Paskelbta  Gru 15, 2014

2015 metų Šiaulių rajono kalendorius

RUGPJŪTIS

9 d. — Tarptautinė tautos diena.
12 d. — Tarptautinė Jaunimo diena.
15 d. — Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena).
23 d. — Juodojo kaspino diena.

***
1935 m. rugpjūčio 1 d.
Kuršėnuose gimė Vytautas VITKAUSKAS, lietuvių kalbininkas, habil. daktaras (1999). 1958 m. baigęs Vilniaus universitetą, iki 2005 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Profesorius (2001). 1990 -2003 m. Žodynų skyriaus vadovas. Žodynininkas, dialektologas, kalbos kultūros specialistas. Mirė 2012 02 15 Kuršėnuose, Šiaulių r.

Lietuvių kalbos enciklopedija. — V, 1999, p. 70; http://alkas.lt/2012/02/18/netekome-kalbinino-prof-v-vitkausko/; http://www.skrastas.lt/?data=2012-05-29&rub_raj=1140535322&id=1337790278&pried=2012-05-24 ; http://biblioteka.w3.lt/kursenu-miesto-bibliotekai-suteiktas-kalbininko-vytauto-vitkausko-vardas/
1945 m. rugpjūčio 7 d.
Viskakarčiamėje, Lazdijų r. gimė Vidas MARCINKEVIČIUS, poetas. Už eilėraščių rinkinį Žalumos kodas (1979), išleistą po poeto mirties, paskirta Z. Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinė premija. Mirė 1978 08 10 Vilniuje.
Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti… — Klaipėda, 2006, p.18; http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/nebuties-pasauktieji-2242#.VFdS8GcuesM
1810 m. rugpjūčio 15 ( 3) d.
Šilalės apylinkėse gimė Laurynas IVINSKIS, poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus „Metskaitlius” rengėjas ir leidėjas. Mirė 1881 07 29 (17) Milvyduose prie Kuršėnų, palaidotas Kuršėnuose (Šiaulių r.).
*1810 07 15 Šilalės parapijoje † 1881 07 29 Milvyduose, palaidotas Kuršėnuose, Šiaulių r. Literatas, leksikografas, vertėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas. Parengė ir 1846 m. išleido pirmą lietuvišką kalendorių. Svarbiausias darbas – kalendoriai, ėję pamečiui (jų 22), kuriuose skelbė žemės ūkio, veterinarijos, liaudies medicinos, astronomijos, istorijos, gamtos mokslų žinias, patarimus valstiečiams.
Nuo 1851 m. įvedęs literatūrinę dalį, kalendorius padarė ir literatūros almanachais. Juose skelbė didaktinę prozą, tautosaką. Buvo vienas iš geriausių XIX a. vidurio lietuvių vertėjų. Sudarinėjo žodynus, rašė lietuvių kalbos gramatiką. Pirmasis lietuviškų botanikos terminų kūrėjas, aprašinėjo Lietuvos augalus, mineralus. Surinko pasakų, liaudies dainų, patarlių, priežodžių ir mįslių. Spaudos draudimo laikais Kuršėnuose buvo platinamos lietuviškos knygos. Jas platino ir Milvydų k., Kuršėnų apyl. gyvenęs L. Ivinski
s.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p.79;
http://www.spaudos.lt/Istorija/L_Ivinskis.htm;http://www.llti.lt/failai/21_Sukaktys_Ivinskis.p
1905 m. rugpjūčio 18 d.
Kuršėnuose, pas knygnešį B. Šiušį policija rado 37elementorius.
Lietuvių atgimimo istorijos studijos. — Vilnius, 1990. — T. 1, p. 47—66.
1900 m. rugpjūčio 22 d.
Archeologas Liudvikas KŠYVICKIS (Liudwik Krzywicki) Jurgaičių piliakalnio viršūnėje (Šiaulių r.) priskaitė 130 kryžių.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — V., 1991.  — T. 3, p. 26.
1920 m. rugpjūčio 25 d.
Kuršėnuose gimė Vytautas KULAKAUSKAS, krepšininkas, treneris, pedagogas. Mirė 2000 12 29 Vilniuje.
Sportas. — 2000, gruod. 29, p. 16.
1940 m. rugpjūčio 28 d.
Vilniuje gimė Mindaugas TOMONIS, inžinierius, chemikas, poetas. Dirbo Daugėlių statybinių medžiagų kombinato inžinieriumi. Už disidentinę veiklą persekiotas sovietinio saugumo. Žuvo 1974 11 05 Pavilnyje. Išleista pomirtinė kūrybos knyga ,,Žinia“ (1995).

Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 465; http://www.rasyk.lt/rasytojai/mindaugas-tomonis.html

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 32,855
Aukštelkės Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų