlaikyti.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T.4, p. 477.
1650 m.
Maištas prieš benediktinų vienuolyno savivaliavimą apėmė Žemalėnų ir Girkautų kaimus.
Jurginis J. Lietuvių valstiečių istorija.  — Vilnius, 1978, p. 106.
Apie 1670 m.
Gruzdžiuose pastatyta pirmoji Romos katalikų bažnyčia.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T.3, p. 32.
1680 m.
Istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minima Šakyna.
MLTE.  — Vilnius, 1971. — T. 3, p. 359.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,858
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų