Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

SPALIS

1 d. — Tarptautinė Pagyvenusių žmonių diena.
2 d. — Policijos diena. Angelų sargų diena.
5 d. — Tarptautinė mokytojų diena.
9 d. — Pasaulinė pašto diena.
15 d. — Tarptautinė baltosios lazdelės diena.
16 d.  — Pasaulinė Maisto diena.
24 d. — Jungtinių Tautų diena.
* Pasaulinė Informacinių technologijų vystymosi diena.
25 d. — Konstitucijos diena.

***
1880 m. spalio 1 d.
Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Julija JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ, dantų gydytoja. Rašė straipsnius ,,Medicinoje“.
*1880 10 01 Malavėnų k., Šiaulių vlsč. † 1978 06 18 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse. Gyveno Panevėžyje. Gydytoja, visuomenės veikėja, knygnešė. Mokėsi Šiauliuose, Jelgavoje, 1901 Kazanėje baigė dantų gydytojų kursus. Besimokant Šiauliuose, brolis Augustinas Janulaitis supažindino su pažangiaisiais lietuvių veikėjais. Įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą. 1900 m. prasidėjus L. Vaineikio bylai, buvo kratytas jos butas, ji pati trumpam suimta, bet į bylą neįtraukta. Ji buvo pastebėta turinti ryšių su svarbiausiais darbininkų veikėjais Panevėžyje, jos bute vykdavo susirinkimai, įtarta, kad čia „buvo hektografuodami nusikalstami atsišaukimai ir karikatūros“. 1904 m. ištekėjo už rašytojo J. Biliūno, slaugė jį sergantį Ciuriche, paskui su juo apsigyveno Kačerginėje. Julija Janulaitytė pati jį išlaikė, įsirengusi dantų gydymo kabinetą Kaune. 1906—1907 m. abu gyveno Zakopanėje (Lenkija). Mirus J. Biliūnui, iki 1914 m. gyveno Zakopanėje, 1918 m. apsigyveno Vilniuje, ištekėjusi už pedagogo Stasio Matjošaičio (Esmaičio) 1931 persikėlė į Kauną. Yra spausdinusi straipsnių ,,Medicinoje“.
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1956. — T. 9, p. 294.; Kaluškevičius B. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864—1904. — Vilnius: Diemedis, 2004, p. 178: iliustr.; Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864—1904. — V., 1994, p. 158.
1910 m. spalio 8 d.
Šukionyse, Pakruojo vlsč. gimė Jonas NOREIKA, kapitonas, teisininkas, 1941 m. sukilimo Žemaitijoje vadovas. Šiaulių apskr. viršininkas. Generolo Vėtros slapyvardžiu dalyvavo antisovietinės rezistencijos kovose. Apie 1947 m. nužudytas.
Ūkininkas
. — 1994, Nr. 51, p. 10—11.
1915 m. spalio 9 d.
Mirė Aleksandras JURAŠAITIS, fotografas cinkografas. Fotografas, Lietuvių mokslo draugijos, lietuvių kultūros draugijos „Rūta“ narys. Gimė 1859 m. gruodžio 24 d. Balsių k. (Tryškių vlsč., Šiaulių apskr.) valstiečių šeimoje, mirė 1915 m. spalio 9 d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje. .
M L T E. — V.,1966. – T. 1, p. 718—719.
1950 m. spalio 10 d.
Sarginėje (Prienų r.) gimė Gintautas DABRIŠIUS, poetas. Už eilėraščių rinkinį Vienplaukis prie plento (1982) paskirta literatūrinė Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premija.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 500.; http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/21-dabrisius-gintautas; http://www.kamane.lt/Kurejai/Personalijos/Gintautas-Dabrisius-poetas
1900 m. spalio 15 (2) d.
Gruzdžiuose (Šiaulių r.) mirė Pranas LIPŠTAS, parašęs mokslo populiarinimo darbą Aprašymas žemės ir jos turtų (1863). Dalyvavo 1863 m. sukilime. Gimė 1841 12 01 Šakynoje (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 100.
1870 m. spalio 19 (7) d.
Kazanėje (Totorija) mirė Andrius Matas UGIANSKIS, leksikografas. Sudarė lietuvių kalbos žodyną (Surinkimas mūsų kalbosžodžių), kurio rankraštis dingo. Gimė 1816 05 09( 04 27 ) Knašiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 83.
1870 m. spalio 21 d.
Veiteliuose (Skuodo r.) gimė Motiejus VEITAS, veterinarijos gydytojas. Mirė 1937 05 05 Verbūnuose (Šiaulių r.).
M L T E.  — Vilnius, 1971. — T. 3, p. 704.
1800 m. spalio 26 d.
Gruzdžiuose gimė LEONARDAS CHODZKA, publicistas, istorijos populiarintojas, žemėlapių leidėjas. Filaretas. Mirė 1871 02 12 Prancūzijoje.
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1954. — T. 3, p. 531.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 33,425
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų