Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

GRUODIS

1 d. — Pasaulinė AIDS diena.
3 d.  — Tarptautinė Neįgaliųjų žmonių diena.
10 d. — Žmogaus Teisių diena.
25, 26 d. — Šv. Kalėdos.

***
1905 m. gruodžio mėn.
Padubysyje ( Bazilionuose ) vyko protesto demonstracija prieš caro valdžią.
L T E . — Vilnius, 1981. — T. 8, p. 399.
1905 m. gruodžio mėn.
Kurtuvėnuose vyko anticarinių mitingų.
T L E. — Vilnius, 1986. — T. 2, p. 453.
1940 m. gruodžio 4 d.
Akėčiuose ( Šakių r.) gimė Juozas RUZGIS, poetas. Mokytojavo Kuršėnuose, Dirvonėnuose (Šiaulių r. ). Eilėraščių paskelbė periodikoje, išleistas rinkinys ,,Tu — mano tylus liūdesys“ (1995). Pasitraukė iš gyvenimo 1980 07 19 Dirvonėnuose, palaidotas Micaičiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius,1996, p. 467.
1905m. gruodžio 13 d.
Jauniūnuose, Meškuičių vlsč., (Šiaulių r.) Gimė Povilas GAIDAMAVIČIUS, žemės ūkio darbuotojas.
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1955. — T. 6, p.456.
1980 m. gruodžio 17 d.
Čikagoje (JAV) mirė Marius KATLIŠKIS (tikr. Albinas Vaitkus), prozininkas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno JAV. Gimė 1914 09 26 Gruzdžiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.  — Vilnius, 1996, p. 312, 313; http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/639-katiliskis-marius
1905 m. gruodžio 22 (9) d.
Bernotave (Plungės r.) gimė Stasys ANGLICKIS, poetas, prozininkas. Mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose.
1905 m. gruodžio 22 Bernotave (Plungės r.) † 1999 vasario 26 Vilniuje. 1933 m. baigė Kauno universitetą, mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose. Redagavo literatūros žurnalą ,,Linija“ (1932). Parengė žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai“(1938). Išleido eilėraščių rinkinius „Žingsniai prie sfinkso“ (1931), „Kraujo auka“ (1934), ,,Septynios didžiosios nuodėmės“ (1935), „Didžioji kančia“(1937), „Po atviru dangum“ (1960), „Karklai žydi“ (1969), „Nenusileisk, gražioji saule“ (1980), „Karvelėli mėlynasis“ (1992) ir kt. Ankstyvajai lyrikai būdinga pesimistinė pasaulėjauta, racionalumas. Vėlesnėje kūryboje pagausėjo socialinių, buitinių, gamtos motyvų. 1954 buvo pašalintas iš rašytojų sąjungos. Prozininko sugebėjimai atsiskleidė autobiografiniame romane „Čiupikai“ (1939, 1990). Išvertė M. Lermontovo „Demoną“ (1949), H. Heinės „Kelionių vaizdus“ (1953). 1996 m. įteiktas Gedimino 4-ojo  laipsnio ordinas.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 252, 253.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,894
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų