Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

RUGSĖJIS

1 d. — Mokslo ir žinių diena.
2 d. — Baltijos Jūros diena.
8 d.  — Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena). Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos u
ž Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena.
*Tarptautinė Raštingumo diena.
22 d.  — Baltų vienybės diena, Saulės mūšio pergalės šventė.
23 d. — Lietuvos žydų genocido diena. Holokausto diena.

***
1945 m. rugsėjo 2 d.
Vilniuje, Lukiškių kalėjime nužudytas Pranas LIATUKAS, vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų, vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas ir Krašto apsaugos ministerijos valdytojas, atsargos generolas. 1919 m. dalyvavo kovose su bermontininkais Kuršėnuose Gimė 1876 01 29 Tauragės apskrityje.
Surgailis G. Lietuvos kariuomenės vadai.  — Vilnius, 1992, p. 37—56.
1860 m. rugsėjo 17 (5) d.
Kupiškyje gimė Povilas MATULIONIS, profesorius, miškininkas, poetas. Baigė Peterburgo miškų institutą, dirbo miškininku, dėstė Žemės ūkio akademijoje. Parašė eilėraščių, poemą „Rudeniop”, išleido poezijos rinkinį „Margumynai”. Mirė 1932 03 15 Aleksandrijoje (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p.116; http://www.asu.lt/muziejus/lt/17088
1935 m. rugsėjo 21—22 d.
JAV lietuvių karo lakūnas Feliksas VAITKUS lėktuvu „Lituanika II“ skrido iš Niujorko į Kauną.
T L E. — V., 1988. — T. 4, p. 427; http://www.plienosparnai.lt/page.php?576

1960 m. rugsėjo 24 d.
Kaune gimė Aidas MARČĖNAS, poetas, kritikas. Už eilėraščių rinkinį ,,Šulinys“ (1988) paskirta Z. Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinė premija.
Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…— Klaipėda, 2006, p.40; http://www.rasyk.lt/rasytojai/aidas-marcenas.html

1955 m. rugsėjo 25 d.
Vilniuje mirė Valerija VALSIŪNIENĖ, poetė. Mokytojavo Ginkūnų mokykloje. Gimė 1907 05 17 ( 14) Žydeliuose ( Panevėžio r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 265.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,241
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų